30 яну, 2018

Амитица ООД представи успешни практики в биоземеделието на VIII-ми земеделски форум “ФЕРМАТА” в гр. Стара Загора

Автор: Amitica Ltd в: Новини

На 30 Януари 2018г, в хотел "Верея" в гр.Стара Загора, се проведе VІІІ-ми земеделски регионален форум „Фермата".

Събитието се организира от списание Enterprise с подкрепата на Националната Асоциация на зърнопроизводителите и Aсоциацията на земеделските производители в България и има за цел да представи възможности за развитие на агро сектора.
         
Основните акценти на форума са:

  • - „Новата ОСП ‎2018-2020“, позиция на Национална Асоциация на зърнопроизводители /НАЗ/  Цветан Берберов, член на УС и Председател на Тракийският съюз на зърнопроизводителите и покана към Таня Дъбнишка, Изпълнителен директор на Асоциация на земеделските производители /АЗПБ/
  • - „Устойчиво управление на почвите чрез иновации и технологии в зърнопроизводството ‎2018-2020”, Доника Балева, член на УС на Тракийския съюз
  • -  „Финансиране на бизнеса в региона – Банка ДСК- надежден партньор на земеделските производители“
  • -  „Добри практики и иновации в зеленчукопроизводството“ ,  покана член на АЗПБ
  • - „Иновации и добри практики в биоземеделието“, Албена Симеонова, Председател на Българска Асоциация Биопродукти
  • - „Бъдещето на новата ОСП ‎2018-2020” - Покана към представител на Европейската комисия в България
    • Панел 1:  Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа“, МЗХ, г-жа Аделина Стоянова, държавен експерт, дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“, МЗХГ
    • Панел 2: Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХ

Амитица представи на участниците във форума, своите успешни практики в растителната защита и биоземеделието, като представи богата гама от биологично сертифицирани продукти, които се прилагат в различните фази от развитието на културите, без да ги натоварват с излишна химия и постигане на оптимални резултати.

3001-4.jpg

Comments

Leave your comment