Категории

Борова процесионка

Борова процесионка

Контрол, бобра Гъсениците боровата процесионка регистрирани БАБХ инсектициди, Рапакс, Бацилус турингиензис (Bacillus thuringiensis) и Нийм Азал Т/С с активно вещество (азадирахтин А, Б, С и др.)
Борова процесионка Изображение

Ларвите на борова процесионка са заплаха за здравето на борът (Pinus) и някои други иглолистни дървесни видове, както и опасност за хората и животните. Разпостранена на цялата теритерия на Р.България, както и други Европейски страни. 

Ларвите на борова процесионка се хранят с иглите на борови дървета и някои други иглолистни дървесни видове и в голям брой те могат силно да обезлистят дърветата. Това може да отслаби дърветата, да ги направи по-уязвими за нападение от други вредители, болести, стрес, суша или наводнение.

Гъсениците на дъбовата процесионка, така и боровата процесионка имат хиляди мънички космички, които съдържат дразнещ протеин, наречен тауметопоеин.  Ако тези косми влязат в контакт с хора и животни, те могат да причинят болезнено дразнене на кожата, очите, гърлото и обриви и в редки случаи алергични реакции, така че избягвайте допир на кожата с тях.  Но проблма не идва от тук, а от опастност от голямо популация и обезлистване на цели гори и от там загиването на тези иглолистни гори. Видове иглолизтни растения които могат да бъдат гостоприемник на боровата процесионка са:Pinus nigra, P. halepensis, P. canariensis, P. contorta, P. pinaster, P. radiata, Бял бор (P. sylvestris),P. pinea, кедър Cedrus atlantica и Larix decidua.

Контрол, бобра на Гъсениците на боровата процесионка се използват селективни регистрирани в БАБХ инсектициди като Рапакс на базата на Бацилус турингиензис (Bacillus thuringiensis) и Нийм Азал Т/С с активно вещество (азадирахтин А, Б, С и др.)
Селективните инсектициди са безвредни за пчели и нецелеви насекоми, те са част от природата. 
Нас ни е грижа за Природата и биоразнообразието. Използвайки продуктите на Амитица произвеждаме здрава храна без да унищожаваме природата.

борова процесионка Thaumetopoea pityocampa борба инсектициди пръскане контрол

Pine T Pro Ball® е нов Френски продукт за биоконтрол, разработен от екипите за научноизследователска и развойна дейност на M2i за професионално приложение в борови гори.

Проложението на Pine T Pro Ball® има за цел да разруши химическа комуникация между мъжката и женкста пеперуда на боровата процесионка Като прекъсване нормалната комуникация за чифтосване чрез разпределяне на синтетични полов феромон, като по този начин обърква мъжете
и ограничаване на способността им да локализират повика на женски. Следователно шансовете за възпроизвеждането е ограничено, а от там и
разпространението/размножаването на вредителя. Прекъсването на чифтосването е метод, основан на възстановяването на естествения баланс на културата. Целта е да се ограничавайте вредителя, без да го изкоренявате и без да се нарушава местното биоразнообразие.

Сравнение на продукти