Категории

Уловки и Феромони

Уловки и Феромони

Anarsia lineatella Anrhonomus rubi Bactrocera oleae Cacoecimorpha pronuba Cameraria ohridella Cossus cossus Cydalima perspectalis Cydia fagiglandana Cydia splendana Dupunchelia flovealis Eupoecilia ambiguella Grapholita funebrana Grapholita molesta Grapholita pomonella Helicoverpa armigera Lobesia botrana Lymantria dispar Ostrinia nubilalis Pammene fasciana Phthorimaea operculella
Уловки и Феромони Изображение

Anarsia lineatella, Anrhonomus rubi, Bactrocera oleae, Cacoecimorpha pronuba, Cameraria ohridella, Cossus cossus, Cydalima perspectalis, Cydia fagiglandana, Cydia splendana, Dupunchelia flovealis, Eupoecilia ambiguella, Grapholita funebrana, Grapholita molesta, Grapholita pomonella, Helicoverpa armigera, Lobesia botrana, Lymantria dispar, Ostrinia nubilalis,Pammene fasciana, Phthorimaea operculella, Resseliella theobaldii, Rhynchophorus ferrugineus, Spodoptera exigua, Thaumetopoea pityocampa, Tuta absoluta, Zeuzera pyrina

Фромоновите диспенсъри деградират много по бързо когато температурата надвиши 32С и съответно ефектиноста на действие - спада. 

Кратко филмче как се сгъва къщичката. Препоръчваме ви да не пипате феромона с ръка, както на видеото

Сравнение на продукти