Ionos

Ionos

IONOS е водеща компания в производството на земеделски дронове, търгува и разработва части за тях, като предоставя решения според нуждите на всяка култура и микроклимата на района. Богатият опит на IONOS в операциите със селскостопански дронове, в различни видове култури и терени, е гаранция за подходящо обучение и образование на заинтересованите страни. Безопасното и ефективно използване на селскостопа- нски дронове с иновативно обучение, практики, изследвания и разработване на нови методи и стандарти за отглеждане са стратегически цели. Холистичният подход на IONOS осигурява и създава условия за гладко и безопасно интегриране на селскостопанска тех- нология за дронове в селското стопанство. Изборът и използването на подходящата въздушна роботизирана технология за селскостопански приложения, не е просто търговски въпрос, а сфера на цялостно решение и професионален подход.
Ionos Изображение

IONOS е водеща компания в производството на земеделски дронове, търгува и разработва части за тях, като предоставя
решения според нуждите на всяка култура и микроклимата на района.

Богатият опит на IONOS в операциите със селскостопански дронове, в различни видове култури и терени, е гаранция за
подходящо обучение и образование на заинтересованите страни. Безопасното и ефективно използване на селскостопа-
нски дронове с иновативно обучение, практики, изследвания и разработване на нови методи и стандарти за отглеждане
са стратегически цели.

Холистичният подход на IONOS осигурява и създава условия за гладко и безопасно интегриране на селскостопанска тех-
нология за дронове в селското стопанство. Изборът и използването на подходящата въздушна роботизирана технология
за селскостопански приложения, не е просто търговски въпрос, а сфера на цялостно решение и професионален подход.

Сравнение на продукти