ФИТОСЕВ /МЕСЕЖЕР/

 • Запитване за продукт

  Запитване за продукт

  ФИТОСЕВ /МЕСЕЖЕР/

  ФИТОСЕВ /МЕСЕЖЕР/

  Натурален БИОЛОГИЧЕН ФУНГИЦИД /ЕЛЕСИТОР/

  Получател :

  * Задължителни полета


  Нашата политика за поверителност

    или  Отказ

 • Натурален БИОЛОГИЧЕН ФУНГИЦИД /ЕЛЕСИТОР/

  64,80 лв

  Функция на ПРЗ:Биологичен фунгицид -елеситор

  Активно вещество :COS-OGA/натурален продукт

  COS-хитоолигозахариди получени от хитозан/ извлечен от черупчест екзоскелет/ и OGA-олигогалактуронанс получен отпектин /извлечен от ябълки и цитруси/

  Вид на формулацията: Течен концентрат Хомогенна бежова течност със желеобразен външен вид

  Напълно разтворим във вода

  Разрешен за употреба в Р.България

  Категория на употреба : трета /3/

  Разрешен за употреба:

  Оранжерийни зеленчуци от сем.Solanacea-/ домати,/патладжан,чушки, сладки чушки,  картофи –Laveillula taurica- брашнеста мана

  Оранжериини зеленчуци от сем. Тиквови - краставици,тиквички, дини, пъпеши-Sphaerotheca

  Fuliginea – брашнеста мана

  Лозя – мана по лозята Plasmopara viticola

  Оидиум по лозата –Uncinula/Erysiphe/ necator

  Оранжерийни ягоди – брашнеста мана –Sphaerotheca   fragariae

  Фази на приложение : при тиквови ВВСН 13 / разгъване на 3-ти същински лист на основното стъбло/ до ВВСН 73 до достигане на типична форма и размер на 3 плод на основното стъбло

  При сем : Solanaceae- ВВСН -13 до разгъване на 3-ти същински лист на основното стъбло,ВВСН -89 / плодовете да бъдат с типичния цвят на узрели плодове/

  Лозя : преди поява на болестта.

  Механизъм на действие: COS-OGA е молекула, която няма пряко действие   и не е насочена към патогените ,които атакуват посочените култури,но отключва в растението ранната му защита /самозащита/ към тях. COS-OGA се приема от растителните рецептори и предизвиква в тях защитни реакции.

  Растения третирани по рано / превантивно / изграждат защитни механизми, водещи до по бързо и по ефективно взаимодействие, когато се появят истинските патогени. По точно –наблюдава се повишаване на PR- протеини/ пероксидази , хитинази, глюконази /и PAL/ фениланин амоняк – лиаза /. PAL е ключов ензим, който играе важна роля във фенилпропаноидните   пътища – водещи до производство на фитоалексини. А те създават устойчивостта на растенията.

  ДОЗА : Продуктът се прилага в доза

  От : 0.005 кг. а.в. за декар или 0.4 кг готов продукт на дка при оранжерийни зеленчуци в 100 л. вода.

  При лозята : 0.0025 кг активно вещество на декар или 0.2 кг готов продукт на декар.

  Първото приложение е : преди поява на болестта

  Максимален брой пръскания при зеленчуковите култури -5 за вегетационен цикъл , при лозята- 8.

  Интервал на пръскане : 7-10 дни.

  Карантинен срок :  1 ден

  Фитотоксичност :   не проявява

  Смесимост : Смесва се с всички продукти ПРЗ употребявани в конвенционалното земеделие.

  Екотоксичност. Не е опасен за пчелите и полезните насекоми и акари.

  Токсичност : LD 50 – 2000 мг/кг телесно тегло

  Предпазни мерки : Продуктът не е класифициран като вреден или опасен   - при контакт с очите да се изплакне обилно с чиста вода.

  Не е пожароопасен

  Съхранение :   Да се съхранява при температура над 5 0 С. на сухо и проветриво място в оригинални опаковки

  Транспорт : Да се транспортира в оригинални опаковки

  Срок на годност : две години от датата на производство

  Още от категорията