Компанията производител BioAtlantis Ltd., представя решения в областта на предаване на унаследения имунитет и контрол на стреса при растенията, базирани на естествено придобити субстанции.

Прекарват над десетилетие в проучване на проблемите предизвикани от стреса при различни форми на живот.

СуперПетдесет (SuperFifty) е един от водещите продукти разработени от BioAtlantis. Неговата основна цел е да намали абиотичния стрес и да повиши добива.

СуперПетдесет, екстракт от Ascophyllum nodosum,е най-концентрирания продукт от своя вид в света и се предлага глобално в над 35 държави. На българския пазар се предлага единствено от „Амитица ООД“.

Абиотичен стрес

Абиотичния стрес се предизвиква от суша, жега и студ, едни от най-вредните фактори които въздействат на културите в целия свят. В зависимост от културата и географското местоположение, 50-80% от добива, в световен мащаб, бива загубен поради абиотичен стрес.

Само от началото на 21 век, в САЩ са изчислили загуби от 71 билиона долара щети, причинениот стрес след суша и жеги. През 2018, Европа беше под въздействието на дълги сухи периоди и високи температури и Асоциацията на немските фермери (АНФ) изиска 1 билион евро (1.17 билиона щатски долара) федерална помощ.

Всички абиотични стресове създават високи нива от вредните реактивни кислородни видове (ROS) в растенията. Високите нива на ROS е основен признак на абиотичния стрес и създава така наречения „кислороден дисбаланс“ в клетките на растенията. Кислородния дисбаланс уврежда ДНК, протеини и клетки, така намаля растежа и добива, а в някой случай – убива растението.

Следователно, стратегиите насочени към намаляване на ROS натрупването в растенията са новаторска стратегия за повишаване на добива като намаля заплахите създадени от абиотичния стрес.

СуперПетдесет е технология базирана на контрол над стреса

СуперПетдесет (SuperFifty) е разработен да повиши устойчивостта на посевите към абиотичен стрес. Тестовете доказват, че продукта намаля щетите причинени от ROS и оксидация. Технологията е базирана на предварително приложения на СуперПетдесет, 3-5 дни преди стресовото събитие, като листен спрей върху посевите.

Предварителното излагане на СуперПетдесет прави растението по-толерантно към предстоящия стрес, по този начин предотвратява загуби в добива.

Как работи СуперПетдесет и защо?

BioAtlantis,в партньорство с учените от Университета на Потсдам, Германия, са проучили начина на действие на СуперПетдесет. Използвайки най-модерната „Омикс“ технология за наблюдение, демонстрират, че биоактивните съставки в СуперПетдесет имат капацитета да подготвят и задействат генетичните и метаболични отговори на растението.

Растение, подготвено от СуперПетдесет ще отговори на предстоящото стресово събитие по-бързо. Ще възникне бърза регулация на защитните механизми на растението заедно със поредица от адаптации към стрес, довеждащи до това растението до бъде толерантно към стресови събития (ЕС проект подсилване на растенията, 2018)

Препоръки за фермери

1. Приложете СуперПедест в чувствителните етапи на растеж, за да подобрите представянето и възвръщането на инвестицията. Етикета на СуперПетдесет предоставя повече информация за приложението – периоди, дози и метод на разтваряне.СуперПетдесет предоставя едно хитро решение за подготовка за климатични промени.

2. СуперПетдесет доказано намаля щетите от окисляване по време на стресови събития като суша, жега и студ. Следователно, отглеждащите трябва да добавят СуперПетдесет 3-5 дни преди очаквания стрес. Това ще предостави защита на посевите.

СуперПетдесет подобрява толерантността към стрес причинен от суша при домат

Опити при домат показват, че подготвянето на растението със СуперПетдесетповишават толерантността на растенията към суша за до 7 дни. След тези 7 дни относителното съдържание на вода в листата е много по-високо при растенията подготвени със СуперПетдесет от не подготвените, както и йонните загуби биват намалени. Кореновата система допринасяща за установяването на растението при периоди на суша също биват подобрени след третиране със СуперПетдесет.

СуперПетдесет подобрява генетичния добивен потенциал при нормални полеви условия

Целта на всеки отглеждащ култура е тя да достигне своя максимален генетичен потенциал и да повиши продукцията си. Общо прието е, че посевите рядко достигат генетичния си потенциал, достигащи само 70-75% от максималния си капацитет. Например, полеви опити организирани от BioAtlantis в партньорство с техните научни партньори предполагат че при стандартни полеви условия, без големи стресови събития, посевите достигат ≈75% от техния генетичен потенциал в един сезон (Таблица 1).

СуперПетдесет (SuperFifty) като продукт за подсилване на растенията има потенциала да подобри представянето на посева. Ще помогне на културата да достигне своя максимален потенциал. Третирането на различни култури като домат, ориз, лук, ананас и пшеница с СуперПетдесет, дава повишаване на реколтата от 10 до 20%, със средно покачване от 14% (Таблица 1). Това ще подсигури връщане на инвестицията на отглеждащия.

Производството на реактивни кислородни видове (ROS), което може да забави развитието през периоди на суша, беше драстично намалено след предварително приложение на продукта, преди стресовото събитие. Растенията подготвени със СуперПетдесет показват по-добър растеж, при стрес, от неподготвените растения.

Заключение

СуперПетдесет е задължителен инструмент в растителната защита за контрол на ефектите от абиотичният стрес и помага на посевите да достигнат техния генетичен потенциал.

Доказаните ползи при подобряване на добива, здравето на плодовете и продаваемия размер може да бъде постигнат с приложение на СуперПетдесет в точния момент.

Начин на приложение на SuperFifty