Картофена мана

Картофена мана или Фитофтора Инфенстанса. При влажно време, атмосферна влажност над 80% и температура под 26С градуса. Над тази температура и засушаване развитието на картофената мана се спира. Главно се развива върху Домати на открито и закрито(парници, оранжерии) и при картофи. Използвайки селектираните продукти по данни на фирмите производители ще отгледаме едни силни растения, които ще бъдат защитени от Картофена мана. 

Категории

Картофена мана

При влажно време, атмосферна влажност над 80% и температура под 26С градуса. развива се при Домати на открито и закрито(парници, оранжерии) и при картофи. 
Сравнение на продукти