Отглеждане на слива

Отглеждане на слива Изображение

Третиране на семена с инсектицид и фунгицид

Важно: Защото няколко пъти се случва, фермери да пръскат с Мадекс срещу Сливовата плодова оса. Мадекс Твин и Мадекс Топ нямат отоношение, действие върху този вредител. По скоро върху плодови червеи по редица култури, както и по сливата но за Сливов плодов червей, а не плодовата оса.

Във всяко пръскане добавяйте Хелиосол- само 30мл/дка - 50мл/дка. Увеличава двойно ефективността на Продуктите за растрителна защита, инсектициди, фунгициди,хербициди, листни торове. 

Схема за борба с (ракова) бактериоза

20% Антим + куксамин 70%

повторете пръскането след цъфтеж

до края на вегетацията използвайте само куксамин 50-100мл през 14 дни.

През капката фиталекс 500мл./дка минимум 2 пъти. Препоръчително 4пъти през 20 дни

Започва след след цъфтеж 

  • (Куксамин фитотоксичен за праскови и нектарини).
  • (Тест за фитотоксичнист сливи и кайсия)

Нашите предложения подходящи за Сливи.

Категории

Отглеждане на слива

Във всяко пръскане добавяйте Хелиосол- само 30мл/дка - 50мл/дка. Увеличава двойно ефективността на Продуктите за растрителна защита, инсектициди, фунгициди,хербициди, листни торове.  Нашите предложения подходящи за Сливи.
Сравнение на продукти