Категории

Телени Червеи

Телени Червеи

Почвен Инсектицид за борба с телени червеи чрез третиране на семена, пшеница, царевица, слънчоглед, картофи, моркови,
Телени Червеи Изображение

Финансов ресурс от 1,8 млн. лева ще получат земеделските стопани по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“.

Размерът на помощта за борба с неприятели по картофите е до 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието от почвени вредители от сем. Телени червеи (Elateridae), но не повече от 850 лв./ха, с включен ДДС, посочват от ДФЗ.

Ето и нашата успешна стратегия за борба с теления червей!

Зърнено- житни!

С тази стратегия освен върху популацията на телените червеи ние контролираме и съпътствашите икономически опасни неприятели - скакалци, щурци, нощенки, диабротика, сив царевичен хоботник, царевичен стъблопробивач.

Тази стратегия запазва семето здраво за 20 дни. За по нататтъшна протекция при поливни условия е добре да се продължат третиранията с по схема.

При много висока плътност използвайте комбинацията от:

 Натуралис 300ml/дка (за култури със слята повърхност)+ Гард МnZn (100 мл/дка) .

Картофи и други зеленчуци!

Третиране на клубените с Натуралис или поливане на почвата преди засаждане с Натуралис, а при висока плътност и с Гард MnZn. Третирането срещу теления червей ще повлияе и на друг основен неприятел при картофите на колорадския бръмбар в почвата!

След засаждане продължаваме третиранията с Натуралис 100ml/дка+ Гард МnZn (100 мл/дка) с капката или поливане поне 3 пъти.

 

Възрастно познато като Полски ковачи

Ларва като Телени червеи

Семейство Elateridae

Ларвата преминава през 3-5 възрасти отнемащи 1-3 години. Какавидния стадий трае 1-3 седмици. Презимуват като възрастно или ларва в земята. Хранят се с подземните части на растенията и могат да нанесат вреди на селскостопанските култури като пшеница, ечемик, овес, царевица, цвекло, слънчоглед, тютюн, зеленчуковите култури, домати, картофи, дини, пъпеши, зеле, пипер, маруля, младите овощни дръвчета, горските разсадници, младите лозичките, цветните култури и др. Натуралис е официално регистриран Инсектицид за листна и почвена за борба с телени червеи и третиране на семена.

Сравнение на продукти