За ливадната пеперуда и паленето на стърнищата

08.08.2022 11:50:30

За ливадната пеперуда и паленето на стърнищата

В почвата протичат всякакви физични и химични процеси и преобразувания. Тя кипи от живот. Почвените микроорганизми са носителят на почвеното плодородие. Под тяхно въздействие растителните остатъци  се преобразуват в почвено органично вещество, а то е основата за храненето на растенията. Благодарение на почвените микроорганизми хумусът се минерализира и почвените хранителни елементи стават достъпни за растненията. Микроорганизми от различни видове също помагат в изчистването на почвата от тежки метали и други опасни елементи. Горенето на стърнищата освен че унищожава всички тях, прекъсва животът в почвата, а с това и плодородието й, което би нанесло още по- големи щети за земеделието в дългосрочен план, горенето на стърнищата има пагубен еколофичен ефект. Увеличава се процентът на въглеродните емисии и фините прахови частици във въздуха. Въглеродът отива в атмосферата, както и газовете въглероден диоксид и азотен диоксид.И тук поговорката "Покрай сухото гори и мокрото важи с пълна сила". Наред с вредителите биват унищожавани и полезните видове, които са наши помощници в земеделието, пчели, биоагенти и т.н.  Затова в нито една държава по света паленето на стърнища не е разрешено. Нито у нас! Паленето на стърнищата е драстично мероприятие дори при наличие на каламитет.

 

Ливадната пеперуда е нетипичен вид. Не е случайно и името й, защото напада главно пасища и ливади. Но такива у нас няма много! И тя започва да оцелява хранейки се със всичко живо. Каламитетът на ливадната пеперуда е периодично явление. Последният такъв е наблюдаван през далечната 75 година. Логично би било ако се проследява плътността на неприятеля от службите за РЗ и при наблюдения на нарастващата популация през последните 2-3 години  да се предположи, за това масирано нападение. Ако следваме също темпа на развитие от предишни години скоро се очаква популацията да падне рязко. Следващата година не се очаква да има проблеми с Ливадната пеперуда, или поне не от такова масово естество. Разбира се нищо не може да бъде категорично на 100 %, но използвайки различни методи за интегрирана растителна защита, със сигурност би било едно разумно решение сравнявайки го с изгарянето на всичко живо. И тук идва следващият въпрос? Достатъчно ефективна ли е трихограмата, за да се справи с популацията на ливадната пеперуда на този етап? Или използването и единствено игра с доверието на земеделските производители?! Тук ще си позволим да цитираме Димитър Витковски, агроном „Растителна защита“, тъй като нашето мнение съвпада с неговото компетентно такова:

"Трихограмата е достатъчно ефективна, когато е в достатъчно висока плътност. За да се достигне такава плътност, трихограмата трябва да бъде отгледана изкуствено и в определен момент, когато започне снасянето на неприятеля да бъде разпространена в околната среда. Трихограмата сама по себе си не може да поддържа висока популация. Без намеса на човека, не може да се разчита на нейната помощ. От една страна трябва да има хора, които да се ангажират с отглеждането на трихограмата, каквито вече има. Но от друга стана, трябва да има хора, които да следят развитието на определените неприятели и съответно трихограмата, която ще бъде ефективна срещу тези неприятели, да бъде разпространена на полето в точния момент. Процесът е всеобхватен и той трябва да обхваща големи площи, да не говорим, че трябва да обхване цялата страна, за да има ефективност. Иначе пак опираме до нещо на парче."

А какво е решението? Доказан ефективен, и регистриран продукт за борба с ливадната пеперуда!

👉След незабавната намеса на Българската агенция по храните и излизането на нови разрешения на продукти в бората с ливадната пеперуда🐛🦋, вече ситуацията може да бъде овладяна.
За успешното спряване е необходима правилна стратегия :
1️⃣Първата стъпка е срещу яйцата на пеперудата посредством биоагент.Биоагентите действат само на яйцата на неприятеля!
Ако тази фаза е пропусната тогава на помощ идват следващите регистрирани продукти:
2️⃣ Рапакс , Ним азал Т/С,Дипел, Форей 48. препаратите могат да бъдат използвани във всички стадии на развитие на неприятеля, но са най- ефективни срещу младата ларва.
Използването на тази стратегия ще доведе до прекъсване на цикъла и предотвартяване на по-тежки последици за в бъдеще.
Само сега може да за закупите нашия продукт Рапакс на цена 2.98лв/за декар (без ДДС, за 1 пръскане).

Инсектицидът Рапакс на основата на Bacillus thuringensis вече е разрешен от БАБХ за борба с  ливадна пеперуда при слънчоглед , царевица, люцерна, бобови култури, тиквови култури, лавандула и др. Ефектът на B. thuringensis в борбата с представителите от сем Lepidoptera е доказан от десетилетия. Контролни , експериментални изследвания и публикации доказват дълготрайният ефект на Рапакс в борбата срещу ларвите на тези изключително опасни неприятели. Освен това метода на действие на Рапакс не води до развитие на резистентност у вредителя, което го изкарва една крачка пред конвенционалните инсектициди.

Продуктът Ним азал Т/С има системно, силно инхибиращо действие при ювенилните стадии на насекомите ( ларви, нимфи), пупарии и какавиди. Нарушава нормалния цикъл на превръщане при насекомите като блокира отделянето на хормона – екдизон при ларките, като по този начин спира линеенето на и преминаването в друга възраст. Освен това снижава жизнената активност при възрастните и нарушава съзряването на яйцата в женските индивиди, след попадане в тялото им. Поради това те не снасят яйца.

Хубаво е д а се използват феромонови уловки за мониторинг на летажа на възрастните. При отчитане на висока плътност се провеждат

Решение:

Рапкас в доза: 100 мл./дка.  за ларвена възраст Л1 и Л2.

При по следващите ларвени възрасти може да се увеличи дозата на 150мл./дка. 

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Насекоми - Неприятели

Насекоми - Неприятели

За ливадната пеперуда и паленето на стърнищата

За ливадната пеперуда и паленето на стърнищата

В почвата протичат всякакви физични и химични процеси и преобразувания. Тя кипи от живот. Почвените микроорганизми са носителят на почвеното плодородие. По В почвата протичат всякакви физични и химични процеси и преобразувания. Тя кипи от живот. Почвените микроорганизми са носителят на почвеното плодородие. По 2022-08-12T13:56:19+03:00 За ливадната пеперуда и паленето на стърнищата

<p><span><span style="font-size: 14pt;"><strong>В</strong> </span>почвата протичат всякакви физични и химични процеси и преобразувания. Тя кипи от живот. Почвените микроорганизми са носителят на почвеното плодородие. Под тяхно въздействие растителните остатъци&nbsp; се преобразуват в почвено органично вещество, а то е основата за храненето на растенията. Благодарение на почвените микроорганизми хумусът се минерализира и почвените хранителни елементи стават достъпни за растненията. Микроорганизми от различни видове също помагат в изчистването на почвата от тежки метали и други опасни елементи. Горенето на стърнищата освен че унищожава всички тях, прекъсва животът в почвата, а с това и плодородието й, което би нанесло още по- големи щети за земеделието в дългосрочен план, горенето на стърнищата има пагубен еколофичен ефект.&nbsp;Увеличава се процентът на въглеродните емисии и фините прахови частици във въздуха. Въглеродът отива в атмосферата, както и газовете въглероден диоксид и азотен диоксид.И тук поговорката "Покрай сухото гори и мокрото важи с пълна сила". Наред с вредителите биват унищожавани и полезните видове, които са наши помощници в земеделието, пчели, биоагенти и т.н.&nbsp; Затова в нито една държава по света паленето на стърнища не е разрешено. Нито у нас! Паленето на стърнищата е драстично мероприятие дори при наличие на каламитет.</span></p> <p><span><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/ziv-organizam.jpg" />&nbsp;</span></p> <p><span><a href="https://amiti.org/category/livadna-peperuda?vendors=novasys-pharma"><strong>Ливадната пеперуда</strong></a> е нетипичен вид. Не е случайно и името й, защото напада главно пасища и ливади. Но такива у нас няма много! И тя започва да оцелява хранейки се със всичко живо. Каламитетът на ливадната пеперуда е периодично явление. Последният такъв е наблюдаван през далечната 75 година. Логично би било ако се проследява плътността на неприятеля от службите за РЗ и при наблюдения на нарастващата популация през последните 2-3 години&nbsp; да се предположи, за това масирано нападение. Ако следваме също темпа на развитие от предишни години скоро се очаква популацията да падне рязко. Следващата година не се очаква да има проблеми с Ливадната пеперуда, или поне не от такова масово естество. Разбира се нищо не може да бъде категорично на 100 %, но използвайки различни методи за интегрирана растителна защита, със сигурност би било едно разумно решение сравнявайки го с изгарянето на всичко живо. И тук идва следващият въпрос? Достатъчно ефективна ли е трихограмата, за да се справи с популацията на ливадната пеперуда на този етап? Или използването и единствено игра с доверието на земеделските производители?! Тук ще си позволим да цитираме&nbsp;Димитър Витковски, агроном &bdquo;Растителна защита&ldquo;, тъй като нашето мнение съвпада с неговото компетентно такова:</span></p> <p><span>"Трихограмата е достатъчно ефективна, когато е в достатъчно висока плътност. За да се достигне такава плътност, трихограмата трябва да бъде отгледана изкуствено и в определен момент, когато започне снасянето на неприятеля да бъде разпространена в околната среда. Трихограмата сама по себе си не може да поддържа висока популация. Без намеса на човека, не може да се разчита на нейната помощ. От една страна трябва да има хора, които да се ангажират с отглеждането на трихограмата, каквито вече има. Но от друга стана, трябва да има хора, които да следят развитието на определените неприятели и съответно трихограмата, която ще бъде ефективна срещу тези неприятели, да бъде разпространена на полето в точния момент. Процесът е всеобхватен и той трябва да обхваща големи площи, да не говорим, че трябва да обхване цялата страна, за да има ефективност. Иначе пак опираме до нещо на парче."</span></p> <p><a href="https://amiti.org/product/rapaks"><strong>А какво е решението? Доказан ефективен, и регистриран продукт за борба с ливадната пеперуда!</strong></a></p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/peperuda.jpg" /></p> <p></p> <div dir="auto"><span class="pq6dq46d tbxw36s4 knj5qynh kvgmc6g5 ditlmg2l oygrvhab nvdbi5me sf5mxxl7 gl3lb2sf hhz5lgdu"><img height="16" width="16" alt="👉" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/taa/1.5/16/1f449.png" /></span>След незабавната намеса на Българската агенция по храните и излизането на нови разрешения на продукти в бората с ливадната пеперуда<span class="pq6dq46d tbxw36s4 knj5qynh kvgmc6g5 ditlmg2l oygrvhab nvdbi5me sf5mxxl7 gl3lb2sf hhz5lgdu"><img height="16" width="16" alt="🐛" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t76/1.5/16/1f41b.png" /></span><span class="pq6dq46d tbxw36s4 knj5qynh kvgmc6g5 ditlmg2l oygrvhab nvdbi5me sf5mxxl7 gl3lb2sf hhz5lgdu"><img height="16" width="16" alt="🦋" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t14/1.5/16/1f98b.png" /></span>, вече ситуацията може да бъде овладяна.</div> <div dir="auto">За успешното спряване е необходима правилна стратегия :</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto"><span class="pq6dq46d tbxw36s4 knj5qynh kvgmc6g5 ditlmg2l oygrvhab nvdbi5me sf5mxxl7 gl3lb2sf hhz5lgdu"><img height="16" width="16" alt="1️⃣" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t93/1.5/16/31_20e3.png" /></span>Първата стъпка е срещу яйцата на пеперудата посредством биоагент.Биоагентите действат само на яйцата на неприятеля!</div> <div dir="auto">Ако тази фаза е пропусната тогава на помощ идват следващите регистрирани продукти:</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto"><span class="pq6dq46d tbxw36s4 knj5qynh kvgmc6g5 ditlmg2l oygrvhab nvdbi5me sf5mxxl7 gl3lb2sf hhz5lgdu"><img height="16" width="16" alt="2️⃣" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tb2/1.5/16/32_20e3.png" /></span> Рапакс , Ним азал Т/С,Дипел, Форей 48. препаратите могат да бъдат използвани във всички стадии на развитие на неприятеля, но са най- ефективни срещу младата ларва.</div> <div dir="auto">Използването на тази стратегия ще доведе до прекъсване на цикъла и предотвартяване на по-тежки последици за в бъдеще.</div> <div dir="auto">Само сега може да за закупите нашия продукт Рапакс на цена 2.98лв/за декар (без ДДС, за 1 пръскане).</div> <div dir="auto"></div> <p class="text-alignjustify"><span><strong>Инсектицидът Рапакс</strong>&nbsp;</span>на основата на Bacillus thuringensis вече е разрешен от БАБХ за борба с&nbsp; ливадна пеперуда при слънчоглед , царевица, люцерна, бобови култури, тиквови култури, лавандула и др. Ефектът на B. thuringensis в борбата с представителите от сем Lepidoptera е доказан от десетилетия. Контролни , експериментални изследвания и публикации доказват дълготрайният ефект на Рапакс в борбата срещу ларвите на тези изключително опасни неприятели. Освен това метода на действие на Рапакс не води до развитие на резистентност у вредителя, което го изкарва една крачка пред конвенционалните инсектициди.</p> <p class="text-alignjustify">Продуктът <strong><a href="https://amiti.org/product/nim-azal-tc-insekticid">Ним азал Т/С</a> </strong>има системно, силно инхибиращо действие при ювенилните стадии на насекомите ( ларви, нимфи), пупарии и какавиди.<span>&nbsp;</span><strong>Нарушава нормалния цикъл на превръщане при насекомите</strong><span>&nbsp;</span>като блокира отделянето на хормона &ndash; екдизон при ларките, като по този начин спира линеенето на и преминаването в друга възраст.<span>&nbsp;Освен това с</span>нижава жизнената активност при възрастните и нарушава съзряването на яйцата в женските индивиди, след попадане в тялото им. Поради това те не снасят яйца.</p> <p class="text-alignjustify">Хубаво е д а се използват феромонови уловки за мониторинг на летажа на възрастните. При отчитане на висока плътност се провеждат</p> <p class="text-alignjustify"><span><strong>Решение:</strong></span></p> <p class="text-alignjustify"><span><strong>Рапкас в доза: 100 мл./дка.&nbsp; за ларвена възраст Л1 и Л2.</strong></span></p> <p class="text-alignjustify"><span><strong>При по следващите ларвени възрасти може да се увеличи дозата на 150мл./дка.&nbsp;</strong></span></p> <p class="text-alignjustify"></p> <p class="text-alignjustify"></p> <p class="text-alignjustify"></p> <div class="textbox-iframe"><iframe width="560" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/lqaRjidW93k" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div> <p><span></span></p>

, , , ,
Сравнение на продукти