Смесена градина

Смесена градина Изображение

Растително-защитна технология и торене за смесена зеленчукова градина. Идеята е като направите една пръскачка да напръскате всичко наред и да бъде качествено опазено от болеси и насекоми. Имайте предвид че всички препарати, инсектициди и фунгициди използвани в тази схема са безвредни за вас докато пръскате, безвреди при консумация, безвредни за пчели и полинатори, безвредни за полезни насекоми и био агенти. Тези продукти и подобни схеми се прилагат на десетки хиляди декари. 

Почвеното приложение е както Ви е удобно, с капковата система, с водна струя или пръскачката, без значение колко вода се въвежда. Важното е да попадне около кореновата система.

Да не се въвеждат препарати и фунгициди съдържащи сяра, мед или варови съединения.

Скуби Л и Хелиосуфр с Рапакс и Натуралис в една пръскачка.

Рапакс, Хеликовекс и Натуралис се използват само про нужда!

За да получите пълно съдействие относно изготвяне на индивидуална схема и консултация, както и изготвяне на целогодишно решение за Вашето стопанство, моля не се колебайте да се свържете с нас!

Това е препоръчителна програма от необходими мероприятия и дали ще се приложи изцяло или частично зависи от условията. Към всеки клиент се подхожда индивидуално и се прави програма според необходимостта. Моля да имате предвид, че при калкулирането на цените са взети опаковка от 1л. Цените варират според вида на опаковката и търговските отстъпки. При по-големи опаковки цените ще бъдат редуцирани. При ползването на цялата програма има допълнителни отстъпки.

Третиране на семената:

 

Фрийн N 100 – 5мл/100 m2

 

ФРИЙ N 100 

 

Оптимално усвояване на Азот по земя и въздух. За оползотворяването на продуктът съдържа Азотобактерии. Те могат да събират азот от въздуха и да го подават на растението. Когато бактериите попаднат в почвата те събират азот и се превръщат в допълнителен, нов източник на азот. След третиране бактериите се придвижват до корените в търсене на захари, с които се хранят. По този начин се развива мощна коренова система, а растенията стават по-здрави и с по-добри хранителни качества. Оптимизира се фотосинтезата и развитието на растението. Тоест, с използването на продукта Фрий N 100 осигурявате на растенията си достъп до азот от въздуха и от почвата. Състав: подбрани щамове на микроорганизми, специализирани във фиксирането на азота от въздуха (основно Azotobacter chroococcum), 0,02% молибден и 2% манган под форма на водоразтворими сулфати. Фрий N 100 се използва: За постигане на висока продуктивност в зони с ограничено съдържание на азот. За разпределение на източниците на азот и осигуряване храненето на културите, независимо от промените в почвените и климатични условия особено в години с високи засушавания. Замества азотното хранене. Ниска доза на приложение – само 50 мл/дка. 

 

2.Грижи по време на отглеждане на разсада

 

 2.1. Сеитба

 

                  Почвено:        Амино Т -10 мл/100 m2 

Фитосев  -10 мл/100 m2

 

АМИНО Т

Функция: Продуктът има високо качество и чистота на аминокиселините. Играе важна роля при цъфтежа и узряването, подобрява ензимната функция, повишава фотосинтезата. Създава устойчивост на растенията към неблагоприятни условия - слана, засушаване и др. Подобрява добива и качеството на плодовете.

Механизъм на действие: Начинът на проникване на патогена в растението е следният: гъбите от р. Fusarium отделят токсини и ензими, които атакуват корена и позволяват проникването на мицела в тях, а след като проникне, той много лесно се развива, атакувайки проводящата система на растението.

Листно приложение:  15-20 гр/100 m2 Почвено: 15-20 гр/100 m2

ФИТОСЕВ

 

Активно вещество: COS-OGA/натурален продукт COS-хитоолигозахариди / извлечен от черупчест екзоскелет/ и OGA-олигогалактуронанс получен от пектин /извлечен от ябълки и цитруси/.Механизъм на действие: COS-OGA е молекула, която отключва в растението ранната му защита /самозащита/. COS-OGA се приема от растителните рецептори COS молекулата имитира наличието на патоген, OGA – разпад на клетъчните стени. Растения третирани по-рано / превантивно / изграждат защитни механизми, водещи до по-бързо и ефективно взаимодействие, когато се появят истинските патогенни. По точно –наблюдава се повишаване на PR- протеини/ пероксидази , хитинази, глюконази /и PAL/ фениланин амоняк – лиаза /. PAL е ключов ензим, който играе важна роля във фенилпропаноидните   пътища – водещи до производство на фитоалексини. А те създават устойчивостта на растенията.

 

2.2. Кръстосване

 

Листно : Фитосев  - 20 мл/100 m2    Ним Азал Т/С -10мл/100 m2

 

Н И М А ЗА Л Т / С

Ним Азал Т/С е системен инсектицид с проникващо действие. Маслото от Нийм задушава яйцата на неприятелите и не им позволява да се излюпят.2 часа след поемане ларвите спират да се хранят и да нанасят щети. Продуктът има силно инхибиращо действие при ювенилните стадии на насекомите (ларви, нимфи), пупарии и какавиди. Нарушава нормалния цикъл на превръщане при насекомите като блокира отделянето на хормона – екдизон при ларките, като по този начин спира линеенето и преминаването в друга възраст. Снижава жизнената активност при възрастните и нарушава съзряването на яйцата в женските индивиди, след попадане в тялото им. Поради това те не снасят яйца.

Действието на НимАзал Т/С върху яйцата, ларвите и възрастните ви осигурява 100% защита. Лимоноидите, които се съдържат в НимАзал Т/С, играят голяма превантивна роля срещу развитието на резистентност. Доброто напръскване е гаранция за максимално проникване на продукта в растението.

Срещу всички гризещи, смучещи, хранещи се с растението неприятели! Изключително ефективен срещу ТУТА АБСОЛЮТА, ДРОЗОФИЛА СУЗУКИ, акари, гроздов молец и др.

 

2.3 Преди разсаждане или  при готов разсад

 

 Почвено :Натуралис 30 мл/100 m2        Фитосев 20мл/100 m2                    Екопроп NX 10гр. /100 m2

Листно: Фитосев  -15мл/100 m2    Ним Азал Т/С -15мл/100 m2

   Хелиосол 5мл/100 m2

Н АТ У Р АЛ И С                                                                                                                 

 Натуралис е доказано ефективен при обеззаразяване на почвата, но може да се прилага и листно в доза 10 мл/100 m2. По данни на фирмата производител Натуралис е ефективен срещу над 89 вида неприятели.

Препарата е регистриран за третиране на семена срещу телени червеи при картофи, царевица, слънчоглед.

По данни на фирмата прилагайки го срещу телени червеи, продукта осигурява дълго последствие, защото гъбата попада в естествената си среда за живеене, продължава да се размножава и така осигурява постоянна защита. Няма резистентност. 

 

ЕКОПРОП NX

 

Почви с високи нива на умора и стрес физическа бариера - срещу почвени патогенни и нематоди - едни от факторите, които пречат за развитие на растенията и унищожават голяма част от тях или водят до невъзможност да се отглеждат култури върху такива почви, особено заразени с нематоди – това е ЕКО ПРОП NX.

Доза: 10гр/100 m2. като се започне от семената, общо 3 пъти през 1 месец.  Може да се пуска по капковата система. 

Да се избягва смесването с медни продукти, сяра, фунгицид. Този продукт практически ги замества на много по високо и качествено ниво. 

 

Х Е Л ИО СО Л

ПРИЛЕПИТЕЛ - АДЮВАНТ

 Тежките капки на терпените  дават много предимства и подобряват качеството на сместа и ефикасността на продуктите. Основните характеристики са:

                         По-големи възможности за покритие, разпръскване и прилепване.

ХЕЛИОСОЛ стабилизира разтвора и предотвратява фазовото разделяне в резервоара. Подобрява разпръскването, като хомогенизира капките дори и при лоши атмосферни условия. Предотвратява образуването на пяна.

Хелиосол има големи разпределителни и покривателни възможности, без никакви загуби. Капките не отскачат и се задържат по-дълго на листата. Защита от отмиване при дъжд.

Повишава проникването и ефективността на активното вещество на системните продукти .Всичко това дава възможност за снижаване дозите на приложение на ПРЗ, спестява усилия и средства. ХЕЛИОСОЛ може да се комбинира със всички одобрени хербициди, фунгициди и инсектициди за растителна защита. Висока ефективност, без загуби.

3. 15-20 след разсаждане

 

Почвено: Амино Т 10 мл/100 m2       Булнова 25мл/100 m2

      Фантак 100мл/100 m2

                                     Фрийн N 100   5мл/100 m2         

                              Фрии PK - 5мл/100 m2

 

              Листно: Фитосев  -15мл/100 m2

   Ним Азал Т/С -15мл/100 m2

   Хелиосол 5мл/100 m2

 

 

ФРИЙ PK 

Фрий PK освобождава минералните елементи на всички типове почва. Може да бъде използван при всички видове култури. Състав: Бактерия Bacillus Mucilaginosus Ползи на продукта: Увеличава количеството и скоростта на минералите в почвения разтвор. Бактериите съдържащи се в продукта произвеждат ензими, органични киселини и вещества, спомагащи растежа. Разграждат минералите и ги правят лесно усвоими за растенията. Спомагат кореновото развитие. Формира се интерактивна и интелигентна връзка между бактериите и растенията. Увеличава се добива и качеството на продукцията. Увеличава се кореновата плътност, достъпа до вода и устойчивостта на хидравлично напрежение. Фрий PK увеличава ефективното използване на торове. Той е част от процеса на подобряване на устойчивото развитие. Оптимално хранене на растенията на ключови етапи от техния растеж. Фрий PK ограничава въздействието на климатичния стрес. Адаптира и балансира минералното хранене с изискванията на растенията. Елиминира ограничаващите фактори, свързани с развитието на растенията.  ФАНТАК L

Действие: Оказва влияние върху образуването на хумусни вещества и разграждането на органична материя. Тези съединения влияят върху азотния цикъл, увеличава съдържанието на азот и намалява загубите на хранителни вещества.  Листно 10-20мл/100 m2, Почвено- 200-400мл/100 m2

 

БУЛНОВА 

Булнова е направен от патентована ферментация от две стимулиращи растежа ризобактерии (PGPR), които установяват симбиоза с кореновата система и по късно обменят хранителни вещества съставен от органични киселини , захари, амино киселини, витамини и други. 

Метод на действие: 

Фиксира азот. Мобилизира неразтворими фосфати в почвата и ги прави лесно усвоим за растенията.

Комбинираното действие на ризобактериите, съдържащи се от БУЛХНОВА, прави НПК усвоим за растенията.

Механизмите на действие на ризобактериите могат да бъдат както преки, така и косвени.

 • Разтваря и минерализира неразтворими фосфати на Fe, Al, Ca, Mg в почвата като ги прави в усвоими за растенията форми;
 • Спомага за усвоявянето на азот (N), подобрява храненето;
 • Намалява необходимостта от внасянето на торове с до 50%;
 • Поддържа високо качество и добив;

4. Образуване на съцветия

 

Почвено: Фантак 100мл/100 m2    Фолиамин 100мл/100 m2

  Булнова 100м л/100 m2

 

Листно: Фитосев20мл/100 m2 Ним Азал Т/С15мл/100 m2

Куантум цвят 20мл/100 m2

ФОЛИАМИН

Фолиамин се препоръчва като биостимулатор и може да бъде използван за насърчаване на вегетативния растеж и разширяването на плодовете, като носител на хранителни вещества (особено микроелементи) както чрез почвено, така и чрез листно приложение. Фолиамин позволява висока метаболитна ефективност чрез спестяване на енергия в няколко процеса, като синтез на протеини и хлорофил. Употребата на Фолиамин се препоръчва в ситуации на абиотичен стрес: след разсаждане, при преполиване или суша, при проблеми с висока токсичност или соленост. Продуктът също спомага за абсорбирането на хербициди и пестициди.

Фолиамин  е течна формула на аминокиселини в готова за употреба форма.

Аминокиселините, съдържащи се в продукта са получени чрез ензимна хидролиза и са особено ценни за увеличаване на растежа.

Аминокиселините, пептидите и олигопептидите с ниско молекулно тегло, съдържащи се в Фолиамин, са специално формулирани и подбрани така, че да са полезни за метаболитните функции на растенията.

В началото на вегетацията, Фолиамин има подсилващи ефект. Когато Фолиамин  се прилага чрез торене, дългите верижни пептиди активират бактериалната флора на почвата, увеличават съдържанието на органични вещества и подобряват текстурата и структурата (по-добро задържане на вода и др.).

КУАНТУМ ЦВЯТ

Действие: Подпомага растежа на цветове, което води до по-добра реколта. Може също да бъде ползван като възстановителна терапия при растения пострадали от студ,

вода и фитопатогенни третирания. Листно 30-35 гр/100 m2, Почвено 50-70гр/100 m2

 

5. Завръз

 

Почвено :Амино Т 20 мл/100 m2

    Булнова 25мл/100 m2

 

Листно: Фитосев 30мл/100 m2

   Ним Азал Т/С15мл/100 m2

  Рапакс 10мл/100 m2

   Валтан  20мл/100 m2 РАПАКС

Рапакс е ефективен срещу ларви на листозавивачки, източен плодов червей, малка лозова листозавивачка,  молци, маслинов молец, шарен гроздов молец, доматен миниращ молец, памукова нощенка, борова процесионка.

Пръскането се извършва при излюпване на ларви - първа и втора възраст, при температура над 16 градуса.

Рапакс образува в клетките си белтъчни кристали, които са токсични за насекомите, поразява специфично насекомите, без да е патогенен за човека и за полезните животни.

Рапакс за борба с: Памукова нощенка, Тута Абсолюта, Шарен гроздов молец, Борова процесионка и др. 

ВАЛТАН

ВАЛТАН е натурален продукт, получен от морски водорасли, богати на съединения като ауксини, цитокинини, витамини и минерали , които стимулират растенията да се развиват здрави и да дават високи добиви.

Действието на ВАЛТАН се проявява при силно нарастване на кореновата система, увеличаване на цветовете, обилен цъфтеж и увеличаване размера на плодовете.

Най-често се използва във втората половина на вегетацията за нарастване на плодовете и от там съответно и добивите.

ВАЛТАН подобрява цвета на плодовете, увеличава захарността, размера и теглото на плодовете. Поради своя природен състав може да се прилага при всяка култура. Успешно фермерите могат да го използват, за да стимулират покълването на семената, луковиците, грудките и др. като ги потопят за няколко минути преди засяването.

6. До края на вегетацията през 10-14 дни

 

 

Почвено: 

Булнова 25мл/100 m2 

Макс огрганик 100мл/100 m2

 

Листно

Фитосев 30мл/100 m2

 

Ним Азал Т/С 20мл/100 m2

 

Рапакс 10мл/дка100 m2 (при необходимост)

 Валтан  20мл/100 m2

                 

Хелиотерпен Л 20мл/100 m2

МАКС-ОРГАНИК

  Е силно концентриран органичен течен тор, който съдържа хуминови и фулвинови киселини обогатен с калий, магнезий и цинк. Той обогатява обменния капацитет на почвата чрез включването на органично вещество в нея. Намалява ерозията на почвата, подобрява водния баланс, улеснява дишането на микроорганизмите. Подобрява нейните физикохимични и биологични характеристики.  Увеличава плодородието на почвата, засилва развитието на кореновата система, което позволява да се усвоят от растението всички налични ресурси. В резултат на това се получава по-високо качество на продукцията и увеличение на добивите. 

ХЕЛИОТЕРПЕН 

Прилепител за разтвори на препарати за растителна защита. Биополимер с бактериален произход. Разрешен в органичното производство.

Повишава ефикасността и времетраенето на продукти за растителна защита и хранене, подобрява устойчивостта от стресови фактори.

Основни ползи :

 • Създава еластична мрежа и предпазва естественото покритие по листата;
 • Защитава срещу пръски хербициди;
 • Продължава да действа до 30 дни;
 • Работи при температури до 50℃ ;
 • Защитава от пригор;
 • Не унищожава структурата на листата;
 • Действа против стрес;

 

При висока плътност  на трипс:

    Кладус 10мл/100 m2или Натуралис 10мл100 m2 

Категории

Смесена градина

да напръскате всичко наред и опазено от болеси и насекоми. Препарати, инсектициди и фунгициди са безвредни за вас, при консумация, за пчели, био агенти.
Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки