Насекоми - Неприятели

Често задавани въпроси за Beauveria bassiana, Натуралис
Три стратегии за контрол на белокрилката в зависимост от плътността
За ливадната пеперуда и паленето на стърнищата
Каламитет от ливадна пеперуда. Вече имаме решение!
Бързо и лесно решение срещу трипс

Насекоми - Неприятели

Насекоми - Неприятели

2020-05-03T11:24:24+03:00 Полезни съвети Полезни съвети Насекоми - Неприятели

Често задавани въпроси за Beauveria bassiana, Натуралис

Често задавани въпроси за Beauveria bassiana, Натуралис

Натуралис безопасен ли е за пчели? Вреди ли на дъждовните червеи? Има ли ефект при кълняемостта на семената? Кълняемостта при царевица? Натуралис безопасен ли е за пчели? Вреди ли на дъждовните червеи? Има ли ефект при кълняемостта на семената? Кълняемостта при царевица? 2023-03-08T08:04:39+02:00 Често задавани въпроси за Beauveria bassiana, Натуралис

Три стратегии за контрол на белокрилката в зависимост от плътността

Три стратегии за контрол на белокрилката в зависимост от плътността

Белокрилката развива до 10-12 поколения годишно и се разпространява с мълниеносна скорост. Има ли спасение за стопаните? Да илюстрираме с един прост пример Белокрилката развива до 10-12 поколения годишно и се разпространява с мълниеносна скорост. Има ли спасение за стопаните? Да илюстрираме с един прост пример 2022-08-18T14:10:04+03:00 Три стратегии за контрол на белокрилката в зависимост от плътността

За ливадната пеперуда и паленето на стърнищата

За ливадната пеперуда и паленето на стърнищата

В почвата протичат всякакви физични и химични процеси и преобразувания. Тя кипи от живот. Почвените микроорганизми са носителят на почвеното плодородие. По В почвата протичат всякакви физични и химични процеси и преобразувания. Тя кипи от живот. Почвените микроорганизми са носителят на почвеното плодородие. По 2022-08-12T13:56:19+03:00 За ливадната пеперуда и паленето на стърнищата

Каламитет от ливадна пеперуда. Вече имаме решение!

Каламитет от ливадна пеперуда. Вече имаме решение!

Службите за растителна защита, а и нашият личен опит, директно от полето, отчитат оповсеместно нашествие и повреди от ливадна пеперуда тази година.Ливадна Службите за растителна защита, а и нашият личен опит, директно от полето, отчитат оповсеместно нашествие и повреди от ливадна пеперуда тази година.Ливадна 2022-07-22T16:31:22+03:00 Каламитет от ливадна пеперуда. Вече имаме решение!

Бързо и лесно решение срещу трипс

бързо и лесно решение срещу трипс

Широкоспектърен системен инсектицид против всички гризещи и смучещи насекоми. Прекъсва храненето на трипса, стерилизира възрастните и задушава яйцата. Широкоспектърен системен инсектицид против всички гризещи и смучещи насекоми. Прекъсва храненето на трипса, стерилизира възрастните и задушава яйцата. 2022-06-28T09:38:08+03:00 Бързо и лесно решение срещу трипс
Сравнение на продукти