МАДЕКС

but-madex.jpgАктивно вещество: Гранулозен вирус 3Х10 ^13
Формулация: Емулсионен концентрат
Доза на приложение:10мл./дка.
Култури: Ябълки, круши, дюли, орехи, кайсии, праскови, бадеми, мушмули и портокали.
Вредител Cydia pomonella

Мадекс Туин и Мадекс Топ ( Madex Twin и Madex Top) е най-добрият биологичен вирусен препарат за борба с ларвите на Ябълковия плодов червей. Използва се за пръскане на ябълките преди излюпването на ларвите на плодовия червей. Изключително ефективен срещу плодов червей по праскова, слива, череша, круша, орех, бадем и др.

Madex1.jpg

Ако пръскането е извършено навреме, ларвите след излюпването нагризвайки коричката на ябълката, за да се вгризат в плода, където изцяло се развиват, поемат част от вируса. Вирусът много бързо се развива в тялото на гъсеницата и тя загива.

Вирусните препарати са изключително ефективни, защото загива голяма част от популацията и за 1-2 години след приложението им почти не се срещат червиви плодове и не се налага пръскане с химически препарати.

Вирусните инфекции се предават най-бързо и са най-ефективни.

Биологичен инсектицид

Мадекс съдържа гранулозен вирус 3Х10 ^13 и предлага висок ефективен контрол срещу Cydia pomonella, ябълков плодов червей. Вирусът убива ларвите в началото на техния стадий на развитие. Ако се приложи в по ранен етап с по-ниска доза, ларвите са убити и в по-късен стадий на развитие осигурява отличен контролна популация.
Амитица ООД може да ви предложи още решения за Ябълковия плодов червей и това са продуктите: Нимазал Т/С, Цветни уловки, Биофикс, Био агенти и други.

Вредители

Ябълковия Молец (Cydia pomonella) е един от най-сериозните вредители в света, върху ябълките и крушите. Много е приспособим към различни климатични условия.

Популациите на ябълковия молец са диференцирани в много еко типове на различните изисквания на биологични и физиологични развития. Ябълков плодов червей също атакува орехи, дюли, кайсии, праскови, бадеми, мушмули и портокали.


Предимства:
Много ниска доза;
Без химически добавки;
Без остатъчни количества;
Без странични ефекти върху био агентите;
Интегрирана UV-защита;
Добра стабилност при съхранение;
Добра устойчивост дъжд;
Безвреден за полезната фауна и околната среда.

Схема на приложение:

Пръскане:
Първо - 10 мл/дка. Преди излюпване на ларвите на ябълковия продов червей.
Второ - 10 мл/дка, разтворени в 40 -120 л вода с добавка на 0.5 % захарен разтвор. Пръскане през интервал от 8 слънчеви дни.
Употреба: 2-3 пръскания срещу първо и второ поколение. Пръска се вечер.
Желателно е да се използват феромонови уловки едновременно с Мадекс – top и Мадекс – twin. Това позволява пръскането да се извърши навреме.


Категория на употреба: ІІІ-та свободна


Активно вещество: CpGV-V15 3 х 10¹³ гранули/литърФормулация: Емулсионен концентратДоза на приложение:10мл./дка.за борба с ларвите на ябълков плодов червей при: ябълки, круши, дюли, орехи, бадеми

Активно вещество: Cydia pomonella Грануловирус – CpGV-V22 3 х 10¹³ гранули/литърФормулация: Емулсионен концентратДоза на приложение:10мл./дка. за борба с ларвите на плодов червей при: праскови, нектарини, сливи, черешиБезвреден за полезната фауна и околната среда.
Срок на годност: 2 години от датата на производство
Разрешен за употреба: Удостоверение № 0254 /17.03.2005 на НСРЗ при МЗГ
Производител: Andermatt-Biocontrol – Швейцария
Изключителни права за дистрибуция: Амитица -ООД