Биологични Инсектициди

Биологични Инсектициди Изображение

Биопeстицидите се основават на естествено срещащи се микроорганизми, растителни екстракти или други материали и се регулират от отдела за биопестициди на Агенцията за опазване на околната среда. Биопeстицидите се използват безопасно повече от столетия и като цяло са подложени на намалено регулиране в сравнение с конвенционалните химически пестициди.

Активната съставка в микробните пестициди се състои от микроорганизми, като бактерии, гъби, нематоди, протозои или вируси. Докато микробите са в състояние да подпомагат управлението на много различни видове вредители, всеки тип микроорганизъм има тенденция да бъде относително специфичен за целеви вредител или група вредители. Биохимичните пестициди се основават на естествено срещащи се вещества, които функционират, като осигуряват управление на вредителите чрез нетоксични механизми. Биохимичните пестициди могат да действат като нарушават или пречат на чифтосването, като например в случай на полови феромони на насекоми или различни растителни екстракти, които служат като атрактанти за насекоми, използвани с капани. Конвенционалните пестициди, за разлика от тях, обикновено са синтетични материали, които директно убиват или инактивират вредителя.

За разлика от синтетиката биологичните пестициди поради нетипичният си механизъм на действие не водят до резистентност от страна на вредителите и така увеличава своята ефиективност за дълъг период от време.

Категории

Биологични Инсектициди

основават на естествено срещащи се микроорганизми, растителни екстракти или други материали
Сравнение на продукти