Категории

Абиотичен (климатичен) стрес

Абиотичен (климатичен) стрес

Препарати Стимулира растението и му помага да преодолее абиотичния стрес като Слани, Ектремни жеги, суша,вятър, Температурни аномалии,
Абиотичен (климатичен) стрес Изображение

Абиотичният стрес, като ниска температура, замръзване, слани,  или висока температура, недостатъчна или прекомерна вода, висока соленост, тежки метали, хербициди и ултравиолетова радиация, са враждебни за растежа и развитието на растенията, което води до неизбежно голямо влошаване на добивите. Освен че влошават физиологичното състояние на растенията и могат да причинят загиването те влияят върху общият имунен отговор и правят растенията по- податливи  към патогенни микроорганизми.

Живеем във време на глобално затопляне и все по- очевидно и ежегодно променящи се климатични условия. Зимите стават все по- мразовити и студени и доста често без снежна покривка. Летата са горещи и сушави .Това неизбено води  до остра нужда от адаптация на технологиите за отглеждане на земеделските култури. Все по- значимо става  използването на стрес регулатори, които подпомагат реакцията и увеличават толерантността на растенията към стрес. Абиотичните стресове обикновено възникват заедно на полето. Реакциите на стрес  се управляват от сложна регулаторна мрежа, включваща сигнални молекули нагоре по веригата, включително хормони на стреса, реактивни кислородни видове, газотрансмитери, полиамини, фитохроми и калций, както и други генетични фактори. 

1. Ниски температури!

Как да се защитим от ниските температури, слани, мразове!

Скудотерм приложен преди застудяването предпазва вашата култура до 20 дни!

Ако сме закъснели или сме решили да си спестим пръскането? Програма за възстановяване на растенията след мразове (стрес):Как да преодолеем стреса на терен и да запазим производителността?
Стресът е съвкупност от неспецифични промени в организма, настъпили под въздействието на фактор (стресор).
Стресовите фактори (биотични, климатични, антропогенни, едафични) могат да доведат до значителни щети и намалени добиви при всички земеделски култури, вариращи от 30% до 70%❗️
Представяме ви иновативната програма СТОП-СТРЕС БТУ - ЦЕНТР
СТОП-СТРЕС е комплекс от биологични препарати, състоящ се от Азотохелп (стимулитор на растежа и активатор на развитието) 30мл/дка, Органик-Баланс (антистрес + подхранване) 50мл/дка и Липосам (лепило + устойчивост на течение) 25мл/дка.
Ефект от приложението:
🌱 активно фиксира молекулярния атмосферен азот;
🌱 повишава устойчивостта на растенията към стресови фактори;
🌱 подобрява покълването на семената;
🌱 стимулира развитието на кореновата система и растенията;
🌱 подобрява усвояването на хранителните вещества;
🌱 увеличава добива на културите.
Какъв ефект?
Проведохме редица експерименти с царевица и всички бяха успешни.

- средното увеличение на добива е 71кг/дка, а максималното 132кг/дка
Всички биопрепарати от програма STOP-STRESS са одобрени за биологично земеделие от FiBL.

Органик баланс (30 мл)+ азотохелп(50 мл)+ Липосам (25 мл)

С развитието на науката все повече се набляга на процесите, които се осъществяват в растението при стрес и се разработват биостимулатори и други активни субстанции, които могат да увеличат толерантността на растението и да намалят общите загуби.Тези продукти може да имат различен механизъм на действие като изолират растението от самият стресов фактор и така не позволяват той да повлияе върху физиологичните процеси или пряко действат върху неговите оксидативни реакции и променят имунният отговор.

      2. Слънчеви пригори

Засиленият синтез на осмопротектанти, като например глицин бетаин е един комерсиален имунен отговор вследствие на стресови фактори. Биосинтеза му често се отключва като отговор на абиотичен стрес. Не всички растения обаче са в състояние да синтезират глицин бетаин, поради което те се различават по адаптивността си към стресови условия на средата. Доказано е, че външното приложение на глицин бетаин подобрява толерантността на растенията към стрес причинен от големи температурни амплитуди, високо- и ниско- температурен стрес, стрес причинен от засушаване/преовляжняване, солеви стрес, стрес причинен от тежки метали, UV-стрес. Такъв продукт е Геостим- прилаган през различни ключови фази от развитието на растенията, започващи от третиране на семената до изкласяване влияе позитивно върху толерантността на растенията към стрес, като по този начин спомага за постигането на стабилни добиви, дори и при нестабилни климатични условия.

Във всяко пръскане добавяйте Хелиосол- само 30мл/дка - 50мл/дка. Увеличава двойно ефективността на Продуктите за растрителна защита, инсектициди, фунгициди,хербициди, листно торове, абиотичен стрес.


Използвайте филтъра за да изберете вид продукт.

Сравнение на продукти