Категории

KitoZyme

KitoZyme

KitoZyme- Белгия е световен лидер в производството на хитозан и хитин-глюкан от гъбичен произход. Благодарение на своя неживотински произход, tтехните функционални биополимери отварят редица възможности за много различни индустрии, които искат да намалят или намерят по-екологични алтернативи на химикали, пластмаса или съставки от животински произход. Ново иновативно решение за употреби в селското стопанство KitoZyme представя KitoGreen©, първият в света растителен хитозан, използван в селското стопанство. KitoGreen© е уникален и ефективен биоконтрол и биостимулант. Гъбичният хитозан има научно доказани ефекти за подобряване на ефективността на метаболизма на растението и повишаване на толерантността на растенията към абиотични стресове. Освен това улеснява усвояването на хранителните вещества.
KitoZyme Изображение

KitoZyme- Белгия е световен лидер в производството на хитозан и хитин-глюкан от гъбичен произход. Благодарение на своя неживотински произход, tтехните функционални биополимери отварят редица възможности за много различни индустрии, които искат да намалят или намерят по-екологични алтернативи на химикали, пластмаса или съставки от животински произход.

Ново иновативно решение за употреби в селското стопанство KitoZyme представя KitoGreen©, първият в света растителен хитозан, използван в селското стопанство. KitoGreen© е уникален и ефективен биоконтрол и биостимулант. Гъбичният хитозан има научно доказани ефекти за подобряване на ефективността на метаболизма на растението и повишаване на толерантността на растенията към абиотични стресове. Освен това улеснява усвояването на хранителните вещества.

Сравнение на продукти