23 авг, 2019

Вредители по доматите Tuta Absoluta

Автор: Amitica Ltd в: Продукти

През последните 3 години в страната влязоха няколко опасни и силно вредоносни неприятели по земеделските култури. Пораженията върху реколтата са огромни.

Един от тях е доматения молец при доматите на открито и в оранжерии /Tuta absoluta/. Един от най-разрушителните вредители на доматената продукция в световен мащаб.

Управлението на този вредител само с химически препарати е почти немислимо по две причини :

  • - Вредителя развива 11-12 поколения годишно. Това налага пръскане срещу всяко поколение или общо 12-13 пръскания годишно . Употребата само на химически продукти води до устойчивост на вредителя и всяко следващо пръскане е с по малка ефективност.
  • - Доматите в голямата си част /75-80%/ се консумират в прясно състояние. Големите химически компании дори дават карантинен срок 3-5 дни.Това не отговаря на истината или ако е така, то значи, че действието на препарата е 3 дни и от тук и слабите резултати и многото средства които се дават да тези пръскания

В Европа с участието на много учени от различни страни и производители на домати беше разработена стратегия за високоефективна защита на доматената култура в оранжериите и на открито.

Стратегията е публикувана в Jurnal по приложна ентомология кн.143/3/ стр.187-195. Тествани са 4-ри биопрепарата . Три от тях са дали много добри резултати самостоятелно и в комбинация.

Те са:

  • Ним-азал Т/С а.в. азадирахтин - доза 0.3% ефективност 86 %
  • РАПАКС а.в. B.thuringiensis- доза 0.2 % ефективност 65-71%

При съчетаването на двата препарата /бинарна смес/ - ефективността достига до 91-96 %, почти без повреди по листната маса, без повреди по плодовете.

Много добри резултати се посочват и при комбинацията Ним-азал + Натуралис /а.в..Боверия базиана / ефективност – 90%.

Всички тези продукти са регистрирани официално в БАБХ .

Biopesticides against tomato leafminer, Tuta absoluta

In the greenhouse, pest infestation and fruits damaged were significantly lower on plants treated with Azadirachtin + B. thuringiensis or Azadirachtin + B. bassiana compared to plants treated with the same biopesticides alone. Azadirachtin + B. thuringiensis and Azadirachtin + B. bassiana resulted in 90% and 81% reduction in fruits damaged in the summer experiments, respectively, and 96% and 91% in winter. The most severe pest infestation was observed on plants treated with S. feltia.
"The results indicate that the biopesticides, except S. feltia, can contribute to T. absoluta control in greenhouse tomato crops. In particular, the highest level of pest control has been obtained by the combined use of Azadirachtin with B. thuringiensis or B. bassiana - the scientisst conclude - The study shows the potential for including these biopesticides in an overall sustainable integrated pest management programme for T. absoluta".
Source: Mustapha F. A. Jallow, Abdelhafiz A. Dahab, Mohammed S. Albaho, Vimala Y. Devi, 'Efficacy of some biorational insecticides against Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) under laboratory and greenhouse conditions in Kuwait', 2019, Journal of Applied Entomology, Vol. 143 (3), pag. 187-195.

Comments

Leave your comment