29 май, 2018

Борба с болестта „Краставична мозайка“ – резултат до 24 часа

В последните седмици в Амитица, получихме много оплаквания от болестта „краставична мозайка“, която се проявява в накъдряне на листата на пипера, „втрънчване“ на домати.

Описание на болестта краставична мозайка

Краставичната мозайка по пипера (Cucumbermosaicvirus-CMV), известна и като „втрънчване”, и е много разпространена и вредна болест.

Заразяването на растенията става основно чрез листните въшки (Aphididae), които пренасят вируса от едно растение на друго.

Краставична мозайка - био решение с резултат до 24 часа след третиранеПри заразените растения се проявява:

  • силно изостанал растеж;
  • увяхване и изсъхване на болните растения
  • некроза на корените.

Листата са дребни, мозаечно прошарени и накъдрени. Плодовете също издребняват. По повърхността им се образуват купловидни участъци. Наблюдават се деформации и мозаечно прошарване.

Най-характерен признак е „втрънчването” на растенията, т. е силно скъсяване на междувъзлията, от което клонките се разполагат много гъсто.

Важно е мерките да бъдат насочени към предотвратяване на инфекцията и отстраняване на вредителите, предотвратяване или ограничаване на разпространението на вирусите и подобряване устойчивостта на пипера към вируси.

 

За краставичната мозайка по пипера, втрънчване по домати и пипер, краставична мозайка в начален стадии съчетани с или без инсектицидни нападения, ние от Амитица имаме биологично решение!!!.

Резултати до 24 часа след третиране!!!

 Резултати 24 часа след третиране на краставична мозайка по пипера

Comments

Leave your comment