09 дек, 2019

Лионел Легро за Хелиосол и Хелиосуфар, продукти за растителна защита

Автор: Amitica Ltd в: Видео

Представители на френската компания Action-Pin, разказаха за своите органични адюванти и фунгициди, направени от екстракт на боров терпен. Хелиосол е поливалентен, така че може да се използва с всички одобрени хербициди,фунгициди и инсектициди в земеделието и то върху всякакви видове култури. Така се намалява дозата на химикалите, а в същото време се подобрява ефикасността на продукта

Comments

Leave your comment