Категории

Сливов семеяд

Сливов семеяд

Борба и контрол на Сливов семеяд с Инсектициди. Схема за пръскането.

Контрол и борба със Сливов семеяд

В България сливовият семеяд Eurytoma schreineri е малко известен. Доскоро се приемаше, че в нашата фауна присъства само бадемовият. От 2010 г. е установен в района на Търговище. От 2013-2014 г. в района на Тутракан и Софийско. Към момента няма информация за регистрирано нападение от вредителя в нашата област. Особено чувствителни са сливите от сорт Стенлей.

Морфологията и биологията на вида са подобни на бадемовия семеяд. Възрастните са с дължина на тялото 4-6 мм. Имат черна глава с кафяви
очи. Крилата са добре развити, прозрачни покрити с фини космици. Яйцата са млечнобели с дълга дръжка. Напълно развитите ларви са дълги 6-7 мм, без крака, с дъговидно извито тяло, със заострени преден и заден край. Вида развива едно поколение годишно. Зимува като ларва в опадалите мумифицирани плодове. През пролетта при повишаване на средната дневна температура над 10°С ларвите какавидират. Летежът на възрастните започва след края на цъфтежа на сливите, през месец април и продължава през май. 10-12 дни след цъфтежа, когато плодовете са достигнали дължина 1 см, женските пробиват месестата част на плода и снасят във воднистата ядка на костилката.

 

За възрастното: да се съберат от миналата година, изпадали сливи, които да са заразени с сливов семеяд. Да се сложат в туба от 5л. минерална вода (примерно). Тубата да се постави хоризонтално и да се сложи тензух на отвора (за да не избягат и да следим появата им). Поставете я на сянка за да не я напича много слънцето, че ще се излюпят по-рано възрастните (а ние не искаме това). Следите когато се появят възрастните, пръскате с
1. Пирегард в доза +-80мл/дка. заедно с Липосам-50мл./дка. При висока плътност летежа продължава 20 дни. През целият този период излизат постоянно нови индивиди. Трябва около 3 дни за да стъпят в полова зрялост и да започнат да снасят само по 1 яйце във всеки плод. Заради това при висока плътност трябва да се извършва третиране всеки 3-5 дни.
2. Може да се комбинира или замести третиране с Натуралис 100мл./дка. + Липосам - 50мл./дка.
Привличат се от белият цвят. Можете да си направите сами лепливи уловки. Но те служат за мониторинг най вече. Борба само с тях не е възможна. В процес на установане на естествени биоагенти. 

Сравнение на продукти