Технология и култури

Земеделски календар за месец: ЮНИ    May/29/2020

Земеделски календар за месец: ЮНИ  

 

  1. ЗАДАЧИ НА ГРАДИНАРЯ

  Поливане. Окопаване. Подхранване. Растителна защита.

Лимоцид – Инсектицид, Фунгицид, Акарицид. Срещу: трипс, белокрилка, мана, брашнеста мана и др. Доза: 300 мл/дка

Ним Азал Т/С – широкоспектърен инсектицид. Срещу Тута Абсолюта, акари и др.. Доза: 200 мл/дка

Хелиосуфр С – Фунгицид и акарицид. Защита от отмиване при дъжд. Доза: 200-400 мл/дка

Манцинк 300 – 400 мл/дка + Фитосев 150 мл/дка – Здраве на растенията и защита от болести. Повишаване на естествените защити на растенията.

Фитасио – Стимулира растежа, плодообразуването и кореновата система. Подобрява качеството, цвета и външния вид на плодовете. Ускорява наедряването и узряването. 200-300 мл/дка

Рейм Золфо + - Продукт съдържащ мед и сяра. Подобрява естествените ендогенни защити срещу биотичния и абиотичен стрес. По данни на производителя действа на мана, ръжда, антракноза, листни петна, алтернариоза, серкоспора, фома, бактериални заболявания и др. Доза: 200-200 мл/дка

 

  1. ЗАДАЧИ НА ОВОЩАРЯ

Подхранване. Окопаване. Поливане. Прореждане на короните. Растителна защита.

Лимоцид - – Инсектицид, Фунгицид и Акарицид. Срещу трипс, белокрилка, Меткалфа, акари, бълхи, брашнеста мана и др. Доза: 300 мл/дка

Ним Азал Т/С – Срещу Дрозофила Сузуки. Доза: 200 мл/дка

Мадекс ТОП / ТВИН – срещу плодови червеи. Доза 10 мл/дка

Хелиосуфр С – Фунгицид и акарицид. Срещу брашнеста мана. Доза: 400 мл/дка

Фитасио – Стимулира растежа, плодообразуването и кореновата система. Подобрява качеството, цвета и външния вид на плодовете. Ускорява наедряването и узряването. 200-300 мл/дка

Рейм Золфо + -Продукт съдържащ мед и сяра. Подобрява естествените ендогенни защити срещу биотичния и абиотичен стрес. По данни на производителя действа на мана, ръжда, антракноза, листни петна, алтернариоза, серкоспора, фома, бактериални заболявания и др. Доза: 200-200 мл/дка

Валтан – Увеличава захарността, размера и теглото на плодовете. 100-200 мл/листно

 

  1. ЗАДАЧИ НА ЛОЗАРЯ

Плевене и почистване от росни корени. Растителна защита.

Лимоцид - Инсектицид, Фунгицид и Акарицид. Аромат на портокал. Срещу: Акари, Ларви на Empoasca vitis, Трипси, Брашнеста мана, Мана. Доза: 160-200 мл/дка  Само с едно пръскане срещу всички основни болести и неприятели.

Рапакс срещу: шарен гроздов молец. Доза: 75-100 мл/дка

Натуралис срещу: акари и трипс. Доза: 100-150 мл/дка

Хелиосуфр С - Фунгицид и акарицид. За борба с: брашнеста мана, лозова краста и акари. Защита от отмиване при дъжд. Дълго последействие. Доза на приложение:200- 400 мл/дка.

Фитосев + Мед Хелат

Фитосев: фунгицид – елеситор /растителна ваксина/

Активно вещество: COS-OGA За борба с: Мана и оидиум. Доза: 200 мл/дка.

Рейм Золфо + Продукт съдържащ мед и сяра. (S27): Мед (Cu)17 %  Сяра (S) 27 %.

Подобрява естествените ендогенни защити срещу биотичния и абиотичен стрес. По данни на производителя действа на мана, ръжда, антракноза, листни петна, алтернариоза, серкоспора, фома, бактериални заболявания и др. Доза: 200-200 мл/дка

Хелиосол – Добавете към всяко пръскане. Адювант. По-добро покритие, разпръскване и прилепване. Стабилизира разтвора. Без разпенване. Без отмиване при дъжд. Повишава ефективността на активното вещество на системните продукти. Позволява намаляване на дозите на приложение на ПРЗ.  Доза: 50 мл/дка

 

  1. ЗАДАЧИ НА ПОЛЕТО

Прибиране на реколтата. Основно торене. Оран. Напояване.

Фикс H+N: Два компонента, съдържащи различен тип бактерии, които колонизират ризосферата и създават полезна симбиоза с корените. Защита от гъбични заболявания (Фузариум, Colletotrichum, Склеротония, Verticillium и др.) и производство на растителни хормони (цитотоксини), които насърчават растежа. Спомага за усвояване на азот от въздуха, подобрява храненето и коригира почвеното ph. Доза на приложение: 50мл/дка добавка Фикс – H + 50 мл/дка добавка Фикс- N

 ПРОМЕТЕЙ. Микробиологичен подобрител на почвата. Активно вещество: живи спори на бактерията Pseudomonas veronii в течна среда. 1. Оптимизира киселинността на почвата чрез повишаване рН на почвата с 0.2 - до 1.0. ВЛИЯЕ ВЪРХУ ВОДНИЯ БАЛАНС. 2. Защита срещу гъбни инфекции в почвата – най-вече Склеротиния.Доза на приложение:  100 мл./дка.

Хирундо: По информация на производителя продукта има способност за енергично потискане на различни свързани с почвата патогени, както и за стимулиране на растежа на растенията. Увеличава добива с 3-8%. Приложете върху чернозем или други почви с богато органично съдържание и неутрална или леко алкална pH реакция. Доза на приложение: 100 мл/дка

 

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Новини

Новини

Земеделски календар за месец: ЮНИ  

Земеделски календар за месец: ЮНИ  

 ЗАДАЧИ НА ГРАДИНАРЯ  Поливане. Окопаване. Подхранване. Растителна защита. Лимоцид – Инсектицид, Фунгицид, Акарицид. Срещу: трипс, белокрилка, мана, б  ЗАДАЧИ НА ГРАДИНАРЯ  Поливане. Окопаване. Подхранване. Растителна защита. Лимоцид – Инсектицид, Фунгицид, Акарицид. Срещу: трипс, белокрилка, мана, б 2020-05-29T16:25:12+03:00 Земеделски календар за месец: ЮНИ   

<p>&nbsp;</p> <ol> <li><strong>ЗАДАЧИ НА ГРАДИНАРЯ</strong><strong><img src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/klesicks_coverphoto_farmer-e1513371366273.jpg" alt="" /></strong></li> </ol> <p><span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp; <strong>Поливане. Окопаване. Подхранване. Растителна защита. </strong></em></span></p> <p><a href="https://amiti.org/product/limocid" target="_blank" rel="noopener"><strong>Лимоцид</strong></a> &ndash; Инсектицид, Фунгицид, Акарицид. Срещу: трипс, белокрилка, мана, брашнеста мана и др. Доза: 300 мл/дка</p> <p><a href="https://amiti.org/product/nim-azal-tc-insekticid-akaricid-sistemen" target="_blank" rel="noopener"><strong>Ним Азал Т/С</strong></a> &ndash; широкоспектърен инсектицид. Срещу Тута Абсолюта, акари и др.. Доза: 200 мл/дка</p> <p><a href="https://amiti.org/product/heliosufr-s" target="_blank" rel="noopener"><strong>Хелиосуфр С</strong></a> &ndash; Фунгицид и акарицид. Защита от отмиване при дъжд. Доза: 200-400 мл/дка</p> <p><a href="https://amiti.org/product/mancik" target="_blank" rel="noopener"><strong>Манцинк</strong></a> 300 &ndash; 400 мл/дка + <a href="https://amiti.org/product/fitosev-vaksina" target="_blank" rel="noopener"><strong>Фитосев</strong></a> 150 мл/дка &ndash; Здраве на растенията и защита от болести. Повишаване на естествените защити на растенията.</p> <p><a href="https://amiti.org/product/fitasio" target="_blank" rel="noopener"><strong>Фитасио</strong></a> &ndash; Стимулира растежа, плодообразуването и кореновата система. Подобрява качеството, цвета и външния вид на плодовете. Ускорява наедряването и узряването. 200-300 мл/дка</p> <p><a href="https://amiti.org/product/med-syara" target="_blank" rel="noopener"><strong>Рейм Золфо +</strong></a> - Продукт съдържащ мед и сяра. Подобрява естествените ендогенни защити срещу биотичния и абиотичен стрес. По данни на производителя действа на мана, ръжда, антракноза, листни петна, алтернариоза, серкоспора, фома, бактериални заболявания и др. Доза: 200-200 мл/дка</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="2"> <li><strong>ЗАДАЧИ НА ОВОЩАРЯ</strong><strong><img src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/need_img.jpg" alt="" /></strong></li> </ol> <p><span style="font-size: 10pt;"><em><strong>Подхранване. Окопаване. Поливане. Прореждане на короните. Растителна защита. </strong></em></span></p> <p><a href="https://amiti.org/product/limocid" target="_blank" rel="noopener"><strong>Лимоцид</strong> </a>- <strong>&ndash; Инсектицид, Фунгицид и Акарицид. Срещу трипс, белокрилка, Меткалфа, акари, бълхи, брашнеста мана и др. Доза: 300 мл/дка</strong></p> <p><a href="https://amiti.org/product/nim-azal-tc-insekticid-akaricid-sistemen" target="_blank" rel="noopener"><strong>Ним Азал Т/С</strong></a> &ndash; Срещу Дрозофила Сузуки. Доза: 200 мл/дка</p> <p><strong><a href="https://amiti.org/product/madeks-top" target="_blank" rel="noopener">Мадекс ТОП</a> / <a href="https://amiti.org/product/madeks-tvin" target="_blank" rel="noopener">ТВИН</a></strong> &ndash; срещу плодови червеи. Доза 10 мл/дка</p> <p><a href="https://amiti.org/product/heliosufr-s"><strong>Хелиосуфр С</strong></a> &ndash; Фунгицид и акарицид. Срещу брашнеста мана. Доза: 400 мл/дка</p> <p><a href="https://amiti.org/product/fitasio" target="_blank" rel="noopener"><strong>Фитасио</strong></a> &ndash; Стимулира растежа, плодообразуването и кореновата система. Подобрява качеството, цвета и външния вид на плодовете. Ускорява наедряването и узряването. 200-300 мл/дка</p> <p><a href="https://amiti.org/product/med-syara" target="_blank" rel="noopener"><strong>Рейм Золфо +</strong></a> -Продукт съдържащ мед и сяра. Подобрява естествените ендогенни защити срещу биотичния и абиотичен стрес. По данни на производителя действа на мана, ръжда, антракноза, листни петна, алтернариоза, серкоспора, фома, бактериални заболявания и др. Доза: 200-200 мл/дка</p> <p><a href="https://amiti.org/product/valtan" target="_blank" rel="noopener"><strong>Валтан</strong></a> &ndash; Увеличава захарността, размера и теглото на плодовете. 100-200 мл/листно</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="3"> <li><strong>ЗАДАЧИ НА ЛОЗАРЯ</strong><strong><img src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/grapes-750x450.jpg" alt="" /></strong></li> </ol> <p><span style="font-size: 10pt;"><strong><em>Плевене и почистване от росни корени. Растителна защита. </em></strong></span></p> <p><strong><a href="https://amiti.org/product/limocid" target="_blank" rel="noopener">Лимоцид </a>- </strong>Инсектицид, Фунгицид и Акарицид. Аромат на портокал. Срещу: Акари, Ларви на Empoasca vitis, Трипси, Брашнеста мана, Мана. Доза: 160-200 мл/дка&nbsp; Само с едно пръскане срещу всички основни болести и неприятели.</p> <p><a href="https://amiti.org/product/rapaks" target="_blank" rel="noopener"><strong>Рапакс</strong></a> срещу: шарен гроздов молец. Доза: 75-100 мл/дка</p> <p><a href="https://amiti.org/product/naturalis-insekticid-pochven-i-listen" target="_blank" rel="noopener"><strong>Натурали</strong>с</a> срещу: акари и трипс. Доза: 100-150 мл/дка</p> <p><strong><a href="https://amiti.org/product/heliosufr-s" target="_blank" rel="noopener">Хелиосуфр С</a> - </strong>Фунгицид и акарицид. За борба с: брашнеста мана, лозова краста и акари. Защита от отмиване при дъжд. Дълго последействие. Доза на приложение:200- 400 мл/дка.</p> <p><strong><a href="https://amiti.org/product/fitosev-vaksina" target="_blank" rel="noopener">Фитосев</a> + <a href="https://amiti.org/product/med-helat-cupric-quelat" target="_blank" rel="noopener">Мед Хелат</a></strong></p> <p>Фитосев: фунгицид &ndash; елеситор /растителна ваксина/</p> <p>Активно вещество: COS-OGA За борба с: Мана и оидиум. Доза: 200 мл/дка.</p> <p><a href="https://amiti.org/product/med-syara" target="_blank" rel="noopener"><strong>Рейм Золфо + </strong></a>Продукт съдържащ мед и сяра. (S27): Мед (Cu)17 %&nbsp; Сяра (S) 27 %.</p> <p>Подобрява естествените ендогенни защити срещу биотичния и абиотичен стрес. По данни на производителя действа на мана, ръжда, антракноза, листни петна, алтернариоза, серкоспора, фома, бактериални заболявания и др. Доза: 200-200 мл/дка</p> <p><strong><a href="https://amiti.org/product/heliosol" target="_blank" rel="noopener">Хелиосол </a>&ndash; Добавете към всяко пръскане. </strong>Адювант. По-добро покритие, разпръскване и прилепване. Стабилизира разтвора. Без разпенване. Без отмиване при дъжд. Повишава ефективността на активното вещество на системните продукти. Позволява намаляване на дозите на приложение на ПРЗ.&nbsp; Доза: 50 мл/дка</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <ol start="4"> <li><strong>ЗАДАЧИ НА ПОЛЕТО</strong></li> </ol> <p><span style="font-size: 10pt;"><em><strong><img src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/item_agriculture-m.jpg" alt="" /></strong></em></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><em><strong>Прибиране на реколтата. Основно торене. Оран. Напояване. </strong></em></span></p> <p><a href="https://amiti.org/product/fiks-hn" target="_blank" rel="noopener"><strong>Фикс H+N</strong>:</a> Два компонента, съдържащи различен тип бактерии, които колонизират ризосферата и създават полезна симбиоза с корените. Защита от гъбични заболявания (Фузариум, Colletotrichum, Склеротония, Verticillium и др.) и производство на растителни хормони (цитотоксини), които насърчават растежа. Спомага за усвояване на азот от въздуха, подобрява храненето и коригира почвеното ph. Доза на приложение: 50мл/дка добавка Фикс &ndash; H + 50 мл/дка добавка Фикс- N</p> <p><a href="https://amiti.org/product/prometey" target="_blank" rel="noopener">&nbsp;<strong>ПРОМЕТЕЙ.</strong></a> Микробиологичен подобрител на почвата. Активно вещество: живи спори на бактерията Pseudomonas veronii в течна среда. 1. Оптимизира киселинността на почвата чрез повишаване рН на почвата с 0.2 - до 1.0. ВЛИЯЕ ВЪРХУ ВОДНИЯ БАЛАНС. 2. Защита срещу гъбни инфекции в почвата &ndash; най-вече Склеротиния.Доза на приложение:&nbsp; 100 мл./дка.</p> <p><strong><a href="https://amiti.org/product/hirundo" target="_blank" rel="noopener">Хирундо:</a>&nbsp;</strong>По информация на производителя продукта има способност за енергично потискане на различни свързани с почвата патогени, както и за стимулиране на растежа на растенията. Увеличава добива с 3-8%. Приложете върху чернозем или други почви с богато органично съдържание и неутрална или леко алкална pH реакция. <strong>Доза на приложение: 100 мл/дка</strong></p> <p>&nbsp;</p>

, , , , , , ,
Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки