Категории

Борова процесионка

Борова процесионка

Контрол, бобра Гъсениците боровата процесионка регистрирани БАБХ инсектициди, Рапакс, Бацилус турингиензис (Bacillus thuringiensis) и Нийм Азал Т/С с активно вещество (азадирахтин А, Б, С и др.)
Борова процесионка Изображение

Ларвите на борова процесионка са заплаха за здравето на борът (Pinus) и някои други иглолистни дървесни видове, както и опасност за хората и животните. Разпостранена на цялата теритерия на Р.България, както и други Европейски страни. 

Ларвите на борова процесионка се хранят с иглите на борови дървета и някои други иглолистни дървесни видове и в голям брой те могат силно да обезлистят дърветата. Това може да отслаби дърветата, да ги направи по-уязвими за нападение от други вредители, болести, стрес, суша или наводнение.

Гъсениците на дъбовата процесионка, така и боровата процесионка имат хиляди мънички космички, които съдържат дразнещ протеин, наречен тауметопоеин.  Ако тези косми влязат в контакт с хора и животни, те могат да причинят болезнено дразнене на кожата, очите, гърлото и обриви и в редки случаи алергични реакции, така че избягвайте допир на кожата с тях.  Но проблма не идва от тук, а от опастност от голямо популация и обезлистване на цели гори и от там загиването на тези иглолистни гори. Видове иглолизтни растения които могат да бъдат гостоприемник на боровата процесионка са:Pinus nigra, P. halepensis, P. canariensis, P. contorta, P. pinaster, P. radiata, Бял бор (P. sylvestris),P. pinea, кедър Cedrus atlantica и Larix decidua.

Контрол, бобра на Гъсениците на боровата процесионка се използват селективни регистрирани в БАБХ инсектициди като Рапакс на базата на Бацилус турингиензис (Bacillus thuringiensis) и Нийм Азал Т/С с активно вещество (азадирахтин А, Б, С и др.)

борова процесионка Thaumetopoea pityocampa борба инсектициди пръскане контрол

Сравнение на продукти