Категории

Биологични Инсектициди

Биологични Инсектициди

основават на естествено срещащи се микроорганизми, растителни екстракти или други материали
Биологични Инсектициди Изображение

Биопeстицидите се основават на естествено срещащи се микроорганизми, растителни екстракти или други материали и се регулират от отдела за биопестициди на Агенцията за опазване на околната среда. Биопeстицидите се използват безопасно повече от столетия и като цяло са подложени на намалено регулиране в сравнение с конвенционалните химически пестициди.

Активната съставка в микробните пестициди се състои от микроорганизми, като бактерии, гъби, нематоди, протозои или вируси. Докато микробите са в състояние да подпомагат управлението на много различни видове вредители, всеки тип микроорганизъм има тенденция да бъде относително специфичен за целеви вредител или група вредители. Биохимичните пестициди се основават на естествено срещащи се вещества, които функционират, като осигуряват управление на вредителите чрез нетоксични механизми. Биохимичните пестициди могат да действат като нарушават или пречат на чифтосването, като например в случай на полови феромони на насекоми или различни растителни екстракти, които служат като атрактанти за насекоми, използвани с капани. Конвенционалните пестициди, за разлика от тях, обикновено са синтетични материали, които директно убиват или инактивират вредителя.

За разлика от синтетиката биологичните пестициди поради нетипичният си механизъм на действие не водят до резистентност от страна на вредителите и така увеличава своята ефиективност за дълъг период от време.

В нашите технологични схеми за различните култури, са заложени превантивни пръскания срещу основните неприятели-вредители, както и обработванена семената и разсада с инсектициди. Целта е да не се стига до плътност на популациите над прага на икономическа вредност и да се търпят огромни загуби от производителите. Инсектицидите в нашият каталог имат контактно или системно действие, но  притежават съвсем различен механизъм на действие, най- често ентомопатогенен ( Beauveria bassiana, Bacillus thuringensis и др) или на базата на естествени природни съставки (какъвто е Азадирактин А) и не водят до образуване на резистентност у вредителите. Така се цели контрол на популациите в дългосрочен план и се щадят полезните видове, каквито са пчелите, калинките, които биха били в наша полза.

Нашите технологиите  за превенция и борба с неприятели ( Tuta absolute например) са доказани на национално ниво и отличени с награди за иновации в земеделието!

Инсектицида натуралис е въведен в националната програма за борба с теления червей!

Гъбата Beauveria bassiana която е активна субстанция в инсектицида Натуралис веднъж попаднала в естествената си среда /почвата/ започва да се намножава и да се храни.Между 24 и 36 часа след третиране спорите се активират и започват да се развиват в телата на различните насекоми – трипсове, акари и др., защото гъбите са хищници и търсят с какво да се хранят.

В следствие на намножаването на гъбата, неприятелите бързо умират поради липса на вода и хранителни вещества. Това не е всичко – след като се развие, гъбата започва да отделя силни токсини, които доизчистват всичко, каквото има около нея. 

  • Включен в Националната програма от мерки за контрол на теления червей при картофите.
  • Продуктът осигурява дълго последействие, защото гъбата попада в естествената си среда за
    живеене, продължава да се размножава и така осигурява постоянна защита. Няма резистентност.
  • В същото време, щади полезните насекоми!

 Осигурява Ви успешно извеждане на борба срещу: белокрилки, трипс, акари, листни въшки, телени червеи, черешова муха, крушова листна бълха и плодови мухи.

Рапакс е още един отличен продукт за борба с нощенки, молци, листозавивачки, плодов червей, тази година получи и своето признание и регистрация за борба с един особено опасен неприятел в каламитет като ливадната пеперуда.

Продуктът да се прилага срещу младите ларви (І-ва, ІІра възраст) на неприятелите. По-ниските дози да се прилагат при по-слабо нападение от неприятелите, а високите - при по-силно нападение

Включен в Националната програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец Tuta absoluta Meyick (Lepidoptera)

Важно е да се знае , че един продукт не е панацея, важно е комплексната работа за постигане на желаните резултати.

Използвайте филтъра за да изберете препоръки срещу насекомо-вредител по Вашата култура.

Сравнение на продукти