Технология и култури

УСТОЙЧИВОСТ НА НАСЕКОМИТЕ НА ПЕСТИЦИДИ 11.05.2022 10:10:42

УСТОЙЧИВОСТ НА НАСЕКОМИТЕ НА ПЕСТИЦИДИ

Mоже би всички отбелязвате, че плътността на вредителите по растенията в овощните градина и оранжериите расте ежегодно? Така е и тази тенденция ще продължи в бъдеще ако нямаме колективно съзнание и съвест за промяна . Епидемиите на вредители  се появяват, когато засилената употребата на химични пестициди, за да се намали плътността на даден вид вредител, отваряйки ниша в екосистемата води до появата на друг такъв.

Защо обаче популацията на насекомите вредители се променя всеки сезон? Вредителите обичат по-високи температури - но до известна степен. Ако е твърде горещо или твърде студено, популациите нарастват по-бавно .Тъй като в момента регионите с умерен климат не са с оптимална температура за вредители, се очаква популациите да растат по-бързо в тези райони, когато се затоплят. Температурите, които са малко по-високи от средните, създават скок в растежа, размножаването и развитието на насекомите .Повишаващите се температури също предизвикват ускоряване на метаболизма на насекомите.Тъй като изгарят повече енергия, те трябва да ядат повече ,оттук и нарастващият брой загуби на реколта. Освен от нарастващите в глобален план температури насекомните популации се увеличават поради натрупване на резистентност към активните вещества на химичните пестициди.

 Вредителите се считат за устойчиви на определено химично съединение, когато то вече не се влияе неблагоприятно от химикала. Пестицидите могат да повлияят нервната система на насекомите, убивайки ги директно или да намалят възпроизводствотото им. Пестицидите също могат да бъдат общи- широкоспектърни, засягащи голямо разнообразие от насекоми, или специфични за целта, засягащи конкретно насекомо (листни въшки) или подразред насекоми (Sternorrhyncha: листни въшки, люспести и белокрилки). Устойчивостта към пестициди се дължи на полезна мутация в насекомите . Резистентността може да се дължи и на увеличаване на системите за детоксикация в клетката на насекомите или на химически помпи, които изпомпват пестицида от клетката на насекомото. Тези механизми на резистентност се унаследяват от потомството на резистентни родители. Еволюционният процес и оцеляването чрез благоприятна мутация на всяко следващо поколение е известен като естествен подбор. Резистентността към пестициди може да остане в популациите от насекоми, след като продуктът е бил преустановен в продължение на  години. След което резистентната мутация ще намалее бавно.

За да избегнем образуването на резистентност у вредителите най- добрият начин е използването на природни антагонисти, ентомопатогенни гъби, вирусоиди, природни продукти, които не водят до натрупване на резистентност поради неспецифичният им механизъм на действие.

Проведени са проучвания могат  ли насекомите да станат устойчиви към инсектицида  Ним азал Т/С с активни вещества азадирактин-А,Б,С и още азадирахтини. Те показват, че след 40 поколения на вредители като листни въшки  не се наблюдава резистентност  към препарата. НимАзал Т/С не убива възрастните насекоми. Той десйтва на ларвите( в повечето случай именно те правят нашите повреди) . Възрастните, които се доизхрантват за да узреят полово, остават живи, но с репродуктивен дефицит, не могат да оставят поколение. А от друга страна са храна за естествените биоагенти, като част от хранителни вериги. 

При кои вредители действа: Акарите. Листни въшки. Белокрилки, нематоди, плодови мушици и всички видове насекоми които се хранят с третирана с НимАзал Т/С растителна тъкан. 

Вреден ли е НимАзал Т/С за пчелите? Използван по подходящ начин , няма да навреди на пчелите, нито е токсичен за хората. За разлика от много синтетични пестициди, НимАзал Т/С има изключително нисък рейтинг на токсичност, което го прави минимално вреден за полезните животни. Освен това има ниска токсичност за хората .Въпреки това, все пак е разумно да избягвате контакт с очите.

 

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Образователни статии

Образователни статии

УСТОЙЧИВОСТ НА НАСЕКОМИТЕ НА ПЕСТИЦИДИ

УСТОЙЧИВОСТ НА НАСЕКОМИТЕ НА ПЕСТИЦИДИ

След 40 поколения на вредители като листни въшки  не се наблюдава резистентност  към препарата. НимАзал Т/С След 40 поколения на вредители като листни въшки  не се наблюдава резистентност  към препарата. НимАзал Т/С 2022-05-11T10:31:36+03:00 УСТОЙЧИВОСТ НА НАСЕКОМИТЕ НА ПЕСТИЦИДИ

<p class="text-alignjustify"><span style="font-size: 14pt;"><strong>M</strong></span>оже би всички отбелязвате, че плътността на вредителите по растенията в овощните градина и оранжериите расте ежегодно? Така е и тази тенденция ще продължи в бъдеще ако нямаме колективно съзнание и съвест за промяна . Епидемиите на вредители &nbsp;се появяват, когато засилената употребата на химични пестициди, за да се намали плътността на даден вид вредител, отваряйки ниша в екосистемата води до появата на друг такъв.</p> <p class="text-alignjustify">Защо обаче популацията на насекомите вредители се променя всеки сезон? Вредителите обичат по-високи температури - но до известна степен. Ако е твърде горещо или твърде студено, популациите нарастват по-бавно .Тъй като в момента регионите с умерен климат не са с оптимална температура за вредители, се очаква популациите да растат по-бързо в тези райони, когато се затоплят. Температурите, които са малко по-високи от средните, създават скок в растежа, размножаването и развитието на насекомите .Повишаващите се температури също предизвикват ускоряване на метаболизма на насекомите.Тъй като изгарят повече енергия, те трябва да ядат повече ,оттук и нарастващият брой загуби на реколта. Освен от нарастващите в глобален план температури насекомните популации се увеличават поради натрупване на резистентност към активните вещества на химичните пестициди.</p> <p class="text-alignjustify"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/-627b5fc9a1af3.jpg" /></p> <p class="text-alignjustify">&nbsp;Вредителите се считат за устойчиви на определено химично съединение, когато то вече не се влияе неблагоприятно от химикала. Пестицидите могат да повлияят нервната система на насекомите, убивайки ги директно или да намалят възпроизводствотото им. Пестицидите също могат да бъдат общи- широкоспектърни, засягащи голямо разнообразие от насекоми, или специфични за целта, засягащи конкретно насекомо (листни въшки) или подразред насекоми (Sternorrhyncha: листни въшки, люспести и белокрилки). Устойчивостта към пестициди се дължи на полезна мутация в насекомите . Резистентността може да се дължи и на увеличаване на системите за детоксикация в клетката на насекомите или на химически помпи, които изпомпват пестицида от клетката на насекомото. Тези механизми на резистентност се унаследяват от потомството на резистентни родители. Еволюционният процес и оцеляването чрез благоприятна мутация на всяко следващо поколение е известен като естествен подбор. Резистентността към пестициди може да остане в популациите от насекоми, след като продуктът е бил преустановен в продължение на &nbsp;години. След което резистентната мутация ще намалее бавно.</p> <p class="text-alignjustify">За да избегнем образуването на резистентност у вредителите най- добрият начин е използването на природни антагонисти, ентомопатогенни гъби, вирусоиди, природни продукти, които не водят до натрупване на резистентност поради неспецифичният им механизъм на действие.</p> <p class="text-alignjustify">Проведени са <strong>проучвания</strong> могат &nbsp;ли насекомите да станат устойчиви към инсектицида&nbsp; <a href="https://amiti.org/product/nim-azal-tc-insekticid">Ним азал Т/С</a> с активни вещества азадирактин-А,Б,С и още азадирахтини. Те показват, че <strong>след 40 поколения</strong> на вредители като <strong>листни въшки</strong> &nbsp;<strong>не се наблюдава резистентност</strong> &nbsp;към препарата. НимАзал Т/С не убива възрастните насекоми. Той десйтва на ларвите( в повечето случай именно те правят нашите повреди) . Възрастните, които се доизхрантват за да узреят полово, остават живи, но с репродуктивен дефицит, не могат да оставят поколение. А от друга страна са храна за естествените биоагенти, като част от хранителни вериги.&nbsp;</p> <p class="text-alignjustify"><a href="https://amiti.org/product/nim-azal-tc-insekticid"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/nim-azal-627b603b07ce2.jpg" /></a></p> <p class="text-alignjustify"><strong>При кои вредители действа:&nbsp;</strong>Акарите. Листни въшки. Белокрилки, нематоди, плодови мушици и всички видове насекоми които се хранят с третирана с&nbsp;НимАзал Т/С растителна тъкан.&nbsp;</p> <p class="text-alignjustify"><strong>Вреден ли е НимАзал Т/С за пчелите?</strong> Използван по подходящ начин , <strong>няма да навреди на пчелите</strong>, нито е токсичен за хората. За разлика от много синтетични пестициди, НимАзал Т/С има изключително нисък рейтинг на токсичност, което го прави минимално вреден за полезните животни. Освен това има ниска токсичност за хората .Въпреки това, все пак е разумно да избягвате контакт с очите.</p> <p class="text-alignjustify">&nbsp;</p>

, , , , ,
Сравнение на продукти