Категории

Бактериози

Бактериози

схема за третиране от бактерийно нападение , прпарати и дози за контрол на бактериозите
Бактериози Изображение

Повечето патогенни бактерии принадлежат към следните родове: Erwinia, Pectobacterium, Pantoea, Agrobacterium, Pseudomonas, Ralstonia, Burkholderia, Acidovorax, Xanthomonas, Clavibacter, Streptomyces, Xylella, Spiroplasma и Phytoplasma.

Симптомите при бактериоза са идентични. По-характерни са:

  • Връхните листа се прошарват мозаично и се накъдрят.
  • Растенията остават дребни – междувъзлията са скъсени, листата са малки. Те са с хлоротичен вид.
  • Плодовете са дребни и мозаично прошарени.
  • Когато настъпят резки промени в атмосферните условия, докато растенията са в инкубационен период, те загубват тургора си.
  • Постепенно започват да завяхват и изсъхват
  • Корените некротират.

Нашата схема за третиране при бактерийно нападение е следната: 

Превантивно

Лечебно

Третира се на всеки 7 дни до изчезване на симптомите!

Сравнение на продукти