Категории

Отглеждане на пшеница (Зърнено-Житни)

Отглеждане на пшеница (Зърнено-Житни)

Третиране на семената Пшеница с Инсектициди, Фунгициди, Микоризни гъби, Телен червей, Азотфиксиращи бактерии, Пълни схеми за Овес, Ечемик,Лимец, Спелта,
Отглеждане на пшеница (Зърнено-Житни) Изображение

ВАЖНО!!! Опасност от повреди от ларвите на житните мухи, как да осъществите контрола вижте тук!

Брашнеста мана: Критични периоди за инфектиране на пшеницата с брашнеста мана са: от фенофаза „братене” до „поява на класа” и „след образуване на първия осил” до „пълната поява на класа”. Инфектирането с болестта се осъществява при висока въздушна влажност, а за разпространение на спорите са необходими сухи условия. Дъждът и капките вода ограничават заболяването, но редуването на сухи и влажни условия благоприятстват развитието му.

Ръжда Болестта често се проявява и през пролетта при температура 22-25С и превалявания от дъжд или образуване на роса. Обилно азотно торене могат да причинят поява на ръждата рано напролетта. Масовото нападение започва след образуването на класа, като късно зреещите сортове се нападат по-силно. Критични периоди за инфекция са: „от появата на флаговия лист до края на цъфтежа” и „от появата на първия осил до пълната поява на класа”. Повече информация за контрол на ръждата. 

Септориози

Септориозите се благоприятстват от влажно и хладно до умерено топло време. Напр. болестта ран листен пригор (вид септориоза) напада житните растения едновременно с появата на брашнестата мана и ръжда. Патогените на септорията по класа (дребни кафяви петънца) също се благоприятстват от дъждовното време. Честите превалявания от фаза вретенене до края на цъфтежа е възможно да предизвикват масова проява на болестта.

Хелиосуфр- фунгицид

Внася се във фаза BBCH 30-59 (начало на удължаване на стъблото-край на изкласява-нето:класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист)

  • Брой мин/макс приложения – 1-2
  • Интервал между приложенията – 10
  • Вода л/дка – 8-25 л/дка
  • Доза: 400- 600 мл/дка

.

Пшеница- характеристики

спада към род Triticum на сем. Poacea. В България се отглеждат следните видове:

  • Зимна пшеница (T. aestivum L. ). – Характеризира се с кухо стъбло, съставено от 3 до 7 междувъзлия и безосилест или осилест клас. Зърното е с изразена „четка“ на върха, слабо разширено към зародиша, в зависимост от сорта може да има брашнест, полу-стъкловиден или стъкловиден лом.
  • Твърда пшеница (T. durum Desf. ). - Произхожда от Средиземноморието. Класът е осилест, с дълги прибрани осили, а зърното е с изразен стъкловиден лом.

Съществуват и други, слабо застъпени видове пшеница като: английска пшеница (T turgidum L.), еднозърнест лимец (T. monococcum L.), двузърнест лимец (T. dicoccum Schrank.), тимофеевата пшеница (T. timopheevii Zhuk.) и др.

Зимна пшеница

За изработване на индивидуална схема за пшеница от нашите експерти, моля попълнете формата!

Вегетация

При благоприятни условия пшеницата пониква за 8-10 дни. Започва да брати около 20 дни след поникването, когато се формира възелът на братене. Той се залага на дълбочина 3-5 см и е определящ за презимуването и за формирането на братята.

 От изключително голямо значение за сеитбата е също и  влажността на почвата. При оптимална влажност семената покълват едновременно и посева е изравнен. При много суха и съответно преувлажнена почва, покълването на семената е затруднено. Какво трябва да се прави, когато оптималните срокове на сеитба са настъпили, почвата е добре подготвена, но на дълбочината на заравяне на семената е суха? Тогава сеитбата следва да се отложи до допустимите срокове. Ако и през това време няма дъждове, трябва да се сее в суха почва, защото в този период настъпва хладно време и семената по-малко се повреждат, а посевите не се изтеглят. Хубаво е при преовлажнена почва да се направи едно предсеитбено разораване, което да подобри нейната влажност.

Практиката показва, че дълбочината на сеитба има особено отношение към развитието на растението и съответно неговите добиви.При типичните есенни температури от 15 C и 5 С през нощта (GDD 10/ден), 8 дена ще бъдат необходими на пшеницата за покълване и още около 2 дена за всеки сантиметър дълбочина на семето за да поникне. По- ниски температури ще забавят този процес. В тази връзка сроковете на сеитба при зимната пщеница също са от изключителна важност.

С многогодишни изследвания е установено, че за получаване на висок добив от пшеница най-добрите срокове за сеитба са в периода от 25 септември до 5 октомври. Ако пшеницата се сее в тези срокове, растенията успяват да братят есента, да формират по 3 – 4 братя и добре развита коренова система, да придобият висока зимоустойчивост. 

При ранни срокове на сеитба на пшеница (5 септември) растенията през есента братят прекомерно много, създават по 6 – 7 и повече братя, развиват голяма надземна маса, често прерастват и след това имат понижена зимоустойчивост, значително се повреждат от житни мухи и болести, от което добивът намалява.Сеитба на пшеница в допустимите и по-късните срокове трябва да се използват сортове, адаптирани към късна сеитба и увеличаване на посевната норма с 15 – 20%, както и намаляване дълбочината на заравяне на семената до 3,5 – 4,5 сантиметра.

Сеитбата се извършва с конвенционални или комбинирани редосеялки за получаване на слят посев. Подходящото междуредово разстояние е между 10 и 15 см, възприето за оптимално за нашите условия – 12 см. 

  • Посевна норма –  количеството семена на единица площ зависи главно от сортовите особености и възможностите за братене. Добре гарнираните посеви по-слабо се нападат от житни мухи, житни стъблени оси, вредна житна дървеница, житни цикади, листни въшки и др. Листните въшки и цикадите предпочитат разредените и изостанали в развитието си посеви. По-гъстите посеви са нападат по-често от брашнеста мана, ръжди, кореново гниене и др.

За да преминат от вегетативно състояние към цъфтеж, зимните зърнено-житни култури трябва да бъдат подложени на достатъчно ниски температури по време на тяхната младенческа фаза. Това е яровизацията, фаза, която може да се определи като придобиване или ускоряване на способността за цъфтеж след преминаване на период на ниски температури. Клетките на пъпката са мястото на възприемане на този студ.

Този процес, който протича без видими морфологични изменения (може да се различи с помоща на бинокуляр, пъпка преминала и не преминала яровизация), изисква оптимална температура между 3ºС и 10ºС (средна дневна температура). Извън този диапазон процесъст се забавя или дори спира в случай, че температурите паднат под -4ºС или надвишат 17ºС.

Изборът на подходящи предшественици на пшеницата е важен момент  от контрола на болестите. Предшествениците имат значение главно за патогените, които се запазват в почвата и в растителните остатъци. Към тях спадат: фузарийно  кореново гниене, гниене на основите и паразитно полягане, черното кореново гниене, хелминтоспориозно кореново гниене. 

Монокултурното отглеждане е причина за увеличилите се площи в страната, заплевелени с едногодишните житни плевели като: див овес, лисича опашка, ветрушка, пиявица, райграс и др.

 Макар че корените могат да проникнат до дълбочина от 120 см, пшеницата се нуждае от 300 – 500 мм валежи на година. Допълнителното снабдяване с вода води до още по-високи добиви.

В зависимост от сорта, пшеницата е с температурен оптимум от 18 – 22° C сумарна топлина, така че тя може да бъде отглеждана почти във всеки район. 

Най-доброто което можета да направите за вашата култура за цялата й вегетация, това е да приложите подбраните микрооганизми и хранителни вещества с обработването на семената. Ние определяме като най-важната процедура от всички останали.

Обработване на семената пшеницата:

с инсектицид, фунгицид, микоризни гъби, азотфиксиращи бактерии

Качественото обработване на семената допринася за значителното намаляване на инокулума и ограничава развитието на опасните патогени.От предназначените за сеитба семена   вземането на  проби за лабораторен анализ за определяне на вида  и степента   на зараза от гъбни болести преносими със семената, каквито са  фузариум, видовете  главни– твърда и праховита, ленточна болест по ечемика и др. 

При житни култури има прояви на дрешлера, брашнеста мана и септория. Препоръчваме Фунгицид-Хелиосуфр 200мл(2,39лв./дка.). + Мед хелат 50мл./дка. Лечебно да се повтори след 10-12 дни. Превантивно след 20-30 дни

Схемата започва още с третиране на семената, като се обработят с ЕкоПроп. Седвайки схемата сме защитени от житна дървеница, житна пиявица, житен бегач, телени червеи от болестите са засегнати главня по пшеницата, брашнеста мана по пшеницата, Ръжда по пшеницата,  кафяви листни петна, фузариум, черно кореново гниене, септориоза, нематода по пшеницата, вредители при съхранение на пшеницата и др. 

Още отлични резултати от пшеница отгледана по схемата на Амитица с обработени семена в сравнение с пшеница отгледана по конвенционална технология!

Праховита главня по пшеница

Hello. Regarding the pathogen Ustilago tritici on wheat, this disease is quite difficult to control as the pathogen is in the seed germ. This is the source of distribution.

However, there is potentially a chance to reduce the spread of the pathogen through treatment by spraing (FITOCID) during the flowering phase (BBCH 92). This will probably help to control the infection of seeds by the fungus spores.

Additionally, we carried out experiment to control "Common smut of corn" (Ustilago maydis and Ustilago zeae) disease in maize in the soil. Our product ECOSTERN showed good efficacy in suppressing the pathogen's spores.

 BTU-Center team replay"

Здравейте. По отношение на патогена Ustilago tritici (праховита главня)по пшеницата, това заболяване е доста трудно да се контролира, тъй като патогенът е в семенния зародиш. Той е източникът на разпространение. Въпреки това, има потенциален шанс да се намали разпространението на патогена чрез третиране с (FITOCID) по време на фазата на цъфтеж (BBCH 92). Това вероятно ще помогне да се контролира инфекцията на семената от спорите на гъбичките. Освен това проведохме експеримент за борба с болестта "Обикновена главня" (Ustilago maydis и Ustilago zeae) при царевицата в почвата. Нашият продукт ECOSTERN показа добра ефикасност при потискане на спорите на патогена. 

БТУ- център Украйна! 

Ние ви предлагаме професионална технологична карта с инсектициди, фунгициди подходящи за превантивно и лечебно действие за контрол на болестите и неприятелите! Важно е да се знае, че един продукт не може да бъде панацея. Сам по себе си продукт и пръскане ,не винаги е спасение, Необходима е стратегия за превенция и контрол, която нашите експерти са заложили в технологичните схеми!

Важно е да се знае, че един продукт не може да бъде панацея. Сам по себе си продукт и пръскане ,не винаги е спасение, Необходима е стратегия за превенция и контрол, която нашите експерти са заложили в технологичните схеми!

За изработване на индивидуална схема за пшеница от нашите експерти, моля попълнете формата за да Ви свържем с експерт!

Сравнение на продукти