Категории

Отглеждане на слънчоглед

Отглеждане на слънчоглед

Слънчоглед третирате семената с почвен инсектицид и почвен фунгицид ще ни предпази от телен червей, нематода и др. Както и почвени патогени. Азот и Фосфор подхранване
Отглеждане на слънчоглед Изображение

Най-доброто което можета да направите за вашата култура за цялата й вегетация, това е да приложите подбраните микрооганизми и хранителни вещества с обработването на семената. Ние определяме като най-важната процедура от всички останали. 

Схема за обработване на семената на слънчоглед: 

с инсектицид, фунгицид, микоризни гъби, азотфиксиращи бактерии, фосфор и калий освобождаващи бактерии наличен в почвата.

За изработване на индивидуална схема от нашите експерти, съобразена с вашите характерни особености на отглеждане и хабитат, моля попълнете формата!

Едно от най важните мероприятия според нас, което можете да направите за добрата реколта от слънчоглед, това е да третирате семената. Важно от няколко аспекта. Обработването на семената от слънчоглед с почвен инсектицид и почвен фунгицид ще ни предпази от почвени вредители като телен червей, сив царевичен хоботник и др. Както и почвени форми на патогени. Повреме на вегетация Азот и Фосфор с Азотохелп и др.

Това е препоръчителна програма от необходими мероприятия и дали ще се приложи изцяло или частично зависи от условията. Към всеки клиент се подхожда индивидуално и се прави програма според необходимостта.

Разграждане на растителните остатъци и превръщането им в почвен хумус.  

Ние ви предлагаме професионална технологична карта с инсектициди, фунгициди подходящи за превантивно и лечебно действие за контрол на болестите и неприятелите! Важно е да се знае, че един продукт не може да бъде панацея. Сам по себе си продукт и пръскане ,не винаги е спасение, Необходима е стратегия за превенция и контрол, която нашите експерти са заложили в технологичните схеми!

Важно е да се знае, че един продукт не може да бъде панацея. Сам по себе си продукт и пръскане ,не винаги е спасение, Необходима е стратегия за превенция и контрол, която нашите експерти са заложили в технологичните схеми!

За изработване на индивидуална схема за слънчоглед от нашите експерти, моля попълнете формата !

Сравнение на продукти