Категории

Сив царевичен хоботник

Сив царевичен хоботник

Борба Сив царевичен хоботник (Tanymecus dilaticollis) с третиране на смената с Натуралис и EкоПроп NX. Почвен инсектицид за телени червеи и хуботника.
Сив царевичен хоботник Изображение

В някои случай при висока плътност посевите от царевица са напълно унищожени и се налага да се пресява наново. Сив царевичен хоботник е всеяден и се храни с над 70 растения. Най критичният момент е в при покълване на царевицата/слънчогледа. Тогава мигрира от съседните полета (житни, бобови култури, цвекло, дини, пъпеши, тютюн, фиданки в разсадниците, лоза и др.) и при висока плътност на царевичният хоботник може да причини големи проражения особенно в най-критичният момент на царевицата на 1ви и 2ри лист. Най-икономически изгодният начин за борба на Сив царевичен хоботник (Tanymecus dilaticollis) е в почвата с предходната култура с третиране на смената с Натуралис. Може да увеличите ефекта с БиЕмВю и/или Лайф Стронг Вам +. Натуралис е почвен инсектицид регистриран за борба с телени червеи. По научни данни, активното вещество на  Натурали, веднъж приложен за телени червеи, действа на доста други насекоми, които се намират или преминават през почвата.  За повече информация вижте Натуралис.

Всяка една оплодена женска снася от 120 до 350 яйца след 10-12 дни се изюпват и ларвите живеят на 10-20см дълбочина където са и корените на нашата култура. Тук е момента където имаме възможност да прекъснем жизненият им цикъл с тази комбинация при третиранаите семена. Икономически е скъпо да се третират хиляди декари със слята повърхност. След като унищожим ларвата тя няма как да какавидира и да излезне като възрастно за следващият сезон. По този начин за следващата година плътността ще бъде под ПИВ. Хубаво е всички семена да се третират и на предшествените култури ( пшеница, слънчоглед, царевица и др.) по този начин, ларви които са в почвата вече няма да излезнат като възрастни. 

Най икономичната борбата срещу неприятеля е най- добре да започне есента с обработка напредходната култура. Това действа не само на сивия царевичен хоботник, но и на всички вредители с почвен цикъл като: Нощенки, телен червей, стъблопробивач, щурци, скакалци и др. Едно приложение огромен ефект. 

Доза на приложение: 1 литър Натуралис (1литър БиЕмВю) за 100кг семена. 

ВАЖНО: При висока плътност по повърхноста за съжаление Натуралис е извън контрол ( тои действа само вътре в почвата) и третирането на семената няма да бъде достатъчно. За това още веднъж, трябва да се започне от предшественика - да се обработят семената. 

В резултат на Европейската директива 485/2013 забранява използването на неоникотиноидите, рязко са ограничени инсектициди с които да се борите и контролира Сив царевичен хоботник с изключение на Натуралис. 

Експериментална разработка за ефекта на Натуралис и Ним Азал Т/С за контрол на този неприятел.

Още Научна информация на Англисйки език 

Сравнение на продукти