Технология и култури

Успешно извеждане на борба с Агрилус по маслодайната роза May/27/2020

Успешно извеждане на борба с Агрилус по маслодайната роза

 

Основен неприятел по маслодейната роза у нас е Розеният Агрилус. Поврежда червената маслодайна роза, бялата роза и шипките. Зимува като ларва в сърцевината на стъблото в характерни удебеления и има едно поколение годишно. 

Когато валежите през май са под нормалните, летежът на бръмбарите съвпада с фенофаза зачервяване на цветните пъпки, а когато са над нормалните - с цъфтежа на розата. През пълния цъфтеж е максимумът на летежа. 

Бръмбарите нагризват листата на розата по периферията - дъговидно. Снасянето на яйца започва в началото на юни и продължава до края на месеца. В едно стъбло се вгризва само едно ларва. Тя нанася повреди, а в стъблото се образува подутина, наречена "гала". Борбата е васочена срещу възрастното по време на летежа. 

Проекто-доклад от 2019 г. доказва до 98,46% ефективност на Лимоцид, приложен за контролиране на популацията на ларвите на Агрилус при маслодайна роза в България. 

Детайли за изпитването: 

 • Изпитван продукт: Инсектицид - Лимоцид

 Култура и локация:

  • Проведен е полски опит чрез рандомизирани парцели с включени контролни парцели при Маслодайна роза сорт Дамасцена в землището на с. Брацигово, обл. Пазарджик.

 Маслодайната роза е засадена на 23 Октомври 2003 г. на междуредово разстояние 250 см и вътрередово растояние 50 см, при сеитбена норма 8000 растения на хектар.

 Неприятел:

  • Агрилус (Agrilus (Agrilus mokrzeckii) – 1AGRLG) с плътност на неприятеля 5 ларви на парцела.

 Климатични условия:

  • Общата сума на валежите регистрирани през юли 2019 г. е 95,4 л/кв.м. Пика на валежите е регистриран в периода от 8 до 14 юли 2019 г., със средна стойност на валежите 47,2 л/кв.м.

 Средните минимални температури през юли 2019 г. са 15,2 ° С, а максималните

– 25,7 ° С.

 • Третирания:
  • Инсектицид Лимоцид е приложен на 18 юли 2019 г. в три различни дози на парцели в пет повторения. Приложените дози са 1000 мл/ха, 2000 мл/ха и 3000 мл/ха във фаза на културата край на цъфтеж (BBCH 69).

 Ефикастност:

  • При приготвяне на работния разтвор на изпитвания продукт Лимоцид не са установени никакви проблеми.

 Симптоми на фитотоксичност като хлороза, некроза, изсветляване или деформации по време на всички оценки не са установени.

 • Извършени са четири наблюдения:

 - Първото на 18 юли 2019 г., 0 дена преди приложение на Лимоцид.

 - Второто наблюдение е проведено на 21 юли 2019 г., 3 дена след приложение на Лимоцид.

 - Третото наблюдение е извършено на 25 юли 2019 г., 7 дена след приложение на Лимоцид.

 - Четвъртото наблюдение е извършено на 1 август 2019 г., 14 дена след приложение на Лимоцид.

 Оценките са проведени съгласно Стандарт PP 1/135 (4) Оценка на фитотоксичността, Стандарт РР 1/152 (4) Схема и анализ на опитите за оценка на ефикастност и Стандарт РР 1/181 (4) Провеждане и отчитане на опити за оценка на ефикастност, включително добра експериментална практика на Европейската и Средиземноморската Организация по Растителна Защита (EPPO).

 Оценявани са проби от 50 стъбла произволно избрани от всяка парцела.

 • При наблюдението на 21 юли 2019 г. са установени:
 • 69,20 % ефикастност в парцела третиран с Лимоцид в доза 1000 мл/ха в сравнение с нетретираната парцела.
 • 80,96 % ефикастност в парцела третиран с Лимоцид в доза 2000 мл/ха в сравнение с нетретираната парцела.
 • 85,18 % ефикастност в парцела третиран с Лимоцид в доза 3000 мл/ха в сравнение с нетретираната парцела.

 

 • При наблюдението на 25 юли 2019 г. са установени:
 • 72,92 % ефикастност в парцела третиран с Лимоцид в доза 1000 мл/ха в сравнение с нетретираната парцела.
 • 84,40 % ефикастност в парцела третиран с Лимоцид в доза 2000 мл/ха в сравнение с нетретираната парцела.
 • 94,53 % ефикастност в парцела третиран с Лимоцид в доза 3000 мл/ха в сравнение с нетретираната парцела.

 При наблюдението на 01 август 2019 г. са установени:

 76,61 % ефикастност в парцела третиран с Лимоцид в доза 1000 мл/ха в сравнение с нетретираната парцела.

 • 92,06 % ефикастност в парцела третиран с Лимоцид в доза 2000 мл/ха в сравнение с нетретираната парцела.
 • 98,46 % ефикастност в парцела третиран с Лимоцид в доза 3000 мл/ха в сравнение с нетретираната парцела

 

 • Заключение:
  • Инсектицид Лимоцид в доза 2000 мл/ха приложен във фаза край на цъфтеж при Маслодайна роза успешно контролира плътността на популацията на Агрилус (Agrilus (Agrilus mokrzeckii)

 

 

Дата: 25.10.2019 г.  Гр. Летница

Изготвил доклада: Павлина Денчева                                                               

                                                                              

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Насекоми - Неприятели

Насекоми - Неприятели

Успешно извеждане на борба с Агрилус по маслодайната роза

Успешно извеждане на борба с Агрилус по маслодайната роза

 Основен неприятел по маслодейната роза у нас е Розеният Агрилус. Поврежда червената маслодайна роза, бялата роза и шипките. Зимува като ларва в сърцевина  Основен неприятел по маслодейната роза у нас е Розеният Агрилус. Поврежда червената маслодайна роза, бялата роза и шипките. Зимува като ларва в сърцевина 2021-07-19T12:51:44+03:00 Успешно извеждане на борба с Агрилус по маслодайната роза

<h1>&nbsp;</h1> <p><em>Основен неприятел по маслодейната роза у нас е Розеният Агрилус. Поврежда червената маслодайна роза, бялата роза и шипките. Зимува като ларва в сърцевината на стъблото в характерни удебеления и има едно поколение годишно.&nbsp;</em></p> <p><em>Когато валежите през май са под нормалните, летежът на бръмбарите съвпада с фенофаза зачервяване на цветните пъпки, а когато са над нормалните - с цъфтежа на розата. През пълния цъфтеж е максимумът на летежа.&nbsp;</em></p> <p><em>Бръмбарите нагризват листата на розата по периферията - дъговидно. Снасянето на яйца започва в началото на юни и продължава до края на месеца. В едно стъбло се вгризва само едно ларва. Тя нанася повреди, а в стъблото се образува подутина, наречена "гала". Борбата е васочена срещу възрастното по време на летежа.&nbsp;</em></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Проекто-доклад от 2019 г. доказва до 98,46% ефективност на <a href="https://amiti.org/product/limocid">Лимоцид</a>, приложен за контролиране на популацията на ларвите на Агрилус при маслодайна роза в България.&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><img src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/111178.jpg" alt="" /></strong></span></p> <p>Детайли за изпитването:&nbsp;</p> <ul> <li>Изпитван продукт: Инсектицид - <span><strong><a href="https://amiti.org/product/limocid">Лимоцид</a></strong></span></li> </ul> <p><strong>&nbsp;Култура и локация:</strong></p> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li>Проведен е полски опит чрез рандомизирани парцели с включени контролни парцели при Маслодайна роза сорт Дамасцена в землището на с. Брацигово, обл. Пазарджик.</li> </ul> </li> </ul> <p>&nbsp;Маслодайната роза е засадена на 23 Октомври 2003 г. на междуредово разстояние 250 см и вътрередово растояние 50 см, при сеитбена норма 8000 растения на хектар.</p> <p><strong>&nbsp;Неприятел:</strong></p> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li>Агрилус (Agrilus (<em>Agrilus mokrzeckii</em>) &ndash; 1AGRLG) с плътност на неприятеля 5 ларви на парцела.</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>&nbsp;Климатични условия:</strong></p> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li>Общата сума на валежите регистрирани през юли 2019 г. е 95,4 л/кв.м. Пика на валежите е регистриран в периода от 8 до 14 юли 2019 г., със средна стойност на валежите 47,2 л/кв.м.</li> </ul> </li> </ul> <p>&nbsp;Средните минимални температури през юли 2019 г. са 15,2 &deg; С, а максималните</p> <p>&ndash; 25,7 &deg; С.</p> <ul> <li><strong>Третирания:</strong> <ul> <li>Инсектицид <span><strong><a href="https://amiti.org/product/limocid">Лимоцид</a></strong></span><a href="https://amiti.org/product/nim-azal-tc-insekticid-akaricid-sistemen" target="_blank" rel="noopener">&nbsp;</a>е приложен на 18 юли 2019 г. в три различни дози на парцели в пет повторения. Приложените дози са 1000 мл/ха, 2000 мл/ха и 3000 мл/ха във фаза на културата край на цъфтеж (BBCH 69).</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>&nbsp;Ефикастност:</strong></p> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li>При приготвяне на работния разтвор на изпитвания продукт <span><strong><a href="https://amiti.org/product/limocid">Лимоцид</a></strong></span>&nbsp;не са установени никакви проблеми.</li> </ul> </li> </ul> <p>&nbsp;Симптоми на фитотоксичност като хлороза, некроза, изсветляване или деформации по време на всички оценки не са установени.</p> <ul> <li><strong>Извършени са четири наблюдения:</strong></li> </ul> <p>&nbsp;- Първото на 18 юли 2019 г., 0 дена преди приложение на <span><strong><a href="https://amiti.org/product/limocid">Лимоцид</a></strong></span>.</p> <p>&nbsp;- Второто наблюдение е проведено на 21 юли 2019 г., 3 дена след приложение на <span><strong><a href="https://amiti.org/product/limocid">Лимоцид</a></strong></span>.</p> <p>&nbsp;- Третото наблюдение е извършено на 25 юли 2019 г., 7 дена след приложение на<a href="https://amiti.org/product/nim-azal-tc-insekticid-akaricid-sistemen" target="_blank" rel="noopener"> <span><strong><a href="https://amiti.org/product/limocid">Лимоцид</a></strong></span></a>.</p> <p>&nbsp;- Четвъртото наблюдение е извършено на 1 август 2019 г., 14 дена след приложение на <span><strong><a href="https://amiti.org/product/limocid">Лимоцид</a></strong></span>.</p> <p>&nbsp;Оценките са проведени съгласно Стандарт PP 1/135 (4) Оценка на фитотоксичността, Стандарт РР 1/152 (4) Схема и анализ на опитите за оценка на ефикастност и Стандарт РР 1/181 (4) Провеждане и отчитане на опити за оценка на ефикастност, включително добра експериментална практика на Европейската и Средиземноморската Организация по Растителна Защита (EPPO).</p> <p>&nbsp;Оценявани са проби от 50 стъбла произволно избрани от всяка парцела.</p> <ul> <li><strong>При наблюдението на 21 юли 2019 г. са установени:</strong></li> <li><strong>69,20 %</strong> ефикастност в парцела третиран с <span><strong><a href="https://amiti.org/product/limocid">Лимоцид</a></strong></span>&nbsp;в доза 1000 мл/ха в сравнение с нетретираната парцела.</li> <li><strong>80,96 %</strong> ефикастност в парцела третиран с <span><strong><a href="https://amiti.org/product/limocid">Лимоцид</a></strong></span>&nbsp;в доза 2000 мл/ха в сравнение с нетретираната парцела.</li> <li><strong>85,18 %</strong> ефикастност в парцела третиран с <span><strong><a href="https://amiti.org/product/limocid">Лимоцид</a></strong></span>&nbsp;в доза 3000 мл/ха в сравнение с нетретираната парцела.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><strong>При наблюдението на 25 юли 2019 г. са установени:</strong></li> <li><strong>72,92 %</strong> ефикастност в парцела третиран с <span><strong><a href="https://amiti.org/product/limocid">Лимоцид</a></strong></span>&nbsp;в доза 1000 мл/ха в сравнение с нетретираната парцела.</li> <li><strong>84,40 %</strong> ефикастност в парцела третиран с <span><strong><a href="https://amiti.org/product/limocid">Лимоцид</a></strong></span>&nbsp;в доза 2000 мл/ха в сравнение с нетретираната парцела.</li> <li><strong>94,53 %</strong> ефикастност в парцела третиран с <span><strong><a href="https://amiti.org/product/limocid">Лимоцид</a></strong></span>&nbsp;в доза 3000 мл/ха в сравнение с нетретираната парцела.</li> </ul> <p><strong>&nbsp;При наблюдението на 01 август 2019 г. са установени:</strong></p> <p><strong>&nbsp;76,61 %</strong> ефикастност в парцела третиран с <span><strong><a href="https://amiti.org/product/limocid">Лимоцид</a></strong></span>&nbsp;в доза 1000 мл/ха в сравнение с нетретираната парцела.</p> <ul> <li><strong>92,06 %</strong> ефикастност в парцела третиран с <span><strong><a href="https://amiti.org/product/limocid">Лимоцид</a></strong></span>&nbsp;в доза 2000 мл/ха в сравнение с нетретираната парцела.</li> <li><strong>98,46 %</strong> ефикастност в парцела третиран с <span><strong><a href="https://amiti.org/product/limocid">Лимоцид</a></strong></span>&nbsp;в доза 3000 мл/ха в сравнение с нетретираната парцела</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><strong>Заключение:</strong> <ul> <li><strong>Инсектицид <span><a href="https://amiti.org/product/limocid">Лимоцид</a></span>&nbsp;в доза 2000 мл/ха приложен във фаза край на цъфтеж при Маслодайна роза успешно контролира плътността на популацията на Агрилус (Agrilus (<em>Agrilus mokrzeckii</em>)</strong></li> </ul> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><em>Дата: 25.10.2019 г.&nbsp; Гр. Летница</em></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><em>Изготвил доклада:&nbsp;Павлина Денчева</em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p>

, , , , , , , ,
Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки