МИКРОБИОЛОГИЧЕН ИНСЕКТИЦИД ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИ

от сем.Лепидоптера

РАПАКС е високо селективен инсектицид, който съдържа бактерията B.thuringiensis за борба с ларви на видовете от сем. Lepidoptera.

Механизъм на действие: За да се заразят ларвите трябва да погълнат продукта, преди да има прекомерно голямо поражение по листата. Да се третира срещу млади ларви в началните стадии от развитието им /1-ва, 2-ра възраст/, когато се хранят интензивно. След консумацията на продукта ларвите престават да се хранят, но могат да останат живи по листата, в продължение на няколко дни преди да умрат. Веднага след поглъщане на продукта чрез листата, ларвите започват да се движат по бавно, да се обезцветяват, сбръчкват и почерняват преди настъпване на смъртта. От съществено значение е да се постигне максимално покритие на растенията с препарата, с цел да се гарантира неговата ефективност.

РАПАКС е масово използван и широко препоръчван продукт в системите за биологична и интегрирана растителна защита.

Смесимост: Продуктът не се смесва с алкални продукти, такива като медни препарати и др.

Област на приложение:

Ябълки, круши, дюли: 100-200 мл.дка – срещу листозавивачки

Праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши – 100-200 мл.дка – срещу източен плодов червей, прасковен клонков молец

Лозя – винени и десертни сортове – 75-100 мл.дка – срещу шарен гроздов молец

Домати, пипер, патладжан – 100-200 мл/дка – срещу доматен миниращ молец, памукова нощенка

Гори и места за отдих – 100-200 мл/дка – срещу борова процесионка

Памук, тютюн – 100-200 мл/дка – срещу памукова нощенка

Препарат за растителна защита!
Преди употреба прочети внимателно етикета!
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда спазвайте указанията за употреба на продукта!

Разрешително № 01403-ПРЗ/10.05.2016 г.

Начин на приложение

Прилагайте продукта при температура над 19 0С ,когато ларвите започват да се хранят интензивно. Пръскането се извършва при излюпване на яйцата и ларви – първа и втора възраст. В случай на продължително заразяване -пръскането се повтаря след 7-10 дни

Избягвайте вода с рН по голямо от 8.

Смесимост

Продуктът не се смесва с алкални продукти, такива като медни препарати и др.