Категории

Фосфорни Торове

Фосфорни Торове

Фосфора трябва да бъде в разтворима форма за растежа на културите. По-голямата част от фосфора в почвата, приблизително 95-99%, е в неразтворима форма.
Фосфорни Торове Изображение

Ако погледнете съдържанието на минерали в почвата, ще откриете че всъщност е запасена с достатъчно минерали за хиляди години напред. Фосфора е един от тях. Не е въпрос в изчерпването му, а въпрос на активирането му.  Трябва да се направи достъпен, усвоим за растението. И това са Булнова и Фрий ПеКа с микроорганизмите които съдържат, ще активират фосфора за растението.

Твоята фабрика на фосфор директно в корените на твоите растения.

Фосфорът е следващия съществен макроелемент след азота, който се изисква от растенията в разтворима форма за увеличаване на растежа и продукцията на културите. Той играе значителна роля в метаболизма на растенията и е важен за функционирането на ключови ензими, които регулират метаболитните пътища. Наличните фосфати в почвата се срещат в три форми.  По-голямата част от фосфора в почвата, приблизително 95-99%, е в неразтворима форма. Това означава, че почвата съдържа голямо количество общ фосфор, от който много малка част е достъпен за растенията, поради което често той се явява лимитиращ фактор за растежа им.

При растенията фосфорния дефицит води до хлороза, слаби стъбла и бавен растеж. По тази причина, той се счита за най-важният химичен фактор, ограничаващ растежа на растенията, поради жизнено важната роля, която заема във физиологичните и биохимични функции на растението. Употребата на химични фосфорни торове за избягване на фосфорен дефицит в почвата, не е много ефективен метод, поради високата реактивност на фосфатните аниони и преципитирането им при взаимодействие с катиони като Fe3+ и Al3+ в кисели почви или с Са2+ йони във варовикови почви.

Прилагането на микробни инокуланти, способни да трансформират неразтворимите фосфати в разтворима форма в земеделските почви и същевременно се явява щадяща околната среда алтернатива на използваните химически торове. Разтварянето на органичните фосфати е известно още като минерализация и този процес се реализира в почвата за сметка на останки от мъртва растителна и животинска материя, която съдържа голямо количество органични фосфорни съединения.

Фосфорът е жизнено важен елемент и е от съществено значение за всички форми на живот. Устойчивото му използване и приложение в системите за селскостопанското производство, изисква по-голямо внимание. Балансирането на фосфорния цикъл в рамките на земеделските системи е от решаващо значение за постигане на устойчивост за поддържане на конкурентоспособността на производство на селскостопанската продукция и за запазване на почвените и водните екосистеми.

Сравнение на продукти