Категории

Азотни торове

Азотни торове

Твоята фабрика на азото директно в корените на твоите растения. Могат да заместят много успешно химическите торове. Те са по-евтина.
Азотни торове Изображение

Твоята фабрика на азот директно в корените на твоите растения.

Торовете от микроорганизми могат да заместят много успешно химическите торове. Те са по-евтина и благоприятни алтернатива за околната среда. Наричани още микробни инокуланти, не осигуряват директно хранителни вещества на културните растения. Те представляват препарати, които съдържат живи или латентни клетки на полезни почвени микроорганизми. След като се добавят към семена, растителни повърхности или почва, микроорганизмите колонизират ризосферата или вътрешността на растението и стимулират неговия растеж чрез доставяне или подпомагане усвояването на наличните основни азот, фосфор, калий за растението гостоприемник.

Да хвърляш азотен тор е като да поливаш водорастлите в морето. 78% азот в атмосверата. 

Инокулацията/заразяването с полезни почвени микроорганизми е обещаващ метод за повишаване на почвеното плодородие, тъй като по този начин се увеличава достъпа на растенията за редица важни елементи, като азот, фосфор и калий. Това води до значително намаляване на използването на синтетични торове. В нашата ферма и при нашите клиенти имае повишаване на добиви, в резултат на инокулиране на микроорганизми. Тези торове с микроорганизмите са отговорни за процеса на азотфиксация, разтваряне на неразтворимите почвата фосфати, трансформиране на комплексна органична биомаса в минерални съединения, които се използват от растенията, както и синтеза на растежни фактори, като аминокиселини, витамини и др. 

Един страхотен продукт, заслужаващ внимание

Сравнение на продукти