ПИРЕТРО -НАТУРАПИРЕТРО -НАТУРА

Натурален ПИРЕТРУМ–биологичен инсектицид, отново на пазара!!!

Фирма АМИТИЦА ООД има удоволствието да го предложи на всички фермери и за повече информация може да се обръщате към нас.

Функция на ПРЗ: Биологичен инсектицид

Активно в-во: пиретрини 40г./л.

Pietro-Natura-1-150x150.jpgПродукта е широкоспектърен инестицид, на базата на естествени пиретрини от растителен произход. Действа основно при контакт и се характеризира с бързо и ефикасно действие при контрол на голям брой неприятели по земеделски култури, както на открито, така и в оранжерии, през всички сезони. Продуктът се разгражда бързо, което го прави особено подходящ за използване в близост до полезни насекоми.

Продуктът се препоръчва за включване в програмите за интегрирана и биологична борба с неприятели и при управление проявата на устойчивост у неприятелите.

Разрешен за употреба

При праскови, нектарини, кайсии, сливи и череши: срещу прасковена листна въшка (Myzus persicae) в доза 75 мл продукт/дка (съответно 75-90 мл/100 л вода), приложено с 83-100 л/дка количество вода.

Момент за приложение: преди цъфтеж, при поява на неприятеля.

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: праскови и нектарини – 3 дни; кайсии, сливи и череши – не се изисква.

Техника на приложение: конвенционална наземна техника.

При лозя срещу лозова цикада (Scaphoideus titanus) в доза 75 мл продукт/дка (съответно 75-90 мл/100 л вода), приложено с 83-100 л/дка количество вода.

Момент за приложение: след цъфтеж, от BBCH 75 (зърната на гроздовете са с размер на грахово зърно, гроздата да увисват).

При домати, патладжани, пипер, краставици, тиквички, пъпеши , тикви и дини (на открито или в оранжерии) срещу белокрилки (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) в доза 75 мл продукт/дка (съответно 75-90 мл/100 л вода), приложено с 83-100 л/дка количество вода.

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 1 ден

При марули , полска салата/ кълнове салата, рукола, кресон и кълнове, земен кресон, червен синап, къдраво листна и широколистна ендивия (включително бейби култури), спанак, тученица, листно и салатно цвекло (на открито или в оранжерия) срещу листни въшки (Nasоnovia ribisnigri, Aphis gossypii, Aphis fabae) в доза 60 мл продукт/дка (съответно 75-90 мл/100 л вода), приложено с 66-80 л/дка количество вода.

Препарат за растителна защита!
Преди употреба прочети внимателно етикета!
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда спазвайте указанията за употреба на продукта!

Срок на годност: 1 година от датата на производство при стайна температура /20-250 С/ при ниска температура и повече.

Токсичност: Продукта не е токсичен

Екотоксичност: не замърсявайте водата с продукта или неговата опаковка!!

Производител: CERRUS sas/ Италия

тел.0362 365079

Представител: Амитица ООД

тел.0882557755

Разрешително №01488-ПРЗ/27.06.17г.

Дата на производство: 07.2017 г.

Широкоспектърен инсектицид, на базата на естествени пиретрини от растителен произход.