Категории

Мана

Мана

При наличие на капки и t8-12C, развитие при 12-19C. Развитието на спорите прекъсва при t над 25C. Маната се запазва в почвата или в семената до 6г.
Мана Изображение
Маната е заболяване по растенията, основно по лозята и тютюна, кръстоцветните (зеле,броколи,карфиол,кейл, рапица и др.) причинено от паразитни гъби от сем. Peronosporaceae и Pythiacea. От икономическа гледна точка, това е най-сериозната болест по тези растения в България. 
Болестта се развива върху всички надземни части на растенията. При семеннопреносима първична инфекция, симптомите се проявяват още при разсада. По  семеделите и листата се образуват жълтеникави , бледи, неясно ограничени, вдлъбнати петна. От долната страна на листата се образуват в началото светъл а в последствие сив налеп. Петната се разрастват силно и некротират. Патологичният процес продължава да се развива и при условия на съхранение.
КИТОГРИЙН МАСТЪР- фунгицид ваксина, създаден и регистриран за борба с маната и брашнестата мана, сиво гниене и др. по гроздето.
Скуби-Л е продукт със съдържание на Мед и Сяра в един продук. Комплексно решение. 
Купри хелат - 35-50гр./дка. е ценово ориентиран контактен продукт при присъствие за мана.
Куксамин -мед със най малката аминокиселина, която транспортира, премества медната молекула и се получава системен ефект. 35мл./дка профилактична доза. 200мл./дка. при системен проблем. 
Всички гореизброени продукти да се комбинират с Хелиосол 50мл/дка
Прорастването на спорите става при наличие на капки вода и температурен интервал 8-12 градуса C, като по- нататъшното развитие продължава при 12-19 градуса C. Развитието на спорите прекъсва при температура от 25 градуса.
Патогенът се запазва в почвата или като мицел в семената, където запазва жизнеността си до 6 години.
Почвени деструктори като Екостърн е част от стратегията за добри практики и доказано разграждат растителните остатъци в доза 150мл./дка. върху почвата. 

Към Технологичните схеми. 

още към Брашнеста мана

Сам по себе си продукт и пръскане ,не винаги е  спасение, качествено и професионалното решение включва комбинация от продукти и схема за третиране!

Нашите експери изготвят схеми ,за различните култури, в които са предвидени превантивни мероприятия за всички основни болести и неприятели, както и мероприятия  свързани с увеличачаване плодородието на почвата и съответно устойчивостта на растенията спрямо стресови фактори като климатични условия, болести и неприятели. 

При проблеми не се колебайте да се свържете с наш експерт за решение

Подходящи продукти:

Сравнение на продукти