Ризо Витал 42 – Добрите бактерии за почвата

Подходящ за Биологично Земеделие.

Доза на приложение:200-300мл./дка

Този тор е класифициран от FIBL като 100% натурален тор подходящ за биологичното земеделие.

Опаковки:
300 мл, 1 л. 5л. 20л.и 300гр, 1 кг, 5 кг, 20 кг

Продуктът е регистриран в България

Удостоверение на БАБХ с Рег.№0111 от 04.03.2015г.

Ризо Витал 42 – Добрите бактерии за почвата

Механизъм на действие:
Микробиологичен тор
Ризо-Витал 42 е биологичен тор, който съдържа бактерияти:повече от > 2.5 х 1010 спори/ml.

Съдържа още 5% сухо вещество, 6.5% N, 1%P и 0.3% К в натурална форма.

Щамът на бактерията е избран между естествено срещащи се в природата щамове.

Този щам e генетично НЕпроменен организъм по смисъла на директива 90220 ЕО.

Натурален продукт
Който увеличава растежа на младите корени и кореновите власинки, с което се усилва растежа на растенията и подобрява цялостното им развитие. Продуктът увеличава добивите и качеството. Подобрява толерантността на растенията към абиотични фактори /недостиг на вода и др./ и елиминира стреса. Подобрява структурата на почвата. Подобрява вкореняването на разсада.

Механизъм на действие и Приложение:
Механизъм на действие: След прилагането им Бактериите се развиват и колонизират на младите корени, стимулират растежа им с помощта на хормоните, които бактерийте отделят.

Начин на приложение:
С поливане, с капковата система или потапяне с дози: при зеленчуци, житни, ягоди, цветя, картофи – 0,1-0,2 л/дкаУниверсална употреба
РизоВитал 42 е застраховка и затова винаги трябва да се прилага превантивно възможно най-рано в развитието на растенията. Добрата смесване с други продукти за растителна защита и торове улеснява комбинация с почти всички процеси на приложения. По този начин продуктът може да се прилага с помощта на различни методи на приложение, като: третиране на семена, намокряне, пръскане (на повърхността на почвата), смесване в почви и субстрати, инжектиране в хидропонни и фертигация системи, корен потапяне и други.

Какво получавате от Ризовитал 42

  • Увеличава добивите
  • Подобрява растежа на корените и мобилизацията на хранителни вещества
  • Засилва поникването
  • Добре смесим с листни торове и продукти за растителна защита
  • Лесен за съхранение и прилага
  • Напълно съвместим с органични и остатък безплатно производство
  • Още една стратегия и оръжие за борба срещу болестите в ръцете на производителите
  • Лесно е да се прилага и лесно за съхранение (2 години при стайна температура)

За по-висока Доходност
РизоВитал 42 поддържа растението, за да изгради силна и ефективна коренова система, подобряване на толерантността си към стреса (например недостиг на вода, соленост), причинени от неблагоприятни климатични условия и управление на почвата. Поради тази причина РизоВитал 42 увеличава растежа на растенията и спомага за по-висока доходност.

Ризо Витал 42 – Добрите бактерии за почватаПодходящ за Биологично Земеделие. Доза на приложение:200-300мл./дкаТози тор е класифициран от FIBL като 100% натурален тор подходящ за биологичното земеделие. Опаковки:300 мл, 1 л. 5л. 20л.и 300гр, 1 кг, 5 кг, 20 кг


Съхранение:
Съхранявайте на прохладно и проветриво място в оригинални опаковки, добре затворени и етикетирани.
При температура до 30°C на сянка.

Подходящ за Биологично Земеделие.

Този тор е класифициран от FIBL като 100% натурален тор подходящ за биологичното земеделие.

Продуктът е регистриран в България

Удостоверение на БАБХ с Рег. № 0111 от 04.03.2015 г.

Срок на годност 2 години.