Агроном - Консултант

Нашият екип е тук за да ви бъдем от полза. 

 срещу Болести

  срещу Насекоми 

 схеми по Култури 

Нашият екип от специалити е на ваше разположение за консултация и изготвяне на Технологична схема за дадената култура като ще предложи стратегия за контрола на Насеколми, Болести и торене.  Също така след уговорка наш агроном ще ви посети и диагностицира състоянието на вашата култура. 

Категории

Агроном - Консултант

Нашият екип е тук за да ви бъдем от полза.   срещу Болести   срещу Насекоми   схеми по Култури  Нашият екип от специалити е на ваше разположение за консултация и изготвяне на Технологична схема за дадената култура като ще предложи стратегия за контрола на Насеколми, Болести и торене.  Също така след уговорка наш агроном ще ви посети и диагностицира състоянието на вашата култура. 
Сравнение на продукти