Категории

No Till Регенеративно земеделие

No Till Регенеративно земеделие

No-till земеделие - продукти за растителна защита, торове, микроорганизми за азот фиксация, фосфор и калий минерализация,
No Till Регенеративно земеделие Изображение
Главната цел на No- till регенеративното земеделие е да запази биоразнообразието на почвата и най-вече полезните микроорганизми и ентомофауна. Инсектицидите и особено фунгицидите са част от проблема за възстановяване на здравата почва и живота в нея. Точно те, фунгицидите, убиват и полезните гъби със сигурност.
За целта могат да се приложат естествени доказано полазени микроорганизми с потискащо патогенните такива (МО). Това са продукти като Екостърн, Микохелп, Азотохелп, Ризовитал, Екопроп, Натуралис, Фитосев. Трябва да се фокусираме върху сила на микроорганизмите, както Природата е създала хранителните вериги. С това се гарантира увеличаване на нейното плодородие, което пък от своя страна е гаранция и за по-високи бъдещи добиви.
Среща с представителите на нашите приятели , специалисти от БТУ- център украйна, Михаил Драгунчук и Володимир Крут които соделиха с нас инетерсна информация, знания и личен опит.
Неорното земеделие, известно повече с английското си наименование No-till регенеративно земеделие, е вид земеделие, което не включва обработка на почвата. 🌿🌼През последните години то придобива все по-голяма популярност сред земеделците. 💚 Сред най-известните ноутилъри и влогъри днес е украинецът Михаил Драганчук, за да ни разкаже повече за предимствата на неорното земеделие и да ни представи някои от най-новите продукти за растителна защита, торове, микроорганизми за азот фиксация, фосфор и калий минерализация, щадящи околната среда.
Главна бръмка в цялата екосистема за опазване на почвеното здраве са именно покривните култури. 
Снимка на високата технология на Природата как "оре" почвата. 
Сравнение на продукти