19 ное, 2018

Опазването на почвата – приоритет на фирма Амитица

Автор: Amitica Ltd в: Новини

Опазването на почвата е дълг на всеки който се докосва до нея, а за фермерите е от изключително значение. В последните години тревогата на специалистите, агрономите и фермерите се засилва с всяка година. Почвата е ключов и много сложен природен ресурс, чиято стойност пренебрегваме.

Законодателството на ЕС не обхваща всички заплахи за почвата и начините на опазването й. Голяма част от почвата деградира -46 % от обработваемите площи. Настъпва така нареченото „опустиняване“ на почвите В момента 14 милиона хектара ,дават индикации за склонност към „опустиняване „ в Европа. Засоляването, ерозията ,намаляването на органичната материя, нарушаване и унищожаване структурата на почвата, всичко това създава един необитаем и безплоден ландшафт.

Наводненията, свличането на земни маси,биологичното въздействие върху почвата   говорят за един от най сериозните екологични проблеми на Европа. Ние не сме извън този сериозен проблем. Всеки земеделски производител трябва да има висока отговорност към почвата ,която ползва като ресурс и да се стреми максимално да я запази и подобри качествата й.

За да направи това трябва да познава влиянието на много компоненти върху почвата. Да подбира и оценява всеки от тях. На първо место  - най подходящите обработки на почвата, които щадят нейната структура , подобряват аерацията   и достъпа на водата.На второ място , а може би и на първо употребата на торове. Отмина времето на торовете произвеждани по стандартни технологии и прилагани в еднотипни технологични схеми. Днес   ЕС иска да се изгради „новаторска концепция“ за производство на торове,която има различен подход към новите технологии за отглеждане на културите,към новите сортове и техните изисквания т.е да се създават все повече ново поколение торове.

В тази насока през последните 3-4 години работи фирма АМИТИЦА. Срещаме много трудности главно от неравно поставената конкуренция. Все още – 90 % от предлаганите на пазара торове са класическите, познати торове ,които с нищо не променят технологичния процес. Завишените норми при употребата им ,много често във все повече райони на страната водят до вкисляване, засоляване и намаляване органичното вещество на почвата. Но ние сме длъжни и като земеделски производители и като фирма която предлага новото поколение торове ,пряко вписани в технологичния процес. Работим в най тясно сътрудничество с научни центрове и институти и предлагаме на пазара новаторска концепция относно действието на торовете.

Това което предлагаме са торове за биологичното земеделие на испанската фирма Агри-нова и на италианската фирма ПРОТЕО. Всеки може да се запознае с тези продукти от „НОВО“ поколение торове.

Тук искаме да кажем и нещо друго. Не само деградацията на почвата, засолеността и ерозията ,но напоследък много тревожен е факта със заразата на почвата в много райони с гъбата Aspergillus flavus. Тя причинява афлатоксините по зърното на царевицата и не само. На всички зърнени култури. Заразата се запазва и увеличава в почвата и след прибиране на реколтата. Пренася се и със семената в хранилищата на зърното.Такова зърно е опасно за консумация както от хората така и от животните.Предлагаме специално създаден микробиологичен тор,който не само активира полезната фауна на почвата ,предпазва растенията от много болести и разгражда растителните остатъци до състояние което растенията могат да усвояват като храна- Това е серията на италианската фирма „Geen ravena“ за зърнени култури.Високата ефективност и ниските цени Ви дават възможност да запазите чистотата на зърнените култури и най вече на почвата. Не е тайна за никого,че спорите на тази гъба зимуват в почвата. Ниските температури не ги убиват.

Върху тези и още нови торове най-вече за органичното земеделие работи фирмата.За да не допуснем безплоден ландшафт предлагаме торове от най-ново поколение,които възстановяват хумуса,подобряват аерацията на почвата-,почвената структура при глинести почви като повишават водопропускливостта им и водозадържането при песъчливите почви. Предлагаме торове с коригиращо действие в алкални и варовити почви и твърда вода Торове които коригират рН на почвата и други специализирани торове според изискванията на почвата технологията и самата култура.

Фирма Амитица възнамерява да пусне в мрежата на селскостопанските аптеки ,много от тези торове,които съхраняват почвата, нейната структура и възстановяването й. В същото време увеличават производителността от единица площ ,качеството и органолептичните свойства на културите. Един такъв тор е N-long също така Pluramin , с най високо съдържание на С./ 39.6%/ и аминокиселини.

Здравка Смиленова

Амитица ООД

Comments

Leave your comment