за Корените

Няма продукти, които да съвпадат с този критерий

за Корените

Кореновата система в повечето случаи е подземна,  скрита, и е по-малко позната на градинаря, отколкото въздушните части. Тя обаче е от съществено значение за закрепването и храненето на растението. Кореновата система позволява на растението да абсорбира вода и хранителни вещества (минерални соли под формата на йони), от които то има нужда, за да живее. За тази цел корените са снабдени, в техните краища, с  абсорбиращи власинки, които  увеличат  повърхността на контакта-  корен / почва: колкото по- голяма е тази повърхност, толкова повече се улеснява обменът на вещества. Корените също позволяват на растението да се "закотви" за земята, дават му стабилност и пречат за лесното му отстраняване чрез вятъра или други механични движения. Не на последно място корените служат като резервни органи: тази функция е очевидна при растения с грудков корен и при кореноплодните, но и при други, особено многогодишни растения, чиятолистна маса изчезва през зимата: преди падането на листата и / или дегенерацията на въздушни части, хранителните сокове се спускат към корените,с цел да  се съхрани запаса от хранителни вещества, позволяващ бързо рестартиране на следващата пролет.  Между корените на растенията и микроорганизмите на почвата, съществува непрекъснат обмен. Корените на растението и обкръжващият ги микробиом са в непрекъснати симбиотични отношения. Такъв пример за близки симбиотични асоциации са корените и микоризните гъби. Гъбичките помагат на растението да абсорбира вода и да усвоява определени минерали от почвата, докато корените на растението осигуряват гъбата с  въглерода, който тя не може да синтезира. Растенията (в частност дърветата) също използват корените си, за да общуват с почвата помежду си и да обменят хранителни вещества чрез микоризи.  Други интересни асоциации са тези между корените и азотфискиращите бактерии. Ратенията сем. Бобови  (Fabaceae) имат способността да закрепват бактерии в коренови възли и установяват симбиотична връзка с тях: като растението осигуря
за Корените Изображение

Кореновата система в повечето случаи е подземна,  скрита е и е по-малко позната на градинаря, отколкото въздушните части. Тя обаче е от съществено значение за закрепването и храненето на растението.

Кореновата система позволява на растението да абсорбира вода и хранителни вещества (минерални соли под формата на йони), от които то има нужда, за да живее. За тази цел корените са снабдени, в техните краища, с  абсорбиращи власинки, които  увеличат  повърхността на контакта-  корен / почва: колкото по- голяма е тази повърхност, толкова повече се улеснява обменът на вещества.

Корените също позволяват на растението да се "закотви" за земята, дават му стабилност и пречат за лесното му отстраняване чрез вятъра или други механични движения.

Не на последно място корените служат като резервни органи: тази функция е очевидна при растения с грудков корен и при кореноплодните, но и при други, особено многогодишни растения, чиятолистна маса изчезва през зимата: преди падането на листата и / или дегенерацията на въздушни части, хранителните сокове се спускат към корените,с цел да  се съхрани запаса от хранителни вещества, позволяващ бързо рестартиране на следващата пролет.

 Между корените на растенията и микроорганизмите на почвата, съществува непрекъснат обмен. Корените на растението и обкръжващият ги микробиом са в непрекъснати симбиотични отношения. Такъв пример за близки симбиотични асоциации са корените и микоризните гъби. Гъбичките помагат на растението да абсорбира вода и да усвоява определени минерали от почвата, докато корените на растението осигуряват гъбата с  въглерода, който тя не може да синтезира. Растенията (в частност дърветата) също използват корените си, за да общуват с почвата помежду си и да обменят хранителни вещества чрез микоризи. 

Други интересни асоциации са тези между корените и азотфискиращите бактерии. Ратенията сем. Бобови  (Fabaceae) имат способността да закрепват бактерии в коренови възли и установяват симбиотична връзка с тях: като растението осигурява въглерод за бактериите , а те от своя страна фиксират азотен газ от въздуха, който е в неусвоима форма за растението. В тази схема може да се види количеството освоен азот на декар за година при различните култури от семейство бобови.

Фирма Амитица разполага с голям набор препарати, които подсилват кореновата система, съдържат азотфиксиращи бактерии и микоризни гъби и така косвено укрепват растението. Увеличват "работната" коренова площ , спомагат за усвояването на вода, минерали и хранителни вещества, което пряко влияе върху качеството на продукцията и добивите.

Сравнение на продукти