Категории

Черната златка Capnodis tenebrionis

Черната златка Capnodis tenebrionis

Препарати и инсектициди в контрола и борбата за пръскане на Черната златка Capnodis tenebrionis
Черната златка Capnodis tenebrionis Изображение

Черната златка ( (Capnodis tenebrionis L.) е един от най-опасните неприятели особено в младите овощни градини.

Напада младите сливи, праскови, череши, вишни!

Цикъл на развитие:

Зимуват главно ларви, но понякога и късмо имагинирали възрастни. На пролет април- май се появяват бръмбарите и се срещат до късна есен. Най- активни са през горещо време като се хранят с пъпките, кората на дръвчетата.След като се хранят известно време, обикновено през юни, започва копулацията, а няколко дни след нея и яйцеснасянето. Яйцата се снасят в пукнатините на кората, най-често в основата на стъблото, по кореновата шийка и по-рядко в почвата до самите корени на растението. Яйценосният период продължава от юни до средата на септември и една женска снася от 58 до 290 яйца. След 7 до 25 дни от яйцата се излюпват ларвите, които се вгризват под кората при кореновата шийка на дървото и се хранят с горните дървесни пластове на стъблото. След това се насочват към корена, в който изгризват ходове, значително по-големи от ларвата. Най-често ларвите правят ходове и живеят в централния корен. Те изяждат дървесината, с което се нарушава сокодвижението на дървото. На повредените дървета отначало пожълтяват листата, след това започват да изсъхват младите клонки и накрая дърветата изсъхват напълно, развитието на ларвите продължава 12-13 месеца в два вегетационни периода. Ларвите, които са излюпени по-късно през септември и октомври, обикновено зимуват две зими, а излюпените през лятото презимуват само една зима и какавидират напролет.

След пълното си развитие ларвите се връщат отново при основата на стъблото,  Какавидата е разположена с главата нагоре. Какавидният стадий продължава средно 29 дни. Имагиниралите бръмбари прегризват полулунни отвори в горния край на какавидната камерна и излизат навън. Тъй като снасянето на яйцата се извършва в различно време, поради продължителния период на появяване на бръмбарите, по едно и също време се наблюдават ларви от различна възраст, какавиди и възрастни насекоми. Имагиниралите по-късно бръмбари не достигат полова зрелост до есента, презимуват и снасят яйцата си през следващата пролет.

Контрол:

Имайте предвид за контрола е необходим стратегия и схема за борба едновременно с възрастните , ларвите и яйцата. Препоръчваме да се започне още в самото начало на вегетация на културите за да може да сме успешни. 

 Използването пълна технолоия от нас сме заложили и котролн на черната златка най вече с инсектицида Ним азал Т/С-  200 мл/дка, който действа едновременно и на други неприятели , действа срещу възрастното и предотвратява половото им узряване и снасянето на яйца. Няма "нокдаун" ефект. Есенното/Пролетното внасяне на инсектицида Натуралис имс способността да контролира ларвите на много насекоми-вредители в т.ч. и черната златка. 

Тампонирането на отворите с "Натуралис" или Steinernema carpocapsae, а също и около корените около корените е от съществено значение!

Ефектът на ентомопатогенната гъба Beauveria bassiana(която е активна съставка вНатуралис) срещу видове от р-д Coleoptera,  е доказан с множество публикации .

Добре е да знаете, че един продукт не може да бъде панацея, необходима е съвместа борба . Ние от Амитица препоръчваме използване на цялостна технологична схема за отглеждане на вашите култури. 

За връзка с наш специалист моля попълнете формата!

Продукти които можете да изпозлвате при присъствие на Черната златка Capnodis tenebrionis

Сравнение на продукти