БиоПланет

БиоПланет

Полезни насекоми и Биоагенти, схеми  за защита на културите, базирана на контрола на вредните насекоми с техните естествени антагонисти. Биоагентите се отглеждат за разпространение, прилагане по културите в съответна програма и доза за биологичен и интегриран контрол. Anagyrus pseudococci
БиоПланет Изображение

Полезни насекоми и Биоагенти, схеми за защита на културите, базирана на контрола на вредните насекоми с техните естествени антагонисти. Биоагентите се отглеждат за разпространение, прилагане по културите в съответна програма и доза за биологичен и интегриран контрол.

Anagyrus pseudococci

Сравнение на продукти