11 мар, 2020

Картофопроизводителите получават близо 2 милиона лева за борба с телените червеи

Автор: Amitica Ltd в: Новини

За подпомагането се кандидатства от 9 март до 15 май

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди финансов ресурс от 1,8 млн. лева за 2020 г. по Схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“, съобщиха от „Разплащателна агенция” към ведомството. Чрез помощта се компенсират част от разходите на земеделските стопани за закупуване на продукти за растителна защита за контрол на почвения вредител.


Производителите на картофи могат да кандидатстват за подпомагане от 9 март до 15 май 2020 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие”. До 29 май земеделските стопани трябва да представят отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения. Крайният срок за изплащане на субсидиите е 22 юни 2020 г.

В борбата с телените червеи можете да се доверите на гъбния инсектицид Натуралис. Стойностите на ефикасност достигат до 94% и са сравними с тези на базираните на клотианидин и фипронил референтни стратегии (77-84%) и по-високи от тези на стратегията, базирана на хлорпирифос (<35%). Продукт отличен с награда за иновация от Международен панаир Агра 2019г.

Хищната гъба Боверия Бассияна, съдържаща се в Натуралис, веднъж внесена в почвата започва да се намножава и да атакува всички стадии на телените червеи.

Нейното полезно действие продължава по време на цялата вегетация и Ви осигурява ефективна и трайна защита.

За повече информация можете да се свържете с нас на: office@amiti.org, както и на тел. 0888 77 33 77, 0888 30 50 20

Можете да прочетете повече за Натуралис тук


От подкрепата могат да се възползват малки и средни предприятия – земеделски стопани, които отглеждат картофи на площи с размер над 1 декар. По схемата ще се компенсират направените разходи само за тези препарати, които са разрешени в България за химичен контрол на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи. Картофопроизводителите сами избират продукта за растителна защита. Ще се подпомагат до 100 % от стойността му, но не повече от размера на държавното подпомагане на хектар по продукти и не повече от 850 лв./ха с включен ДДС.


От ДФЗ припомнят, че за подпомагане се приемат разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след подаване на заявлението за кандидатстване в ДФЗ и преди дейността по контрол на вредителите да е започнала.


През 2018 г. по помощта е усвоен ресурс в размер на 1 582 999 лв. от 289 земеделски стопани за 3259 ха, а през 2019 г. предоставените средства са в размер на 1 627 069 лв. на 287 земеделски стопани, изтъкват от ведомството.


Допълнителна информация за схемата може да бъде намерена на официалния уебсайт на ДФЗ в раздел „Държавни помощи“.

Comments

Leave your comment