Микробиологични торове НПК NPK

Микробиологичните торове, естествено са съставени от микроорганизми главно от гъби и бактерии, които са специално селектирани за да са полезни и за растението и за възтановяване на здравето на почвата. Естествената им среда за живот им в почвата и е в симбиоза с растенията, като им помагат за абсорбирането, усвояването на основни хранителнителните вещества НПК/NPK, както и на аминокиселини, микроелементи, витамини, захари и други.

Успеха на микробиологичните торове се базира на добра симбиоза между бактериите и гъбите с кореновата система на растението. Увеличаването числеността на микроорганизмте, които колонизират ризосферата, ускоряват физиолофичните процеси на растенията. По този начин възтановяваме естественото здраве на почвата, което води до увеличаване на плодовитоста. 

Това са ново поколение торове НПК, който избягва нитратите замърсяване на водите. Повече информация.

Категории

Микробиологични торове НПК NPK

Микробиологичните торове са микроорганизми, гъби, бактерии, специално селектирани за абсорбирането НПК/NPK,аминокиселини,микроелементи,витамини от почвата.
Сравнение на продукти