Органични и органо-минерални торове – гранулирани

Фирма Органоазото е една от най-големите италиански фирми производител на натурални /естествени торове/ предназначени и одобрени за биологично земеделие съгласно Регламент 834 /2007 и 889 / 2008 г. Торовете са вписани в регистъра на Министерство на земеделието на Италия, който е достъпен за всички. Производителите на 100 % органични торове се сертифицират официално и отделно съобразно изискванията на Регламент 1069 /2009 г. на ЕО и също са качени на сайта на Министерството на земеделието на Италия. Количеството органично вещество в почвата се определя на база съдържанието на органичен въглерод /С/. Въглерода в природата е пряко свързан с почвеното плодородие. Съотношението С/N е важен показател за качеството на органичното вещество. Въглеродът е важен биогенен елемент с първостепенно значение. Той влиза в състава на всички органични съединения.

ОРГАНЕКСПОРТ N 14

ОРГАНЕКСПОРТ N 14

Съдържание: брашно от рога, копита , кожа на едър рогат добитък. Различно ниво на минерализация от 3-6 месеца осигурява наличие на азот.

 • Органичен азотен тор N 14%.
 • Органичен въглерод -С 45%.

Въглеродът е биогенен елемент с първостепенно значение. Той е важна съставна част на всички органични съединения.
Подходящ за овощни градини, зеленчукови култури, зърнено-житни култури.

Начин на приложение : Прилага се почвено Особено подходящ е за зърнено житни култури – пшеница, царевица, ечемик, ориз и бобови култури. Той е особено подходящ за зеленчукови култури, които се нуждаят от високи нива на АЗОТ и за овощни градини и разсадници.

БИОАЗОТО N 12

БИОАЗОТО N 12

Съдържание: хидролизирана кожа и кожни протеини с максимална концентрация на сухо вещество,желязо/ Fe/и магнезии /Mg/.

 • Органичен азот N 12% ,
 • Органичен въглерод С 40%.

Времето за минерализация на органичния азот е от 2-4 месеца в зависимост от структурата на почвата. Съдържанието на желязо и магнезии се свързват с живата матрица и подобряват баланса на хумуса. Подходящ за есенно и пролетно приложение. Голямата производителност на обработваемите култури се дължи на продължителното наличие на азот през цялата вегетация.
Голямата производителност на обработваемите култури се дължи на продължителното наличие на АЗОТ, което е на разположение на растенията в резултат на бавното отделяне през вегетацията.

КОРНУНГИЯ N14

КОРНУНГИЯ N14

Съдържание: естествени стрити рога и копита. Съдържа също значителни количества фосфор, калии, магнезии и органична сяра. Отличен продукт за основно торене, защото азотът се освобождава бавно.

 • Органичен азот N 14%
 • Органичен въглерод С 40%.

Подходящ е за всички култури, особено за млади овощни градини и разсадници. Корнунгия N 14 е ораничен азотен тор с висока концентрация на природен/ естествен/ органичен азот с бавно освобождаване/N 14/. Съдържа също значителни количества фосфор, калий, магнезий и органична сяра. Отличен продукт за основно торене, особено на оризови насаждения и за всички култури, защото азотът се освобождава бавно и действа много добре. Идеален е за разсадници.

Начин на приложение :Прилага се почвено, локално. Особено подходящ е за култури, когато честото торене не е възможно, поради затруднен достъп или да се избегне вредното утъпкване на почвата.

N:P 10:8 /ОРГА N ЕКСПОРТ 10:8/

N:P 10:8 /ОРГА N ЕКСПОРТ 10:8/

Съдържание: брашно от месо и кости : брашно от рога и копита

 • Органичен азот N -10%
 • Фосфорен пентаоксид /P2O5/,органичен С -40 %

Продължителен запас от фосфор и високо ниво на усвояване. Подходящ за всички видове култури ,особено за овощни и зеленчукови където необходимостта от фосфор е голяма през отделните периоди / вкореняване, цъфтеж, образуване на семена /. Високо концентриран естествен продукт с бавно освобождаване на азот/ N/ при което се гарантира постоянен и дългосрочен пренос на азот/ N./ Фосфатите с органичен произход /костно брашно/дават възможност за продължителен запас от фосфор и високо ниво на усвояване. Препоръчва се за употреба при зеленчукови, овощни и градински култури при които е полезна дългосрочна наличност на подхранващите елементи: NP/азот, фосфор/-10-8 /

Начин на приложение: разхвърляне на гранулите върху почвата

N:P:K 5:10:15 /FERTIFIELD/

N:P:K 5:10:15 /FERTIFIELD/

Съдържание: кожа и кожни протеини , костно брашно и брашно от месо

 • Органичен азот N-5% ,
 • Общ фосфорен пентаоксид /P2O5 / – 10 %,
 • Калии – К -15% под форма на калиев оксид разтворим във вода, съдържа още серен триоксид /SO3/ -13 % и органичен С – 14 %.

Позволява да се намалят нормите на торене с 25 % в зависимост от потребностите на културите. Препоръчва се за употреба при всички култури. Най-голям ефект се наблюдава при зеленчуковите и овощните насаждения. Прилага се за основно / запасяващо/ торене в края на вегетацията преди есенната дълбока оран или много рано на пролет.

Продукти цитирани в статията:

ОРГАНИЧНО – МИНЕРАЛНА ТОР За поръчки от 1 тон и нагоре, срока за доставка, ще бъде уточнен допълнително при поръчка!

Органичен азот N 12% органичен въглерод С 40%.

Органичен азот N 14% органичен въглерод С 40%.