Слънчоглед

Слънчоглед Изображение

Схема третиране на Слънчоглед:

Схема за обработване на семената на слънчоглед: 

с инсектицид, фунгицид, микоризни гъби, азотфиксиращи бактерии

Едно от най важните мероприятия според нас, което можете да направите за добрата реколта от слънчоглед, това е да третирате семената. Важно от няколко аспекта. Обработването на семената от слънчоглед с почвен инсектицид и почвен фунгицид ще ни предпази от почвени вредители като телен червей, сив царевичен хоботник и др. Както и почвени форми на патогени. Повреме на вегетация Азот и Фосфор с Азотохелп и др.

Това е препоръчителна програма от необходими мероприятия и дали ще се приложи изцяло или частично зависи от условията. Към всеки клиент се подхожда индивидуално и се прави програма според необходимостта.

Разграждане на растителните остатъци и превръщането им в почвен хумус.  

Категории

Слънчоглед

Слънчоглед третирате семената с почвен инсектицид и почвен фунгицид ще ни предпази от телен червей, нематода и др. Както и почвени патогени. Азот и Фосфор подхранване
Сравнение на продукти