Категории

Лозова цикада Empoasca

Лозова цикада Empoasca

Нов за страната инвазивн неприятел. Развива 3 поколения. Цикадите смучат сок от жилките на листата, при което те спират растежа си и некротират по периферията.

Нов за страната инвазивн неприятел

Развива три поколения годишно. Зимува като възрастно насекомо под кората на лозите и съседни дървета, под растителни остатъци и на други места. През пролетта цикадите мигрират по лозата. С помощта на яйцеполагалото си снасят яйцата си в централната жилка на листата, от долната страна на петурата. Цикадите смучат сок от жилките на листата, при което те спират растежа си и некротират по периферията. Повредите на- маляват добива и влошават качеството. Намалява захарността на гроздето. Пренася вирусни и фитоплазмени болести

Сравнение на продукти