Категории

Брашнеста Мана ( Оидиум )

Брашнеста Мана ( Оидиум )

Гарантирани схеми за котрол на брашнеста мана ( оидиум ) с дози, момент на пръскане. По домати, краставици, лозя, ягоди
Брашнеста Мана ( Оидиум ) Изображение

Брашнестата мана e известна още като оидиум (oidium).

Причинява се от гъбни патогени принадлежащи към различни родове – Podosphaera, Leveillula, Oidiopsis, Oidium, Erisiphae и др. Те имат различен жизнен цикъл, но се развиват оптимално при сходни абиотични условия като хладно  (15 -25°C) и влажно време (75-98% влажност) , слаба интензивност на осветлението и гъсти посеви (при житните култури), следствие на едностранчиво азотно торене.

Патогенът зимува като мицел в  различните вегетативни части (листни, цветни пъпки)на трайните насаждение или в почвата и растителните остатъци и напролет се развива по системен път. Приложен почвено Екостърн , може да помогне като премахне или намали плътността от брашнеста мана за следващият вегетационен сезон.

.

Сържете се с екпсерт за да ви изпратим индивидуална схема за Брашнеста мана

Симптомите на болестта варират при различните култури. На лице е пожълтяване и в последствие образуване на характерният бял брашнест налеп от долната или от двете страни на листата, стъблата и останалите части на растението. Нападнатите части се деформират, исъхват и некротират.

При по- късна колонизация патогенът напада и плодовете, по които  се образуват пукнатини, отварящи врата за нападение и от други болести  като сиво, кафяво и мокро гниене.

Борба: 

Броят на пръсканията и дозата зависят от чувствителността на сорта, климатичните условия както и плътнстта на развитие на патогена. При оптимални условия за развитие на патогена (висока влажност, съчетана с ниска температура и интензивност на светлината), както и при гъсти избуяли посеви  е добре да предвидим допълнително третиране и завишена доза.

Ние от фирма "Амитица" предлагаме следните схеми за третиране срещу брашнестата мана:

1.) Киточил 50мл-100мл превантивно и 100мл-200мл. лечебно + Хелиосол-50 мл/дка(до 100 мл при трайни насаждения за хелиосол))

Извършват се пръскания през целият вегетационен период на растението( включително и разсадопроизводството ако такова е налично), през 5 до 7 дни. Прилагайки тази схема фунгицидът-ваксина Киточил или Фитосейв действа и като имуностимулатор , укрепва растението, стимулира цъвтежа и по данни на фирмата производител го прави устойчиво на вируси и  помага  в борбата срещу други болести (погледни тук). От своя страна  хелиосол стабилизира разтвора и предотвратява фазовото разделяне в резервоара. Подобрява разпръскването, като хомогенизира капките дори и при лоши атмосферни условия. Предотвратява образуването на пяна. (погледни тук).

2.)  Киточил 50мл-100мл превантивно и 100мл-200мл. лечебно + Хелиосол-50 мл/дка + Лимоцид 200-300мл/дка

Въвеждането на лимоцид в тази схема на третиране освен срещу брашнестата мана помага доказано и с борбата срещу Трипси, Белокрилки, Акари, Ларви на лозова цикада/Empoasca viti, Ларви на Меткалфа/Metcalfa pruinosa, Крушова бълха. (погледни тук). С едно пръскане решавате проблемите с болестите, акарите и други вредители  върху една и съща земеделска култура. Това спестява средства за техника, продукти за растителна защита и работна ръка.

3.) Хелиосуфр -200-400 мл/дка

Може да се ползва от началото на сезона /стадии„миши уши“/до края на вегетацията. Иновативна концепция, която поддържа  посевите и насажденията здрави в най-опасните стадии на развитие на струпясване и брашнеста мана. Повишава имунитета на растенията. Контактно действие срещу акари и съдържа прилепител, който допълнително увеличава рентабилността от третирането(погледни тук)

4.)Курацио (400 мл/дка) + Хелиосол-50 мл/дка

Очакваме регистрацията на препарата Курацио на основата на калциев сулфид, който успешно действа както срещу брашнестат мана така и срещу множество други гъбни патогени.Това действие се дължи на алкалната реакция на продукта, която причинява хидролиза на липидите в клетките на гъбните патогени като възпрепятства нормалния метаболизъм и пречи на цикъла на лимонената киселина. 

5.)Манцик - 300-400 мл/дка + Хелиосол-50 мл/дка

По данни на фирмата производител Манцинк се прилага успешно при брашнеста мана по зеленчуци, плодове, ягода, грозде, полеви култури, тютюн, цветя, декоративни растения като подтиска също развитието на краста, ръжда, (Anthracnose), Антркноза, кафяви листни петна, кубинска мана, (Alternaria), Алтернария, (Cercospora), церкоспороза, кръгли листни петна, (Phoma Rot), Фома, мана по лозата, струпяване по ябълката, червени листни петна, бели листни петна при ягодите, къдравост по прасковата и други (погледни тук).

За най-добри резултати се препоръчва най-малко 2/3 приложения.

Сържете се с екпсерт за да ви изпратим индивидуална схема за Брашнеста мана

Сравнение на продукти