Категории

Отглеждане на рапица

Отглеждане на рапица

Азотно торене с Азотохелп 50мл./дка. 
Отглеждане на рапица Изображение

За да се постигнат максимални добиви, рапицата трябва да премине през оптимално развитие преди зимата, със следните цели:

  • Гъстота на растенията 30-50 растения / м²
  • Здрави растения с 8-10 (12) листа/розетка
  • Плътен корен > 8 mm в диаметър при короната и > 20 cm дълъг
  • Растенията трябва да презимуват в стадий розетка с дължина на стъблото не повече от 2 cм
  • Структурата на семенното легло е по-взискателна от времето за сеитба
  • При подготовката на семенното легло трябва да се подходи с най-правилната техника
  • "Сплескване" и "замазване" трябва да се избягват при подготовката
  • Трябва да се постигне фино-раздробено семенно легло с добра компактност, за да се осигури кълняемост дори и при сухи условия.

За целта ние от фирма Амитица залагаме  на третирането на семената като основен етап, от нашата стратегия, който да изчисти почвата, да даде старт на растенията да подобри тяхната устойчивост , да се изпълнят всички цели споменати по- горе и да се намалят разходите за растителна защита в по- късните етапи:

Болести:

Рапицата се напада най често от следните болести, но може да има и плътност от мана , както и бактерийни патогени.

Вредители:

Рапицата бива нападана най често от:

  • Рапична оса
  • Рапична бълха:

В схемите за растителна защита изготвени от агрономитена фирма Амитица са заложени фунгициди, инсектициди и биостимулатори за третиране на рапицата. Един продукт не може да бъде панацея, за това следвайте схемите разработени от нашите експерти за оптимални резултати.

При всякакви питания сме насреща

Сравнение на продукти