БОТРИСЕК ЕО ТОР

продукт който намалява влагата в оранжериите

Функция: БОТРИСЕК е продукт, който намалява влагата в оранжериите.

Механизъм на действие:Един килограм Ботрисек може да поеме 2.900 мл вода. При пръскане растенията абсорбират излишъка от влага върху листата, както и в оранжериите. Влагата благоприятства за разпространение на болести по растенията, а Ботрисек значително намалява относителната влажност, което помага за предпазване от болести, предизвикани от гъби като Botritis, Oidium, Mildium и др.

Как се прилага:

Използва се в дози: 0,4-0,8 кг/дка на всеки 15 дни, а в периоди на висока влажност – ежеседмично.

BOTRYSEC/SILISEC ДЕХИДРАТОР НА ВЛАГАТА Силициев диоксид (SiO 2 ): 98,0% w / wДоза на дка: 400-800гр./дка листно БОТРИСЕК е продукт, който намалява влагата в оранжериите.