Категории

Колорадски Бръмбар

Колорадски Бръмбар

Третиране семената на картофи с почвен инсектицид, Борба и Котрол на колорадски бръмбар, ларви и яйца със системен, почвен, контактетн инсектицид.
Колорадски Бръмбар Изображение

Борба и контрол на Колорадският бръмбар. Развива 2 – 3 поколения годишно в зависимост от надморската височина. По високите планински райони може и само 1 поколение. Презимува като възрастно насекомо в почвата на дълбочина от 30 cm до 1 m. Поради това е много добре когато садим Картофите да се третират и с Натуралис® за атакуване на почвените стадии. Презимувалите бръмбари излизат на повърхността при затопляне на времето и започват да се хранят от дивите видове от семейство Картофови, след което преминават по поникналите картофи. Узряват полово за около седмица след излизане на повърхността, след което копулират. Женските индивиди снасят 400 – 600 яйца (отчетен е максимум от 2400 яйца), по долната страна на листата, на групички по 15 – 30 яйца. В зависимост от температурата на въздуха зародишът се развива за 4 – 21 дни.
Излюпените ларви отначало се хранят около мястото на излюпване, като изгризват долния епидермис на паренхима, след това нападат връхните листа, а по-късно унищожават всички листа на нападнатото растение. Това обаче няма да се случи ако сте третирали с НимАзал® в доза 150мл/дка до 200мл/дка, Натуралис®, Лимоцид, Оливег и др. При липса на стратегия за контрол ларвите се развиват за 2 – 3 седмици и преминават в почвата,(и ако при засаждане сме добавили Натуралис® той пак ще ги хване, препарата за растителна защита продължава да действа) в която правят камерки и какавидират в тях. След 7 – 15 дни се появяват новите бръмбари и цикъла се повтаря.

Някои научи изследванив сочат страхотна смъртност на младите ларви, дори и възрастните но в по малка степен. Но в крайна смета ларвите са тези които нанасят икономическите вреди. 

Ето и статията: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09583159409355369 

" Възрастните бръмбари имат средна смъртност от 25% за 14 дни, а всеки от по-младите ларви (четвърти, трети и втори възраст) има по-голяма смъртност. Обсъждат се оперативните и екологичните последици от потенциалната устойчивост на рапакс при разгръщането на трансгенни картофени растения." 

Нашите предложения подходящи за Колорадски бръмбар.

Сравнение на продукти