Технология и култури

Земеделски календар: ЮЛИ Jun/29/2020

Земеделски календар: ЮЛИ

  1. ЗАДАЧИ НА ГРАДИНАРЯ

 

Поливане. Окопаване. Подхранване. Растителна защита.

Лимоцид – Инсектицид, Фунгицид, Акарицид. Срещу: трипс, белокрилка, мана, брашнеста мана и др. Доза: 300 мл/дка

Ним Азал Т/С – широкоспектърен инсектицид. Срещу Тута Абсолюта, Акари и др.. Доза: 200 мл/дка

Рапакс – Инсектицид срещу Памукова нощенка, Тута Абсолюта и др.. Доза: 100-200 мл/дка

Хеликовекс – Инсектицид срещу памукова нощенка. Доза: 20 мл/дка

Хелиосуфр С – Фунгицид и акарицид + защита от отмиване при дъжд. Доза: 200-400 мл/дка

Фитосев 150 мл/дка + Манцинк 300 – 400 мл/дка – Здраве на растенията и защита от болести. Повишаване на естествените защити на растенията.

Фитасио – Стимулира растежа, плодообразуването и кореновата система. Подобрява качеството, цвета и външния вид на плодовете. Ускорява наедряването и узряването. 200-300 мл/дка

Рейм Золфо + - Продукт съдържащ мед и сяра. Подобрява естествените ендогенни защити срещу биотичния и абиотичен стрес. По данни на производителя действа на мана, ръжда, антракноза, листни петна, алтернариоза, серкоспора, фома, бактериални заболявания и др. Доза: 200-200 мл/дка

  1. ЗАДАЧИ НА ОВОЩАРЯ

Подхранване. Окопаване. Поливане. Растителна защита.

Лимоцид - – Инсектицид, Фунгицид и Акарицид. Срещу трипс, белокрилка, Меткалфа, акари, бълхи, брашнеста мана и др. Доза: 300 мл/дка

Ним Азал Т/С – Срещу Дрозофила Сузуки. Доза: 200 мл/дка

Мадекс ТОП / ТВИН или Рапакс – срещу плодови червеи.

Хелиосуфр С – Фунгицид и акарицид. Срещу брашнеста мана. Доза: 400 мл/дка

Фитасио – Стимулира растежа, плодообразуването и кореновата система. Подобрява качеството, цвета и външния вид на плодовете. Ускорява наедряването и узряването. 200-300 мл/дка

Рейм Золфо + -Продукт съдържащ мед и сяра. Подобрява естествените ендогенни защити срещу биотичния и абиотичен стрес. По данни на производителя действа на мана, ръжда, антракноза, листни петна, алтернариоза, серкоспора, фома, бактериални заболявания и др. Доза: 200-200 мл/дка

Валтан – Увеличава захарността, размера и теглото на плодовете. 100-200 мл/листно

  1. ЗАДАЧИ НА ЛОЗАРЯ

Растителна защита.

Лимоцид - Инсектицид, Фунгицид и Акарицид. Аромат на портокал. Срещу: Акари, Ларви на Empoasca vitis, Трипси, Брашнеста мана, Мана. Доза: 160-200 мл/дка  Само с едно пръскане срещу всички основни болести и неприятели.

Рапакс срещу: шарен гроздов молец. Доза: 75-100 мл/дка

Натуралис срещу: акари и трипс. Доза: 100-150 мл/дка

Хелиосуфр С - Фунгицид и акарицид. За борба с: брашнеста мана, лозова краста и акари. Защита от отмиване при дъжд. Дълго последействие. Доза на приложение:200- 400 мл/дка.

Фитосев + Мед Хелат

Фитосев: фунгицид – елеситор /растителна ваксина/

Активно вещество: COS-OGA За борба с: Мана и оидиум. Доза: 200 мл/дка.

Рейм Золфо + Продукт съдържащ мед и сяра. (S27): Мед (Cu)17 %  Сяра (S) 27 %.

Подобрява естествените ендогенни защити срещу биотичния и абиотичен стрес. По данни на производителя действа на мана, ръжда, антракноза, листни петна, алтернариоза, серкоспора, фома, бактериални заболявания и др. Доза: 200-200 мл/дка

Хелиосол – Добавете към всяко пръскане. Адювант. По-добро покритие, разпръскване и прилепване. Стабилизира разтвора. Без разпенване. Без отмиване при дъжд. Повишава ефективността на активното вещество на системните продукти. Позволява намаляване на дозите на приложение на ПРЗ.  Доза: 50 мл/дка

  1. Задачи на полето

Прибиране на реколтата. Основно торене. Оран. Напояване.

Фикс H+N: Два компонента, съдържащи различен тип бактерии, които колонизират ризосферата и създават полезна симбиоза с корените. Защита от гъбични заболявания (Фузариум, Colletotrichum, Склеротония, Verticillium и др.) и производство на растителни хормони (цитотоксини), които насърчават растежа. Спомага за усвояване на азот от въздуха, подобрява храненето и коригира почвеното ph. Доза на приложение: 50мл/дка добавка Фикс – H + 50 мл/дка добавка Фикс- N

ПРОМЕТЕЙ. Микробиологичен подобрител на почвата. Активно вещество: живи спори на бактерията Pseudomonas veronii в течна среда. 1. Оптимизира киселинността на почвата чрез повишаване рН на почвата с 0.2 - до 1.0. ВЛИЯЕ ВЪРХУ ВОДНИЯ БАЛАНС.  2. Защита срещу гъбни инфекции в почвата – най-вече Склеротиния. Доза на приложение:  100 мл./дка.

Хирундо По информация на производителя продукта има способност за енергично потискане на различни свързани с почвата патогени, както и за стимулиране на растежа на растенията. Увеличава добива с 3-8%. Приложете върху чернозем или други почви с богато органично съдържание и неутрална или леко алкална pH реакция. Доза на приложение: 100 мл/дка

 

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Новини

Новини

Земеделски календар: ЮЛИ

Земеделски календар: ЮЛИ

ЗАДАЧИ НА ГРАДИНАРЯ Поливане. Окопаване. Подхранване. Растителна защита. Лимоцид – Инсектицид, Фунгицид, Акарицид. Срещу: трипс, белокрилка, мана, бр ЗАДАЧИ НА ГРАДИНАРЯ Поливане. Окопаване. Подхранване. Растителна защита. Лимоцид – Инсектицид, Фунгицид, Акарицид. Срещу: трипс, белокрилка, мана, бр 2020-06-30T10:05:23+03:00 Земеделски календар: ЮЛИ

<ol> <li><strong> </strong><strong>ЗАДАЧИ НА ГРАДИНАРЯ</strong><strong></strong></li> </ol> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/klesicks_coverphoto_farmer-e1513371366273.jpg" />&nbsp;</p> <p><strong>Поливане. Окопаване. Подхранване. Растителна защита. </strong></p> <p><a href="https://amiti.org/product/limocid" target="_blank" rel="noopener"><strong>Лимоцид</strong></a> &ndash; Инсектицид, Фунгицид, Акарицид. Срещу: трипс, белокрилка, мана, брашнеста мана и др. Доза: 300 мл/дка</p> <p><a href="https://amiti.org/product/nim-azal-tc-insekticid-akaricid-sistemen" target="_blank" rel="noopener"><strong>Ним Азал Т/С</strong></a> &ndash; широкоспектърен инсектицид. Срещу Тута Абсолюта, Акари и др.. Доза: 200 мл/дка</p> <p><a href="https://amiti.org/product/rapaks" target="_blank" rel="noopener"><strong>Рапакс </strong></a>&ndash; Инсектицид срещу Памукова нощенка, Тута Абсолюта и др.. Доза: 100-200 мл/дка</p> <p><a href="https://amiti.org/product/helikoveks-sreshtu-pamukova-noshtenka" target="_blank" rel="noopener"><strong>Хеликовекс</strong></a> &ndash; Инсектицид срещу памукова нощенка. Доза: 20 мл/дка</p> <p><a href="https://amiti.org/product/heliosufr-s" target="_blank" rel="noopener"><strong>Хелиосуфр С</strong></a> &ndash; Фунгицид и акарицид + защита от отмиване при дъжд. Доза: 200-400 мл/дка</p> <p><a href="https://amiti.org/product/fitosev-vaksina" target="_blank" rel="noopener"><strong>Фитосев</strong></a> 150 мл/дка + <a href="https://amiti.org/product/mancik" target="_blank" rel="noopener"><strong>Манцинк</strong></a> 300 &ndash; 400 мл/дка &ndash; Здраве на растенията и защита от болести. Повишаване на естествените защити на растенията.</p> <p><a href="https://amiti.org/product/fitasio" target="_blank" rel="noopener"><strong>Фитасио</strong></a> &ndash; Стимулира растежа, плодообразуването и кореновата система. Подобрява качеството, цвета и външния вид на плодовете. Ускорява наедряването и узряването. 200-300 мл/дка</p> <p><a href="https://amiti.org/product/med-syara" target="_blank" rel="noopener"><strong>Рейм Золфо +</strong></a> - Продукт съдържащ мед и сяра. Подобрява естествените ендогенни защити срещу биотичния и абиотичен стрес. По данни на производителя действа на мана, ръжда, антракноза, листни петна, алтернариоза, серкоспора, фома, бактериални заболявания и др. Доза: 200-200 мл/дка</p> <ol start="2"> <li><strong> </strong><strong>ЗАДАЧИ НА ОВОЩАРЯ </strong></li> </ol> <p><strong><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/need_img.jpg" /></strong></p> <p><strong>Подхранване. Окопаване. Поливане. Растителна защита. </strong></p> <p><a href="https://amiti.org/product/limocid" target="_blank" rel="noopener"><strong>Лимоцид</strong></a> - <strong>&ndash; Инсектицид, Фунгицид и Акарицид. Срещу трипс, белокрилка, Меткалфа, акари, бълхи, брашнеста мана и др. Доза: 300 мл/дка</strong></p> <p><a href="https://amiti.org/product/nim-azal-tc-insekticid-akaricid-sistemen" target="_blank" rel="noopener"><strong>Ним Азал Т/С</strong></a> &ndash; Срещу Дрозофила Сузуки. Доза: 200 мл/дка</p> <p><strong><a href="https://amiti.org/product/madeks-top" target="_blank" rel="noopener">Мадекс ТОП</a> / <a href="https://amiti.org/product/madeks-tvin" target="_blank" rel="noopener">ТВИН</a> или <a href="https://amiti.org/product/rapaks" target="_blank" rel="noopener">Рапакс</a></strong> &ndash; срещу плодови червеи.</p> <p><a href="https://amiti.org/product/heliosufr-s" target="_blank" rel="noopener"><strong>Хелиосуфр С</strong></a> &ndash; Фунгицид и акарицид. Срещу брашнеста мана. Доза: 400 мл/дка</p> <p><a href="https://amiti.org/product/fitasio" target="_blank" rel="noopener"><strong>Фитасио</strong></a> &ndash; Стимулира растежа, плодообразуването и кореновата система. Подобрява качеството, цвета и външния вид на плодовете. Ускорява наедряването и узряването. 200-300 мл/дка</p> <p><a href="https://amiti.org/product/med-syara" target="_blank" rel="noopener"><strong>Рейм Золфо +</strong></a> -Продукт съдържащ мед и сяра. Подобрява естествените ендогенни защити срещу биотичния и абиотичен стрес. По данни на производителя действа на мана, ръжда, антракноза, листни петна, алтернариоза, серкоспора, фома, бактериални заболявания и др. Доза: 200-200 мл/дка</p> <p><a href="https://amiti.org/product/valtan" target="_blank" rel="noopener"><strong>Валтан</strong></a> &ndash; Увеличава захарността, размера и теглото на плодовете. 100-200 мл/листно</p> <ol start="3"> <li><strong> </strong><strong>ЗАДАЧИ НА ЛОЗАРЯ</strong></li> </ol> <p><strong><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/grapes-750x450.jpg" /></strong></p> <p><strong>Растителна защита. </strong></p> <p><strong><a href="https://amiti.org/product/limocid" target="_blank" rel="noopener">Лимоцид</a> - </strong>Инсектицид, Фунгицид и Акарицид. Аромат на портокал. Срещу: Акари, Ларви на Empoasca vitis, Трипси, Брашнеста мана, Мана. Доза: 160-200 мл/дка&nbsp; Само с едно пръскане срещу всички основни болести и неприятели.</p> <p><a href="https://amiti.org/product/rapaks" target="_blank" rel="noopener"><strong>Рапакс</strong></a> срещу: шарен гроздов молец. Доза: 75-100 мл/дка</p> <p><a href="https://amiti.org/product/naturalis-insekticid-pochven-i-listen" target="_blank" rel="noopener"><strong>Натурали</strong>с</a> срещу: акари и трипс. Доза: 100-150 мл/дка</p> <p><strong><a href="https://amiti.org/product/heliosufr-s" target="_blank" rel="noopener">Хелиосуфр С</a> - </strong>Фунгицид и акарицид. За борба с: брашнеста мана, лозова краста и акари. Защита от отмиване при дъжд. Дълго последействие. Доза на приложение:200- 400 мл/дка.</p> <p><strong><a href="https://amiti.org/product/fitosev-vaksina" target="_blank" rel="noopener">Фитосев</a> + <a href="https://amiti.org/product/helatna-med" target="_blank" rel="noopener">Мед Хелат</a></strong></p> <p><strong>Фитосев:</strong> фунгицид &ndash; елеситор /растителна ваксина/</p> <p>Активно вещество: COS-OGA За борба с: Мана и оидиум. Доза: 200 мл/дка.</p> <p><a href="https://amiti.org/product/med-syara" target="_blank" rel="noopener"><strong>Рейм Золфо + </strong></a>Продукт съдържащ мед и сяра. (S27): Мед (Cu)17 %&nbsp; Сяра (S) 27 %.</p> <p>Подобрява естествените ендогенни защити срещу биотичния и абиотичен стрес. По данни на производителя действа на мана, ръжда, антракноза, листни петна, алтернариоза, серкоспора, фома, бактериални заболявания и др. Доза: 200-200 мл/дка</p> <p><strong><a href="https://amiti.org/product/heliosol" target="_blank" rel="noopener">Хелиосол</a> &ndash; Добавете към всяко пръскане. </strong>Адювант. По-добро покритие, разпръскване и прилепване. Стабилизира разтвора. Без разпенване. Без отмиване при дъжд. Повишава ефективността на активното вещество на системните продукти. Позволява намаляване на дозите на приложение на ПРЗ.&nbsp; Доза: 50 мл/дка</p> <ol start="4"> <li><strong> </strong><strong>Задачи на полето</strong></li> </ol> <p><strong><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/item_agriculture-m.jpg" /></strong></p> <p><strong>Прибиране на реколтата. Основно торене. Оран. Напояване. </strong></p> <p><a href="https://amiti.org/product/fiks-hn" target="_blank" rel="noopener"><strong>Фикс H+N</strong>:</a> Два компонента, съдържащи различен тип бактерии, които колонизират ризосферата и създават полезна симбиоза с корените. Защита от гъбични заболявания (Фузариум, Colletotrichum, Склеротония, Verticillium и др.) и производство на растителни хормони (цитотоксини), които насърчават растежа. Спомага за усвояване на азот от въздуха, подобрява храненето и коригира почвеното ph. Доза на приложение: 50мл/дка добавка Фикс &ndash; H + 50 мл/дка добавка Фикс- N</p> <p><a href="https://amiti.org/product/prometey" target="_blank" rel="noopener"><strong>ПРОМЕТЕЙ.</strong></a> Микробиологичен подобрител на почвата. Активно вещество: живи спори на бактерията Pseudomonas veronii в течна среда. 1. Оптимизира киселинността на почвата чрез повишаване рН на почвата с 0.2 - до 1.0. ВЛИЯЕ ВЪРХУ ВОДНИЯ БАЛАНС.&nbsp; 2. Защита срещу гъбни инфекции в почвата &ndash; най-вече Склеротиния. Доза на приложение:&nbsp; 100 мл./дка.</p> <p><strong><a href="https://amiti.org/product/hirundo" target="_blank" rel="noopener">Хирундо</a>&nbsp;</strong>По информация на производителя продукта има способност за енергично потискане на различни свързани с почвата патогени, както и за стимулиране на растежа на растенията. Увеличава добива с 3-8%. Приложете върху чернозем или други почви с богато органично съдържание и неутрална или леко алкална pH реакция. <strong>Доза на приложение: 100 мл/дка</strong></p> <p>&nbsp;</p>

, , , , , , , , ,
Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки