Технология и култури

Влияние на гъбният ентомопатоген  Beauveria bassiana върху контрола на насекомни неприятели при царевицата 20.12.2021 19:18:10

Влияние на гъбният ентомопатоген Beauveria bassiana върху контрола на насекомни неприятели при царевицата

В световен мащаб около 18–26% от занижаването на добивите на царевица се дължи на насекомните вредители. Те причиняват значителни щети на царевичните растения във всички етапи от вегетацията. По-младите ларви предпочитат епидермалната листна тъкан и произвеждат дупки в тях, което е типичният признак за увреждане. По-старите ларви пък нападат порасналите растения и се хранят с кочани или ядки, което намалява качеството и количеството на добива. Наличието на различни поколения, тяхната миграция и потенциалът да се хранят с широк спектър от растения гостоприемници правят насекомните вредители едни от най-трудните за контрол. Успешна стратегия може да бъде, когато се насочим да атакуваме всичките вредители в почвата, за да прекъснем тяхното размножаване. 

Вече Ви запознахме теоритично с безкомпромисният механизъм на действие на ентомопатогенната гъба Beauveria bassiana (B.bassiana) за контрол на широк кръг от неприятели с почвен цикъл.

Опитът е проведен в катедрата по микробиология ,имунология и вирусология,на Факултет по биологични науки на“ Автономен университет“ в Нуево Леон, UANL, Сан Николас де лос Гарза, Нуево Леон Мексико. Целта на опита е да се обследва ефекта от третиране на семената на царевицата Zea mays L, със спори от гъбата Beauveria bassiana, с оглед намаляване на щетите нанесени от насекомни неприятели по тази култура. Инокулация на семената на Z. mays с B. bassiana се извършва чрез посяване на изходните култури върху картофен декстрозен агар и последваща инкубация на тъмно при 25°C±2°C за 1 седмица. Полските опити са извършени в селскостопанско поле, разположено в Генерал Теран, НуевоЛеон, Мексико. Основните селскостопански продукти на този регион включват царевица, сорго, пшеница и др. В този експеримент се записва процентът на кълняемост на семената на царевицата на третата седмица след засаждането и присъствието на ларви от неприятели между петия и десетия лист чрез визуално проучване. Анализират се стойностите на ефекта на B. bassiana върху процента на покълване на растенията Z. mays и ефекта на третираните с B. bassiana растения върху процента на нападение във всеки стадий на развитие на ларвите. За целта в специално разпределени бразди биват засявани семената третирани с B. bassiana и такива , които се използват за контрола без никави препарати.

Заключенията, които са основани на статистическо обработване на цялостната информация от експериментите показва,че използвайки метода на третиране на семена на царевицата с B.bassiana  в полеви проучвания, популацията на насекомни неприятели е била контролирана и икономически щети не са наблюдавани.

Получени са също солидни доказателства, че няма отрицателни ефекти върху полезни насекоми, като пчелите. В допълнение, използвайки патогена при лабораторни условия, са наблюдавани ефекти върху физиологията и морфологията на насекомни вредители , които трябва да бъдат допълнително анализирани при полеви условия. Следователно предложената техника да бъде приложена като селскостопански практики.

Начин на изпозване: Понастоящем третирането на семена, листното пръскане, пикирането на растения, инжектиране на стъбла в стъблата на овошки, методите за намокряне на кореновата почва с препарати съдържащи B.bassiana са използвани успешно за инокулиране на спори от ентомопатогена в различни растения. Третирането на семената дава стабилна база за превенция и улеснява значително контрола на широк кръг от насекомни неприятели при царевицата.

Горди сме , че в нашият каталог от продукти на челно място стои именно инсектицида Натуралис, който съсдържа спори на ентомопатогена B. bassiana. Натуралис е официално регистриран за борба с теления червей при царевицата. Осигурява също успешно извеждане на борба срещу: белокрилки, трипс, акари, листни въшки, черешова муха, крушова листна бълха и плодови мухи.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Образователни статии

Образователни статии

Влияние на гъбният ентомопатоген Beauveria bassiana върху контрола на насекомни неприятели при царевицата

Beauveria bassiana срещу вредители по царевицата

Третиране на семената на царевицата за намаляване на щетите нанесени от насекомни неприятели, телен червей, хоботник, Третиране на семената на царевицата за намаляване на щетите нанесени от насекомни неприятели, телен червей, хоботник, 2022-02-16T07:35:58+02:00 Влияние на гъбният ентомопатоген  Beauveria bassiana върху контрола на насекомни неприятели при царевицата

<p class="text-alignjustify"><span><span style="font-size: 12pt;">В</span> световен мащаб около 18&ndash;26% от занижаването на добивите на царевица се дължи на насекомните вредители. Те причиняват значителни щети на царевичните растения във всички етапи от вегетацията. По-младите ларви предпочитат епидермалната листна тъкан и произвеждат дупки в тях, което е типичният признак за увреждане. По-старите ларви пък нападат порасналите растения и се хранят с кочани или ядки, което намалява качеството и количеството на добива. Наличието на различни поколения, тяхната миграция и потенциалът да се хранят с широк спектър от растения гостоприемници правят насекомните вредители едни от най-трудните за контрол. Успешна стратегия може да бъде, когато се насочим да атакуваме всичките вредители в почвата, за да прекъснем тяхното размножаване.&nbsp;</span></p> <p><span>Вече Ви запознахме теоритично с безкомпромисният механизъм на действие на ентомопатогенната гъба <a href="https://amiti.org/product/naturalis-insekticid-pochven-i-listen"><em><strong>Beauveria bassiana (B.bassiana)</strong></em>&nbsp;</a>за контрол на широк кръг от неприятели с почвен цикъл. </span></p> <p><span>Опитът е проведен в катедрата по микробиология ,имунология и вирусология,на Факултет по биологични науки на&ldquo; Автономен университет&ldquo; в Нуево Леон, UANL, Сан Николас де лос Гарза, Нуево Леон Мексико. Целта на опита е да се обследва ефекта от третиране на семената на царевицата Zea mays L, със спори от гъбата Beauveria bassiana, с оглед намаляване на щетите нанесени от насекомни неприятели по тази култура. Инокулация на семената на Z. mays с B. bassiana се извършва чрез посяване на изходните култури върху картофен декстрозен агар и последваща инкубация на тъмно при 25&deg;C&plusmn;2&deg;C за 1 седмица. Полските опити са извършени в селскостопанско поле, разположено в Генерал Теран, НуевоЛеон, Мексико. Основните селскостопански продукти на този регион включват царевица, сорго, пшеница и др. В този експеримент се записва процентът на кълняемост на семената на царевицата на третата седмица след засаждането и присъствието на ларви от неприятели между петия и десетия лист чрез визуално проучване. Анализират се стойностите на ефекта на B. bassiana върху процента на покълване на растенията Z. mays и ефекта на третираните с B. bassiana растения върху процента на нападение във всеки стадий на развитие на ларвите. За целта в специално разпределени бразди биват засявани семената третирани с <a href="https://amiti.org/product/naturalis-insekticid-pochven-i-listen">B. bassiana</a> и такива , които се използват за контрола без никави препарати. </span></p> <p><strong>Заключенията</strong>, които са основани на статистическо обработване на цялостната информация от експериментите показва,че използвайки <strong>метода на третиране на семена на царевицата</strong> с <a href="https://amiti.org/product/naturalis-insekticid-pochven-i-listen">B.bassiana</a>&nbsp; в полеви проучвания, <strong>популацията на насекомни неприятели е била контролирана и икономически щети не са наблюдавани</strong>.</p> <p><span> Получени са също солидни доказателства, че няма отрицателни ефекти върху полезни насекоми, като пчелите. В допълнение, използвайки патогена при лабораторни условия, са наблюдавани ефекти върху физиологията и морфологията на насекомни вредители , които трябва да бъдат допълнително анализирани при полеви условия. Следователно предложената техника да бъде приложена като селскостопански практики.</span></p> <p><span><strong>Начин на изпозване:</strong> Понастоящем третирането на семена, листното пръскане, пикирането на растения, инжектиране на стъбла в стъблата на овошки, методите за намокряне на кореновата почва с препарати съдържащи&nbsp;<a href="https://amiti.org/product/naturalis-insekticid-pochven-i-listen">B.bassiana</a> са използвани успешно за инокулиране на спори от ентомопатогена в различни растения. <strong>Третирането на семената</strong> дава стабилна база за <strong>превенция</strong> и улеснява значително контрола на <strong>широк кръг от насекомни неприятели при царевицата.</strong></span></p> <p><span><strong> Горди сме , че в нашият каталог от продукти на челно място стои именно инсектицида <a href="https://amiti.org/product/naturalis-insekticid-pochven-i-listen">Натуралис</a>, който съсдържа спори на ентомопатогена <a href="https://amiti.org/product/naturalis-insekticid-pochven-i-listen">B. bassiana.</a></strong> <a href="https://amiti.org/product/naturalis-insekticid-pochven-i-listen" target="_blank" rel="noopener"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/naturalis-zm.jpg" /></a>Натуралис е официално регистриран за борба с теления червей при царевицата. Осигурява също успешно извеждане на борба срещу: белокрилки, трипс, акари, листни въшки, черешова муха, крушова листна бълха и плодови мухи.</span></p>

, , , , , , , , , ,
Сравнение на продукти